Koniec z darmowymi lekami tylko od lekarza na NFZ!? Wkrótce i prywatnie zdobędziesz refundację!?

Martyna P.
Newsy
03.07.2024 8:44
Koniec z darmowymi lekami tylko od lekarza na NFZ!? Wkrótce i prywatnie zdobędziesz refundację!?

Ministerstwo Zdrowia opublikowało projekt nowych przepisów, które obejmują zmiany w zakresie wystawiania recept na bezpłatne leki. Co proponuje resort?  

 

 

Recepta na darmowe leki z prywatnego gabinetu  

Proponowane zmiany wynikają z projektu nowelizacji ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz niektórych innych ustaw.  

Projekt zakłada, że osoby w wieku powyżej 65. roku życia oraz dzieci i młodzież do 18. roku życia będą mogły otrzymać receptę na bezpłatne leki, środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyroby medyczne na wizycie w prywatnym gabinecie.  

Recepta będzie mogła być wystawiona przez osobę, która posiada uprawnienia wynikające z wykonywania zawodu medycznego przez lekarza z prywatnego gabinetu, który nie posiada umowy z Narodowym Funduszem Zdrowia. 

 

 

Lekarz wystawi elektroniczną receptę  

Propozycja nowych przepisów zakłada też, że leki będzie mógł przepisać lekarz w szpitalu oraz lekarz specjalista w ambulatoryjnej opiece w formie elektronicznej. 

Dzięki tej zmianie pacjent, któremu przysługuje bezpłatny lek będzie mógł otrzymać na niego receptę od pielęgniarki czy lekarza POZ, AOS oraz po zakończonym leczeniu szpitalnym (bez względu na to, czy recepta ma formę papierową czy elektroniczną). 

 

 

Zdjęcie Recepta na darmowe leki z prywatnego gabinetu! Nadchodzą pozytywne zmiany dla pacjentów #1

 

Koniec z kodami na receptach?  

Ministerstwo dąży do zniesienia obowiązku wpisywania kodów “DZ” oraz “S” na receptach.  

Wiek pacjenta będzie weryfikowany automatycznie. 

Lekarze prawdopodobnie unikną kar 

Przypomnijmy, że wielu lekarzy niebędących lekarzami podstawowej opieki zdrowotnej przepisywało recepty na darmowe leki (na przykład z braku wiedzy). Sytuacja taka dotyczyła ponad 80 letniej lekarki, na którą została nałożona grzywna od NFZ w wysokości 49 tysięcy złotych. Kwotę na opłacenie grzywny zebrali internauci i pacjenci  

 

10 dni na konsultacje  

Resort Zdrowia wyznaczył 10 dni na konsultacje publiczne tego projektu.  

Kto może otrzymać bezpłatne leki? 

Bezpłatnie leki przysługują wszystkim osobom, które łącznie spełniają 3 kryteria:

 • mają ukończone 65 lat lub mają poniżej 18 lat, 
 • lek znajduje się w wykazie „D1” lub D2 refundowanych leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych w załączniku do obwieszczenia ministra zdrowia, 
 • mają rozpoznane schorzenie, które jest zgodne z zakresem wskazań objętych refundacją.

Kto obecnie może wystawić receptę? 

 • lekarz podstawowej opieki zdrowotnej (POZ), który ma umowę z NFZ, 
 • lekarz ambulatoryjnej opieki specjalistycznej (AOS) lub lekarz po zakończonym leczeniu szpitalnym – po spełnieniu dodatkowych warunków, 
 • pielęgniarka podstawowej opieki zdrowotnej uprawniona do wystawiania recept, która ma umowę z NFZ, 
 • lekarz dowolnej specjalności (który ma prawo wykonywania zawodu, ale zaprzestał jego wykonywania) – dla siebie albo dla małżonka, osoby pozostającej we wspólnym pożyciu oraz krewnych lub powinowatych w linii prostej, a w linii bocznej – do stopnia pokrewieństwa między dziećmi rodzeństwa. 

Listę leków refundowanych znajdziesz TUTAJ

Kluczowe Punkty
 • Ministerstwo Zdrowia opublikowało projekt nowych przepisów dotyczących wystawiania recept na bezpłatne leki.
 • Nowe przepisy umożliwiają wystawianie recept na darmowe leki w prywatnych gabinetach.
 • Lekarze będą mogli wystawiać elektroniczne recepty na darmowe leki.
 • Zniesione zostaną obowiązkowe kody na receptach.
 • Resort Zdrowia wyznaczył 10 dni na konsultacje publiczne projektu.
 • Bezpłatne leki przysługują osobom powyżej 65 roku życia oraz dzieciom i młodzieży poniżej 18 roku życia.
Zostań z nami
Pobierz naszą aplikację mobilną