Rewolucyjne zmiany w podatku od nieruchomości od 2025! Kto zyska, a kto straci!?

Justyna
Podatki
12.06.2024 17:55
Rewolucyjne zmiany w podatku od nieruchomości od 2025! Kto zyska, a kto straci!?

Już od 1 stycznia 2025 roku czekają nas rewolucyjne zmiany w podatku od nieruchomości. Ministerstwo Finansów zapowiada gruntowną reformę, która ma zwiększyć sprawiedliwość i przejrzystość systemu podatkowego. Dowiedz się, jakie zmiany nas czekają i kto może na nich skorzystać, a kto stracić!

Potrzeba zmian

Ministerstwo Finansów aktywnie współpracuje z ekspertami i organizacjami branżowymi nad tworzeniem nowych przepisów. Reforma jest przede wszystkim wynikiem wyroku Trybunału Konstytucyjnego z lipca 2023 roku, który uznał dotychczasową definicję budowli za niezgodną z Konstytucją. Trybunał nakazał ustawodawcy wprowadzenie nowych przepisów w ciągu półtora roku. Jednak zmiany są potrzebne nie tylko ze względu na wyrok, ale również z powodu licznych nieprawidłowości w naliczaniu i pobieraniu podatku, na które wskazywał raport Najwyższej Izby Kontroli.

Nowa definicja budowli

Jedną z najważniejszych zmian będzie przeniesienie definicji budowli z prawa budowlanego do ustawy o podatkach i opłatach lokalnych. Nowa definicja ma być bardziej precyzyjna, co ma na celu wyeliminowanie niejasności i niejednoznaczności, które obecnie utrudniają prawidłowe naliczanie podatków. Precyzyjny katalog obiektów podlegających opodatkowaniu pomoże samorządom skuteczniej zarządzać swoimi budżetami.

Uwzględnienie zużycia budowli

Eksperci od dawna podkreślają potrzebę uwzględnienia stopnia zużycia budowli w procesie naliczania podatku od nieruchomości. Ministerstwo Finansów planuje wprowadzenie mechanizmów, które pozwolą na bardziej sprawiedliwe naliczanie podatku, biorąc pod uwagę rzeczywistą wartość budowli, a nie tylko jej pierwotną wartość. Obecna, 2-procentowa stawka podatku zostanie dostosowana, aby lepiej odzwierciedlała stan techniczny i użyteczność budynków.

Kto zyska na nowych przepisach?

Na nowych przepisach mogą zyskać właściciele starszych budowli, które są w dużym stopniu zużyte. Uwzględnienie stopnia zużycia może obniżyć wysokość należnego podatku, co przyniesie ulgę finansową wielu właścicielom nieruchomości. Właściciele starszych budynków, które dotychczas były obciążone wysokimi podatkami, mogą spodziewać się znaczących oszczędności.

Kto może stracić?

Nowe przepisy mogą okazać się mniej korzystne dla właścicieli nowo wybudowanych obiektów, które będą opodatkowane według bardziej precyzyjnych i potencjalnie wyższych stawek. Właściciele nowoczesnych nieruchomości muszą być przygotowani na możliwe zwiększenie kosztów utrzymania. Może to wpłynąć na decyzje inwestycyjne i rozwój nowych projektów budowlanych.

Kluczowe Punkty
  • Rewolucyjne zmiany w podatku od nieruchomości od 1 stycznia 2025 roku
  • Reforma wynika z wyroku Trybunału Konstytucyjnego z lipca 2023 roku
  • Nowa definicja budowli przeniesiona do ustawy o podatkach i opłatach lokalnych
  • Uwzględnienie stopnia zużycia budowli w procesie naliczania podatku
  • Właściciele starszych budowli mogą zyskać na nowych przepisach
  • Właściciele nowo wybudowanych obiektów mogą stracić na nowych przepisach
Zostań z nami
Pobierz naszą aplikację mobilną