5 dofinansowań na Rok 2024/2025 dla uczniów i ich rodzin! Praktyczny przewodnik z warunkami oraz terminami

Ewelina
Dofinansowania
03.07.2024 10:22
5 dofinansowań na Rok 2024/2025 dla uczniów i ich rodzin! Praktyczny przewodnik z warunkami oraz terminami

Nadchodzący rok szkolny przynosi wiele możliwości wsparcia finansowego dla uczniów i ich rodzin. Przedstawiamy te świadczenia, ich warunki oraz terminy składania wniosków, aby pomóc Ci w pełni skorzystać z dostępnych zasobów.

Program „Dobry Start”: 300 PLN

Program „Dobry Start” oferuje jednorazowe świadczenie dla uczniów do 20. roku życia (lub 24. roku życia w przypadku niepełnosprawności).

 • Wysokość świadczenia: 300 PLN
 • Kryterium dochodowe: brak
 • Terminy składania wniosków: od 1 lipca 2024 roku do 30 listopada 2024 roku
 • Sposób składania wniosków: elektronicznie przez ZUS

Dodatek na Początek Roku Szkolnego: 100 PLN

Rodziny uprawnione do zasiłku rodzinnego mogą otrzymać jednorazowy dodatek na rozpoczęcie roku szkolnego.

 • Wysokość dodatku: 100 PLN
 • Kryterium dochodowe:
  • 674 PLN na osobę
  • 764 PLN na osobę (jeśli w rodzinie jest dziecko niepełnosprawne)
 • Terminy składania wniosków:
  • Elektronicznie: od 1 lipca 2024 roku
  • Papierowo: od 1 sierpnia 2024 roku
 • Ostateczny termin: do 31 października 2024 roku

Miesięczny Dodatek na Dojazdy: 69 PLN lub 113 PLN

Rodziny mogą otrzymać dodatek na dojazdy dla uczniów uczęszczających do szkół poza miejscem zamieszkania.

 • Wysokość dodatku:
  • Dojazdy: 69 PLN miesięcznie
  • Zamieszkanie przy szkole: 113 PLN miesięcznie
 • Okres obowiązywania: od września 2024 do czerwca 2025 roku

Niezwykle Pilny Zasiłek Szkolny: Do 620 PLN

W przypadku nagłego pogorszenia sytuacji finansowej z powodu zdarzeń losowych, uczniowie mogą ubiegać się o jednorazowy zasiłek szkolny.

 • Wysokość zasiłku: do 620 PLN
 • Formy pomocy:
  • Wsparcie finansowe
  • Pomoc rzeczowa o charakterze edukacyjnym
 • Termin składania wniosków: w ciągu dwóch miesięcy od zdarzenia

Całościowe Stypendium Szkolne: Do 2480 PLN

Gminy wkrótce rozpoczną przyjmowanie wniosków o stypendia szkolne. To wsparcie skierowane do uczniów z rodzin o niskich dochodach, borykających się z problemami takimi jak:

 • Bezrobocie

 • Niepełnosprawność

 • Przewlekła choroba

 • Wielodzietność

 • Niepełna rodzina

 • Wysokość stypendium:

  • Miesięcznie: od 99,20 PLN do 248 PLN
  • Rocznie: do 2480 PLN
 • Kryterium dochodowe: 600 PLN na osobę w rodzinie

 • Termin składania wniosków: do 15 września 2024 roku

Podstawy Prawne

Świadczenia te są wspierane przez:

 • Ustawę z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. 2024, poz. 750)
 • Ustawę z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. 2024, poz. 323)
 • Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 15 czerwca 2021 r. w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu „Dobry start” (Dz. U. 2021, poz. 1092)

Skorzystaj z tych świadczeń, aby zapewnić uczniom udany i bezproblemowy rok szkolny.

Kluczowe Punkty
 • Program „Dobry Start” oferuje jednorazowe świadczenie 300 PLN dla uczniów do 20 roku życia (24 w przypadku niepełnosprawności).
 • Dodatek na Początek Roku Szkolnego wynosi 100 PLN, dostępny dla rodzin uprawnionych do zasiłku rodzinnego.
 • Miesięczny Dodatek na Dojazdy wynosi 69 PLN lub 113 PLN, zależnie od formy dojazdu lub zamieszkania przy szkole.
 • Niezwykle Pilny Zasiłek Szkolny do 620 PLN dla uczniów w przypadku nagłego pogorszenia sytuacji finansowej.
 • Całościowe Stypendium Szkolne od 99,20 PLN do 248 PLN miesięcznie, do 2480 PLN rocznie, dla uczniów z rodzin o niskich dochodach.
Zostań z nami
Pobierz naszą aplikację mobilną