Ponad 1600 złotych na dziecko w roku szkolnym 2024/2025! Rodzicom przysługuje pakiet świadczeń

Martyna P.
Dofinansowania
24.04.2024 8:52
Ponad 1600 złotych na dziecko w roku szkolnym 2024/2025! Rodzicom przysługuje pakiet świadczeń

Dla rodziców przygotowano pakiet świadczeń finansowych, które mają wesprzeć domowe budżety. Sumując najpopularniejsze z nich można otrzymać 1500 złotych już na początku roku szkolnego 2024/2025.

Ponad 1600 złotych na dziecko 

Sumują poniższe świadczenia otrzymamy kwotę - 1630 złotych: 

 • 800 złotych - 800 zł, 
 • Zasiłek rodzinny - 124 zł, 
 • Dodatek z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego – 100 zł,
 • Dodatek z tytułu samotnego wychowywania dziecka – 193 zł,
 • Podjęcie nauki poza miejscem zamieszkania 113 zł,
 • Dobry start – świadczenie w wysokości 300 zł. 

800 plus

Program Rodzina 800+ jest finansowym fundamentem wsparcia rodzin.

W ramach tego programu rodzinom z dziećmi na utrzymaniu przysługuje świadczenie wychowawcze w wysokości 800 na dziecko w wieku do ukończenia 18 roku życia, bez względu na dochód osiągany przez rodzinę.

WAŻNE: Aby zachować ciągłość wypłat świadczenia wychowawczego (800 plus- dawniej 500 plus) konieczne jest złożenie wniosku o świadczenie na NOWY OKRES ROZICZENIOWY, który rozpocznie się 1 czerwca 2024 roku i potrwa do 31 maja 2025 roku.

Nabór rozpoczął się 1 lutego 2024 roku. Wniosek na nowy okres rozliczeniowy należy złożyć najpóźniej do 30 kwietnia 2024 roku.

Zasiłek rodzinny

Zasiłek rodzinny ma na celu częściowe pokrycie wydatków na utrzymanie dziecka.

Wysokość zasiłku rodzinnego wynosi miesięcznie:

 • 95,00 zł na dziecko w wieku do ukończenia 5 roku życia,
 • 124,00 zł na dziecko w wieku powyżej 5 roku życia do ukończenia 18 roku życia,
 • 135,00 zł na dziecko w wieku powyżej 18 roku życia do ukończenia 24 roku życia. 

Dodatek z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego – 100 złotych

Łączne dofinansowanie na wyprawkę szkolną dla uczniów wynosi 400 złotych.

 Na tą kwotę składają się dwa świadczenia:

 • „Dobry Start” – dodatek wynosi 300 złotych,

 • Dodatek z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego – dodatek wynosi 100 złotych.

Dodatek z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego kierowany jest do rodzin, które mają przyznany zasiłek rodzinny.

Dodatek w wysokości 100 złotych wypłacany jest jednorazowo.

Wniosek o przyznanie dodatku na rok szkolny 2024/2025 należy złożyć do 31 października 2024 (do dnia zakończenia okresu zasiłkowego, w którym rozpoczęto rok szkolny albo przygotowanie dziecka do szkoły w „zerówce").

Wniosek należy złożyć do urzędu gminy lub miasta właściwym ze względu na miejsce zamieszkania.

Dodatek z tytułu samotnego wychowywania dziecka – 193 zł

Dodatek z tytułu samotnego wychowania dziecka (dodatek do zasiłku rodzinnego) To dodatek dla samotnie wychowujących dziecko rodziców lub jego opiekunów, którym nie przysługują na to dziecko świadczenia alimentacyjne, a także dla osób uczących się (do ukończenia przez nie 24 lat), których oboje rodzice nie żyją.

W przypadku tego dodatku obowiązuje kryterium dochodowe. Dodatek można otrzymać, gdy dochód na jednego członka rodziny nie przekracza 674 zł.

Dodatek można otrzymać po przyznaniu zasiłku rodzinnego.

Jego wysokość to 193 złote na jedno dziecko (na wszystkie dzieci kwota nie przekracza 386 złotych).

Dodatek przysługuje matce lub ojcu dziecka, faktycznemu opiekunowi dziecka, opiekunowi prawnemu dziecka, pełnoletniemu do 24 roku życia.

Ważne: Dodatek ten może być przyznany maksymalnie na dwoje dzieci.

Podjęcie nauki poza miejscem zamieszkania 113 złotych

Dodatek z tytułu podjęcia nauki w szkole poza miejscem zamieszkania jest dodatkiem do zasiłku rodzinnego. Aby go otrzymać należy spełnić kryterium dochodowe. Dodatek można otrzymywać przez 10 miesięcy w roku w okresie pobierania nauki od września do czerwca następnego roku kalendarzowego.

Dodatek wynosi:

 • 113 złotych – zamieszanie w miejscowości innej niż miejsce zamieszkania (miejsce, w którym znajduje się szkoła),
 • 69 złotych – dojazd do szkoły w innej miejscowości z miejsca zamieszkania.

Dobry start – świadczenie w wysokości 300 złotych

Świadczenie 300 plus (300 złotych) wypłacane jest raz w roku na każde uczące się dziecko do ukończenia przez niego 20 roku życia. W przypadku dzieci niepełnosprawnych do 24 roku życia.

Rodzice mają dowolność w dysponowaniu środkami – mogą przeznaczyć je na ubrania, opłacenie dodatkowych zajęć, czy podręczniki i przybory szkolne.

Ważne!

Świadczenie „Dobry Start” nie przysługuje na dzieci uczęszczające do przedszkola oraz dzieci realizujące roczne przygotowanie przedszkolne w tzw. zerówce w przedszkolu lub szkole.

Rządowy program „Dobry Start” nie obejmuje również studentów.

Od 2019 r., wsparcie z rządowego programu „Dobry Start” przysługuje na uczniów szkół policealnych i szkół dla dorosłych.

Wniosek może być złożony przez matkę, ojca, opiekuna prawnego lub opiekuna faktycznego dziecka.

Wnioski o wypłatę świadczenia można składać tylko online.

Wnioski drogą online można składać, tak jak w latach ubiegłych od 1 lipca do 30 listopada.

Osoby, które złożą wniosek do 31 sierpnia 2024 mogą otrzymają pieniądze do 30 września (zazwyczaj jest to o wiele wcześniej – na wakacjach).

Świadczenie wypłacane jest bez względu na dochód rodziny - nie obowiązuje kryterium dochodowe.

Sumując powyższe świadczenia otrzymujemy kwotę 1630 złotych. 

Kluczowe Punkty
 • Program Rodzina 800+ zapewnia świadczenie wychowawcze 800 zł na dziecko niezależnie od dochodów rodziny.
 • Zasiłek rodzinny oferuje wsparcie finansowe w zależności od wieku dziecka.
 • Dodatek z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego i Dobry Start oferują jednorazowe dofinansowania na wyprawkę szkolną.
 • Dodatek dla samotnie wychowujących oraz dodatek z tytułu nauki poza miejscem zamieszkania mają odpowiednie kryteria dochodowe.
 • Łączna suma świadczeń na dziecko może wynosić 1630 złotych w roku szkolnym.
Zostań z nami
Pobierz naszą aplikację mobilną