Nawet 1200 złotych dla rodziny! Lada chwila rusza nabór na bon energetyczny [POBIERZ WNIOSEK]

Martyna P.
Dofinansowania
04.07.2024 12:01
Nawet 1200 złotych dla rodziny! Lada chwila rusza nabór na bon energetyczny [POBIERZ WNIOSEK]

Ustawa o bonie energetycznym oraz o zmianie niektórych ustaw w celu ograniczenia cen energii elektrycznej, gazu ziemnego i ciepła systemowego przewiduje odmrożenie cen prądu od 1 lipca 2024 roku, z jednoczesnym wprowadzeniem jednorazowego bonu energetycznego dla najuboższych. Zobacz, jak , gdzie i kiedy złożyć wniosek.  

Wnioski od 1 sierpnia  

Wniosek o bon energetyczny  będzie można składać od 1 sierpnia do 30 września w gminie.  

WAŻNE: Wniosek o wypłatę bonu energetycznego złożony po ww. terminie pozostawia się bez rozpoznania. 

 

 

Pobierz i wypełnij wniosek 

Wzór wniosku został opublikowany 2 lipca 2024 roku w Biuletynie Informacji Publicznej Ministerstwo Klimatu i Środowiska.  

Wzór wniosku znajdziesz TUTAJ.  

 

Bon energetyczny dla 4 milionów rodzin  

Sejm uchwalił ustawę o bonie energetyczny. Będzie to jednorazowe świadczenie w wysokości:  

 • 300 zł gospodarstwo domowe jednoosobowe,  
 • 400 zł gospodarstwo domowe składające się z 2 do 3 osób,  
 • 500 zł gospodarstwo domowe składające się z 4 do 5 osób,  
 • 600 zł gospodarstwo domowe składające się z co najmniej 6 osób.  

Są też podwyższone kwoty 

Podwyższone kwoty bonu energetycznego – ogrzewanie prądem plus wpis do CEEB: 

 • 600 zł – gospodarstwo domowe jednoosobowe, 
 • 800 zł – gospodarstwo domowe wieloosobowe składające się z 2 do 3 osób; 
 • 1000 zł – gospodarstwo domowe wieloosobowe składające się z 4 do 5 osób; 
 • 1200 zł – gospodarstwo domowe wieloosobowe składające się z co najmniej 6 osób. 

Pieniądze będą wypłacane w drugiej połowie 2024 roku.   

 

Zdjęcie Nawet 1200 złotych dla rodziny! Lada chwila rusza nabór na bon energetyczny [POBIERZ WNIOSEK] #1
gov.pl

Obowiązują progi dochodowe  

Ustawa przewiduje również progi dochodowe:   

 • 2500 złotych dla samotnej osoby,  
 • 1700 złotych na osobę w rodzinach. 

WAŻNE: Przy wypłacie bonu obowiązywać będzie tzw. zasada złotówka za złotówkę. Oznacza to, że bon będzie przyznawany nawet po przekroczeniu kryterium dochodowego, a kwota bonu będzie pomniejszana o kwotę tego przekroczenia. 

 

70% dochodu na rachunki 

Paulina Hennig-Kloska szacuje, że rozwiązanie to wesprze około 4 miliony gospodarstw. 

Bon energetyczny ma trafić do najuboższych rodzin. Kobieta podkreśliła, że ubóstwo energetyczne dotyczy przeważnie jednoosobowych gospodarstw domowych. W potrzebie są głównie seniorzy, którzy żyją z jednej, najniższej emerytury. Ministra zaznaczyła, że osoby takie muszą często przeznaczać aż 70% dochodu na rachunki za prąd. 

Rząd chce, aby z bonu mogły skorzystać zarówno jednoosobowe, jak i wieloosobowe gospodarstwa. Paulina Hennig-Kloska powiedziała, że żadna rodzina nie powinna wybierać między ciepłym posiłkiem, a ciepłym domem.

Więcej o bonie energetycznym znajdziesz TUTAJ

Kluczowe Punkty
 • Ustawa przewiduje odmrożenie cen prądu od 1 lipca 2024 roku.
 • Wprowadzenie jednorazowego bonu energetycznego dla najuboższych.
 • Wnioski o bon można składać od 1 sierpnia do 30 września 2024 roku.
 • Wzór wniosku dostępny w Biuletynie Informacji Publicznej Ministerstwa Klimatu i Środowiska.
 • Bon energetyczny dla 4 milionów rodzin.
 • Kwoty bonu zależne od liczby osób w gospodarstwie domowym.
 • Podwyższone kwoty bonu przy ogrzewaniu prądem i wpisie do CEEB.
 • Progi dochodowe: 2500 zł dla samotnej osoby, 1700 zł na osobę w rodzinach.
 • Zasada złotówka za złotówkę: bon przyznawany nawet po przekroczeniu kryterium dochodowego, ale pomniejszany o kwotę przekroczenia.
 • Bon energetyczny ma wspierać najuboższe rodziny, szczególnie jednoosobowe gospodarstwa domowe.
Zostań z nami
Pobierz naszą aplikację mobilną