Nawet 6 tysięcy złotych dofinansowania dla właścicieli domów! Nabór wniosków tylko do 30 czerwca

Martyna P.
Dofinansowania
10.06.2024 10:02
Nawet 6 tysięcy złotych dofinansowania dla właścicieli domów! Nabór wniosków tylko do 30 czerwca

Lada chwila skończy się nabór wniosków w ramach programu dofinasowań, w ramach którego można otrzymać do 6 tysięcy złotych. Kto może liczyć na dopłatę? Poznaj szczegóły.  

 

 

Zostało niewiele czasu na złożenie wniosku  

Nabór wniosków o datację w ramach programu „Moja Woda” rozpoczął się 3 sierpnia 2023 roku i potrwa do 30 czerwca 2024 roku.  

Wniosek należy złożyć w wojewódzkim funduszu ochrony środowiska i gospodarki wodnej.   

Formularz musi zawierać dokumenty potwierdzające wydatek na zakup, montaż lub instalację sprzętów. Honorowane są faktury oraz protokoły wykonania lub oświadczenie o samodzielnej realizacji.   

WAŻNE: Inwestycja nie może być zakończona przed wpłynięciem podpisanego wniosku do Funduszu. 

 

Nawet 6 tys. złotych dofinasowania  

W obecnej edycji programu “Moja Woda” Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej przygotował dofinansowanie do właścicieli domów jednorodzinnych w wysokości do 6000 zł. We wcześniejszych edycjach można było otrzymać o tysiąc złotych mniej. 

Dofinansowanie ma postać dotacji w wysokości do 80% kosztów kwalifikowanych (ale nie więcej niż 6 000 zł).  

 

“Dostępność zasobów wody w Polsce jest stosunkowo niska – na jednego mieszkańca przypada ok. 1600 m3 wody rocznie, czyli nawet trzykrotnie mniej niż w pozostałych krajach Unii Europejskiej. Program „Moja Woda” ma pomóc w łagodzeniu skutków suszy w Polsce i ograniczyć zagrożenie powodziowe przez budowę przy domach instalacji zatrzymujących deszczówkę” - czytamy na rządowej stronie.  

 

Zdjęcie Nawet 6 tysięcy złotych dofinansowania dla właścicieli domów! Nabór wniosków tylko do 30 czerwca #1

Na co można wydać pieniądze?  

Pieniądze można przeznaczyć na zakup montaż, uruchomienie, instalacji następujących rzeczy: 

 • Elementów do nawadniania lub innego wykorzystywania zatrzymanej wody, 
 • Instalacji rozsączającej, zbiornika retencyjnego nadziemnego, podziemnego, otwartego lub zamkniętego, szczelnego lub infiltracyjnego, 
 • Przewodów odprowadzających wody opadowe zebrane z rynien, wpustów do zbiornika nadziemnego; podziemnego, otwartego lub zamkniętego, szczelnego lub infiltracyjnego. 

Minimalna kwota inwestycji musi wynieść minimum 2 tys. zł. 

WAŻNE: Instalacja musi być sprawna przez minimum 3 lata od daty podpisania protokołu odbioru końcowego przez beneficjenta i wykonawcę przedsięwzięcia. 

 

 

Trzeba spełnić kilka warunków  

Na rządowej stronie wymienione są warunki, jakie należy spełnić, aby otrzymać dotację w ramach programu. Oto one: 

 • dofinansowanie nie może być udzielone na przedsięwzięcia lub elementy przedsięwzięcia sfinansowane lub realizowane z innych środków publicznych, którego sumaryczna kwota dofinansowania ze wszystkich źródeł przekracza 80% kosztów kwalifikowanych,

 • dofinansowanie może być udzielone beneficjentom końcowym pod warunkiem, że instalacje objęte przedsięwzięciem oraz zatrzymana woda opadowa nie będą wykorzystywane do prowadzenia działalności gospodarczej w rozumieniu unijnego prawa konkurencji, w tym działalności rolniczej,
 • realizacja przedsięwzięcia musi być zgodna z przepisami prawa, a zastosowane urządzenia i materiały muszą być dopuszczone do stosowania na rynku polskim,
 • okres trwałości przedsięwzięcia - 3 lata od daty jego zakończenia,

 • w okresie trwałości przedsięwzięcia beneficjent końcowy zobowiązany jest do zachowania całości dokumentacji związanej z projektem i eksploatacji instalacji zgodnie z przeznaczeniem. 

Więcej informacji znajdziesz TUTAJ. 

 

Kluczowe Punkty
 • Program „Moja Woda” – nabór wniosków trwa od 3 sierpnia 2023 roku do 30 czerwca 2024 roku.
 • Wnioski należy składać w wojewódzkim funduszu ochrony środowiska i gospodarki wodnej.
 • Dofinansowanie wynosi do 80% kosztów kwalifikowanych, ale nie więcej niż 6 000 zł.
 • Wnioski muszą zawierać dokumenty potwierdzające wydatek na zakup, montaż lub instalację sprzętów.
 • Inwestycja nie może być zakończona przed wpłynięciem podpisanego wniosku do Funduszu.
 • Pieniądze można przeznaczyć na zakup, montaż i uruchomienie instalacji do nawadniania lub innego wykorzystywania zatrzymanej wody.
 • Minimalna kwota inwestycji to 2 tys. zł.
 • Instalacja musi być sprawna przez minimum 3 lata od daty podpisania protokołu odbioru końcowego.
 • Warunki dofinansowania: zgodność z przepisami prawa, brak finansowania z innych środków publicznych, brak wykorzystywania do działalności gospodarczej, okres trwałości przedsięwzięcia 3 lata.
Zostań z nami
Pobierz naszą aplikację mobilną