ZUS przypomina: Termin mija 20 maja! Przez zaniedbanie obowiązku można mieć kłopoty

Martyna P.
Biznes i finanse
08.05.2024 9:44
ZUS przypomina: Termin mija 20 maja! Przez zaniedbanie obowiązku można mieć kłopoty źródło okładki: Autorstwa Rakoon - Praca własna, CC0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=84564704

ZUS wydał komunikat, w którym przypomina przedsiębiorcom o bardzo ważnej kwestii. Zbliża się termin na dopełnienie obowiązku.

Przedsiębiorcy mają czas do 20 maja

Zakład Ubezpieczeń Społecznych przypomina, że przedsiębiorcy, którzy rozliczają się ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych lub na zasadach ogólnych (skali podatkowej oraz na podatku liniowym) muszą uregulować składkę na ubezpieczenie zdrowotne z ubiegłego roku. Czas na dopełnienie tego obowiązku mija 20 maja 2024 roku.

Niedopełnienie obowiązku przyniesie konsekwencje 

Niedopełnienie obowiązku będzie wiązać się z powstaniem zaległości. Należy także pamiętać, że niezapłacenie może skutkować nieotrzymaniem zasiłku podczas choroby.

Skąd tak wysokie dopłaty do składki zdrowotnej?

W grupie przedsiębiorców, którzy rozliczają się na ryczałcie ewidencjonowanym, składka zdrowotna oparta jest na trzech progach przychodowych. Dopuszczalne jest, aby podatnik płacił STAŁĄ składkę przez cały rok. Wyliczana jest ona na podstawie przychodu z zeszłego roku albo na podstawie przychodu osiągniętego w danym roku.

Gdy ryczałtowiec początkowo płaci niższą składkę, w późniejszym czasie konieczna jest dopłata. Jeśli suma miesięcznych wpłat na NFZ będzie za niska, przedsiębiorca będzie musiał różnicę ZUS-owi dopłacić.

Zdjęcie ZUS przypomina: Termin mija 20 maja! Przez zaniedbanie obowiązku można mieć kłopoty #1
Autorstwa Rakoon - Praca własna, CC0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=84564704

Co w przypadku nadpłaty?

Jeśli plątnikowi przysługuje nadpłata, wówczas na profilu PUE ZUS zostanie wygenerowany wniosek o zwrot nadpłaty. Konieczne jest jego zweryfikowanie, podpisanie oraz odesłanie (przez PUE ZUS) do 3 czerwca 2024 roku.

Kiedy otrzymam nadpłatę?

Nadpłata zostanie skierowana na rachunek bankowy. ZUS wykona przelew do 1 sierpnia 2024 roku.

WAŻNE: W przypadku zadłużenia płatnika, nadpłata zostanie rozliczana na poczet zaległości.

Można skorzystać z kalkulatora

Do dyspozycji płatników jest kalkulator, który może pomóc w obliczeniu rocznej składki na ubezpieczenie zdrowotne.

Ryczałt od przychodów ewidencjonowanych

Ryczałt od przychodów ewidencjonowanych to uproszczona forma opodatkowania, polegająca na naliczaniu podatku od przychodu, a nie od dochodu. Nie odlicza się więc kosztów uzyskania przychodów.

Rozliczanie na zasadach ogólnych

Opodatkowanie na zasadach ogólnych to standardowa forma rozliczania podatku dochodowego, gdzie podatek oblicza się od dochodu (przychód minus koszty uzyskania przychodu).

Kluczowe Punkty
  • ZUS przypomina przedsiębiorcom o terminie na uregulowanie składki na ubezpieczenie zdrowotne za ubiegły rok, który mija 20 maja 2024.
  • Przedsiębiorcy rozliczający się ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych mają trzy progi przychodowe do ustalenia składki.
  • Nieuregulowanie składki może skutkować zaległościami i problemami z otrzymaniem zasiłku chorobowego.
  • W przypadku nadpłaty, ZUS generuje wniosek o zwrot, który należy zweryfikować i odesłać do 3 czerwca 2024.
  • Przelew zwrotu nadpłaty nastąpi do 1 sierpnia 2024.
Zostań z nami
Pobierz naszą aplikację mobilną