Te osoby mogą dostać nawet 3200 zł miesięcznie! Wniosek o dofinansowanie na rehabilitację tylko do 7 czerwca!

Martyna P.
Dofinansowania
15.05.2024 9:45
Te osoby mogą dostać nawet 3200 zł miesięcznie! Wniosek o dofinansowanie na rehabilitację tylko do 7 czerwca!

Do 7 czerwca 2024 roku można składać wnioski o przyznanie środków na rehabilitację. Miesięcznie można otrzymać nawet 3200 złotych.

3200 złotych miesięcznie

Program Rehabilitacja 25 Plus jest programem kierowanym do dorosłych osób z niepełnosprawnością.

Program dotyczy osób, które nie są objęte rehabilitacją społeczną w placówkach dziennej aktywności.

Celem tego projektu jest pomoc osobom z niepełnosprawnością intelektualną w przystosowaniu się do życia społecznego. Jego założeniem jest wsparcie w podjęciu aktywności zawodowej oraz aktywizacja w sferze fizycznej i intelektualnej.

Program kierowany jest do placówek edukacyjnych działających na podstawie ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo Oświatowe.

Stawka osobowa przypadająca na jednego uczestnika programu miesięcznie wynosić będzie 3.200,00 zł.

Kto dokładnie może skorzystać ze wsparcia?

Poniżej przedstawiamy wykaz podmiotów, które mogą skorzystać z programu Rehabilitacja 25 Plus.

Z programu mogą skorzystać placówki, które prowadzą:

 • ośrodek rehabilitacyjno-edukacyjno-wychowawczy (OREW);
 • ośrodek rewalidacyjno-wychowawczy (ORW);
 • szkołę specjalną przysposabiającą do pracy (SPdP);
 • inną placówkę edukacyjną, w której realizowany jest obowiązek nauki.
Zdjęcie Nawet 3200 złotych miesięcznie! Tyle można otrzymać w ramach programu - Czasu zostało niewiele #1

Jak można skorzystać ze wsparcia?

Program Rehabilitacja 25 plus może zapewnić m. in. :

 • usługi pielęgnacyjne i opiekuńcze;
 • możliwość udziału w zajęciach w ramach kół zainteresowań;
 • możliwość udziału w zajęciach usprawniających, terapeutycznych i wspierających ruchowo;
 • pomoc psychologiczną;
 • transport;
 • działania aktywizujące zawodowo (dla absolwentów SPdP).

Gdzie i do kiedy złożyć wniosek?

Nabór wniosków dla roku szkolnego 2024/2025 rozpoczął się 29 kwietnia 2024 roku. 

Wnioski należy składać do 7 czerwca 2024 roku.

Wnioski należy kierować do Oddziału PFRON właściwego ze względu na siedzibę placówki.

Konieczne jest załączenie do wniosku projektu planu wsparcia. Powinien on zawierać następujące informacje:

 • zakres świadczonych usług i ich wymiar godzinowy;
 • planowaną liczbę beneficjentów programu mających zostać objętych wsparciem;
 • propozycje dotyczące zaangażowania zasobów kadrowych, z wyszczególnieniem liczby stanowisk i wymaganych kwalifikacji pracowników;
 • zestawienie obejmujące roczne koszty związane z planowanym wsparciem, w rozbiciu na koszty bieżące i inwestycyjne.

Więcej o programie Rehabilitacja 25 PLUS znajdziesz TUTAJ.

Kluczowe Punkty
 • Program Rehabilitacja 25 Plus przeznaczony dla dorosłych osób z niepełnosprawnością.
 • Miesięczna stawka 3200 zł na uczestnika.
 • Wsparcie dla placówek edukacyjnych działających na podstawie ustawy Prawo Oświatowe.
 • Program umożliwia m.in. usługi pielęgnacyjne, terapeutyczne, pomoc psychologiczną.
 • Nabór wniosków trwa od 29 kwietnia do 7 czerwca 2024 roku.
 • Wnioski składane do Oddziału PFRON.
Zostań z nami
Pobierz naszą aplikację mobilną