W jakim wieku zaczyna się starość? Naukowcy podają konkretny wiek!

Newsy
23.04.2024 21:35
W jakim wieku zaczyna się starość? Naukowcy podają konkretny wiek!

Badanie opublikowane w czasopiśmie "Psychology and Aging" Amerykańskiego Towarzystwa Psychologicznego wskazuje na istotne zmiany w postrzeganiu starości. Profesor John Rowe z Uniwersytetu Columbia, komentując wyniki, stwierdził, że "siedemdziesiąt to nowe sześćdziesiąt". Takie stwierdzenie podkreśla, że współczesne spojrzenie na starość uległo znaczącej transformacji.

Przesuwające się granice starości

W ramach badania przeprowadzonego w Niemczech na grupie ponad 14 tysięcy osób w wieku 40-85 lat, urodzonych między 1911 a 1974 rokiem, uczestnicy co kilka lat odpowiadali na pytanie o początek starości. Wyniki wykazały, że osoby po sześćdziesiątce uważały, iż starość zaczyna się w wieku 75 lat, ale im były starsze, tym dalej przesuwały tę granicę.

Długość życia a postrzeganie starości

Profesor Markus Wettstein z Uniwersytetu Humboldta w Berlinie, główny autor badania, zwrócił uwagę, że obserwowane zmiany mogą wynikać z rosnącej średniej długości życia i lepszego zdrowia w późniejszym wieku. Osoby czujące się młodziej często uważają, że starość przychodzi później.

Różnice Kulturowe i indywidualne w postrzeganiu starości

Badanie podkreśliło, że kobiety zwykle uważają, iż starość zaczyna się około 2,4 roku później niż mężczyźni. Ponadto, osoby samotne lub te z gorszym stanem zdrowia, obarczone przewlekłymi chorobami częściej twierdziły, że starość zaczyna się wcześniej. Profesor Jacqui Smith z Uniwersytetu Michigan zauważyła, że wyniki te mogą być specyficzne dla Niemiec, podkreślając, że kulturowe różnice mogą wpływać na postrzeganie starości.

Nowe perspektywy dla seniorów

John Rowe podsumował wyniki badania, zwracając uwagę, że mogą one zmienić sposób, w jaki społeczeństwo postrzega starsze osoby – jako bardziej zdolne i sprawne niż przypuszczano wcześniej. Wskazał również na istnienie tendencji do unikania własnego zaliczenia do grupy osób starszych, co może wynikać z negatywnego stosunku do procesu starzenia.

Kluczowe Punkty
  • Starość jest obecnie postrzegana później niż w przeszłości, z 'siedemdziesiąt to nowe sześćdziesiąt' jako kluczowe stwierdzenie.
  • Przesuwające się granice starości w Niemczech pokazują, że ludzie przesuwają początek starości, im są starsi.
  • Badanie wskazuje na wpływ lepszego zdrowia i dłuższego życia na późniejsze postrzeganie starości.
  • Kulturowe i indywidualne różnice wpływają na to, kiedy ludzie uważają, że starość się zaczyna.
  • Nowe dane mogą zmienić społeczne postrzeganie starszych osób jako bardziej zdolnych i sprawnych.
Zostań z nami
Pobierz naszą aplikację mobilną