Uwaga! Od 1 lipca można składać wnioski! Chodzi o 3 kluczowe świadczenia dla rodziców

Martyna P.
Dofinansowania
01.07.2024 12:12
Uwaga! Od 1 lipca można składać wnioski! Chodzi o 3 kluczowe świadczenia dla rodziców

1 lipca 2024 roku to ważny termin dla rodziców. Tego dnia ruszają nabory na ważne świadczenia. Dziś przybliżymy ten temat i przedstawimy Wam najważniejsze informacje.  

 

Ruszają nabory wniosków o świadczenia dla rodziców!  

1. Zasiłek rodzinny 

Zasiłek rodzinny ma na celu częściowe pokrycie wydatków na utrzymanie dziecka. 

Prawo do zasiłku rodzinnego przysługuje: 

 • rodzicom, jednemu z rodziców albo opiekunowi prawnemu dziecka; 
 • opiekunowi faktycznemu dziecka (osoba faktycznie opiekującą się dzieckiem, jeżeli wystąpiła z wnioskiem do sądu rodzinnego o przysposobienie dziecka); 
 • osobie uczącej się (osoba pełnoletnia ucząca się, niepozostająca na utrzymaniu rodziców w związku z ich śmiercią lub w związku z ustaleniem wyrokiem sądowym lub ugodą sądową prawa do alimentów z ich strony). 

Obowiązuje kryterium dochodowe  

Przyznanie prawa do zasiłku rodzinnego uzależnione jest m.in. od spełnienia kryterium dochodowego.

Zasiłek rodzinny przysługuje: 

 • Jeżeli przeciętny miesięczny dochód rodziny w przeliczeniu na osobę albo dochód osoby uczącej się nie przekracza kwoty 674,00 zł, 
 • W przypadku gdy członkiem rodziny jest dziecko legitymujące się orzeczeniem o niepełnosprawności lub orzeczeniem o umiarkowanym albo o znacznym stopniu niepełnosprawności, zasiłek rodzinny przysługuje, jeżeli przeciętny miesięczny dochód rodziny w przeliczeniu na osobę albo dochód osoby uczącej się nie przekracza kwoty 764,00 zł

Ile wynosi zasiłek rodzinny?  

 • 95,00 zł na dziecko w wieku do ukończenia 5 roku życia, 
 • 124,00 zł na dziecko w wieku powyżej 5 roku życia do ukończenia 18 roku życia, 
 • 135,00 zł na dziecko w wieku powyżej 18 roku życia do ukończenia 24 roku życia.  

Jak się ubiegać? 

Żeby otrzymać zasiłek rodzinny, należy złożyć wniosek o ustalenie prawa do zasiłku rodzinnego oraz dodatków do zasiłku rodzinnego.           

Wniosek o ustalenie prawa do zasiłku rodzinnego oraz dodatków do zasiłku rodzinnego składa się w urzędzie gminy lub miasta właściwym ze względu na miejsce Państwa zamieszkania (albo w ośrodku pomocy społecznej lub w innej jednostce organizacyjnej gminy, jeżeli to właśnie im przekazana została realizacja świadczeń rodzinnych w danej gminie). 

Kiedy złożyć wniosek? 

Wnioski są przyjmowane od:

 • od 1 lipca w formie elektronicznej (za pośrednictwem portalu Em@ptia)
 • od 1 sierpnia w formie papierowej. 

Zasiłek rodzinny jest przyznawany okres zasiłkowy, który rozpoczyna się 1 listopada i trwa do 31 października. 

 

Więcej informacji znajdziesz TUTAJ

Zdjęcie Uwaga! Od 1 lipca można składać wnioski! Chodzi o 3 kluczowe świadczenia dla rodziców #1

2. Fundusz Alimentacyjny 

Pieniądze z funduszu alimentacyjnego kierowane są do osób, które uprawnione są do alimentów, ale ich nie otrzymują z powodu bezskuteczności egzekucji prowadzonej przez komornika lub organy egzekucyjne.   

Jak długo można pobierać pieniądze?   

Świadczenie otrzyma uprawniona osoba:  

 • Do ukończenia przez nią 18. roku życia,   
 • Do ukończenia 25. roku życia - w przypadku nauki w szkole lub w szkole wyższej,   
 • Bezterminowo w przypadku osób z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności. 

 

Obowiązuje kryterium dochodowe 

Aby otrzymać pieniądze z funduszu alimentacyjnego należy spełnić kryterium dochodowe. Jest to 1209 złotych netto na osobę.    

Jak ubiegać się o wsparcie z funduszu? 

Aby skorzystać z pomocy Funduszu Alimentacyjnego, należy złożyć odpowiedni wniosek w urzędzie gminy/miasta. Do wniosku należy dołączyć dokumenty potwierdzające prawo do alimentów (np. wyrok sądu) oraz dokumenty dochodowe rodziny. Po złożeniu wniosku, urząd ma obowiązek rozpatrzyć go w określonym terminie i podjąć decyzję o przyznaniu lub odmowie wsparcia. 

Wnioski o ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego na nowy okres świadczeniowy są przyjmowane:

 • od dnia 1 sierpnia danego roku (wnioski papierowe), 
 • od dnia 1 lipca danego roku - w przypadku wniosków składanych drogą elektroniczną.

Więcej informacji znajdziesz TUTAJ

3. “Dobry Start”  

Świadczenie 300 plus (Dobry Start) wypłacane jest raz w roku na każde uczące się dziecko do ukończenia przez niego 20 roku życia. W przypadku dzieci niepełnosprawnych do 24 roku życia.  

Jeśli rodzice posiadają więcej dzieci, otrzymają po 300 zł na każde z nich. 

Wniosek o "Dobry Start" należy złożyć w terminie od 1 lipca do 30 listopada 2024 roku.   

Warto się pośpieszyć  

Warto się pośpieszyć ze złożeniem wniosku, gdyż czas oczekiwania na świadczenie może wynieść do 2 miesięcy.   

Osoby, które złożą wniosek do 31 sierpnia 2024 mogą otrzymają pieniądze NAJPÓŹNIEJ do 30 września (zazwyczaj jest to o wiele wcześniej – na wakacjach). 

Wnioski o świadczenie tylko online  

Wnioski o wypłatę świadczenia można składać tylko online.  

Należy to zrobić za pośrednictwem:  

 • portalu informacyjno-usługowego Emp@tia 
 • przez bankowość elektroniczną,  
 • przez portal PUE ZUS. 

 

Nie obowiązuje kryterium dochodowe 

Świadczenie wypłacane jest bez względu na dochód rodziny - nie obowiązuje kryterium dochodowe.  

 

 

Więcej informacji znajdziesz TUTAJ

 

Kluczowe Punkty
 • 1 lipca 2024 roku rozpoczynają się nabory na świadczenia dla rodziców.
 • Zasiłek rodzinny pokrywa część wydatków na utrzymanie dziecka i jest uzależniony od kryterium dochodowego.
 • Fundusz Alimentacyjny wspiera osoby uprawnione do alimentów, które ich nie otrzymują z powodu bezskuteczności egzekucji.
 • Świadczenie „Dobry Start” zapewnia jednorazową wypłatę 300 zł na każde uczące się dziecko.
Zostań z nami
Pobierz naszą aplikację mobilną