Spór o nauczanie religii w polskich szkołach! Katecheci mówią stanowcze NIE zmianom MEN!

Ewelina
Styl życia
11.06.2024 12:02
Spór o nauczanie religii w polskich szkołach! Katecheci mówią stanowcze NIE zmianom MEN!

Pod koniec maja dyrektorzy Wydziałów Katechetycznych spotkali się w Stegnie, aby omówić planowane zmiany dotyczące lekcji religii w szkołach. Po spotkaniu wydali oświadczenie, w którym wyrazili kategoryczny sprzeciw wobec działań Ministerstwa Edukacji Narodowej (MEN). Ich zdaniem proponowane zmiany są jawną dyskryminacją uczniów, rodziców i nauczycieli religii.

Kluczowe zmiany budzące kontrowersje

Projekt rozporządzenia MEN wprowadza zmiany w organizacji nauki religii i etyki, które obecnie są opiniowane. Katecheci w swoim oświadczeniu podkreślili cztery główne kwestie:

  1. Łączenie uczniów różnych klas w grupy do 25 osób (klasy I-III) i 30 osób (klasy IV-VIII) - uważają to za niesprawiedliwe i krzywdzące dla dzieci.
  2. Niewliczanie oceny z religii do średniej ocen - według nich, jest to rażące naruszenie zasad dydaktycznych, które może demotywować uczniów.
  3. Umieszczanie lekcji religii na początku lub końcu dnia - uznają to za formę dyskryminacji i nietolerancji wobec osób wierzących, co może również naruszać prawa nauczycieli religii.
  4. Zmniejszenie liczby lekcji religii do jednej tygodniowo - wyrażają sprzeciw wobec tej zmiany.

Apel do rodziców i nauczycieli

Katecheci wezwali rodziców oraz wszystkich ludzi dobrej woli do aktywnego zaangażowania się w obronę obecności lekcji religii w polskich szkołach. Podali nawet adres e-mailowy do MEN, zachęcając do wysyłania sprzeciwów wobec proponowanych zmian.

MEN pod presją: reakcje i liczby

Jak wynika z informacji uzyskanych przez Interię, Ministerstwo Edukacji Narodowej otrzymało aż 1 874 krytyczne opinie dotyczące projektu nowelizacji rozporządzenia. Spośród nich, siedem opinii bezpośrednio nawiązywało do stanowiska Dyrektorów Wydziałów Katechetycznych.

MEN zaznacza, że znaczna część uwag była sporządzona według tożsamego formatu, co wskazuje na zorganizowaną akcję sprzeciwu. Resort edukacji rozważa uwzględnienie części zgłoszonych uwag. "Warunki nauczania lekcji religii nie będą różnić się od warunków nauczania innych przedmiotów, a decyzję o łączeniu grup będzie podejmował dyrektor szkoły zgodnie z interesem uczniów" - poinformował Wydział Informacyjno-Prasowy MEN.

Przyszłość nauki religii w polskich szkołach

Dyskusje na temat organizacji lekcji religii w szkołach są nadal w toku, a MEN rozważa różne aspekty i opinie zgłoszone przez zainteresowane strony. Jak się rozwinie sytuacja, pokaże czas, jednak jedno jest pewne - temat ten budzi duże emocje i zaangażowanie zarówno ze strony rodziców, nauczycieli, jak i samych uczniów.

Zostań z nami
Pobierz naszą aplikację mobilną