ZUS skontroluje rodziców! Pieniądze zostaną przyznane, ale należy spełnić TEN warunek

Martyna P.
Biznes i finanse
22.04.2024 10:05
ZUS skontroluje rodziców! Pieniądze zostaną przyznane, ale należy spełnić TEN warunek

Według zapowiedzi Donalda Tuska świadczenie “Babciowe” ma ruszyć zaraz po wakacjach. Pojawia się jednak wiele znaków zapytania. Dziś odpowiemy na najważniejsze pytania i rozwiejemy wątpliwości. 

 

Babciowe a zatrudnienie rodziców 

Świadczenie będzie wypłacane po zgłoszeniu do ubezpieczenia emerytalnego i rentowego OBOJGA rodziców. Łączna wysokość podstawy obojga rodziców wynosi nie mniej niż 100 proc. minimalnego wynagrodzenia za pracę i jednocześnie nie mniej dla każdego z rodziców niż 50 proc. płacy minimalnej.

 

 

Babciowe a własna działalność 

Babciowe BĘDĄ MOGLI pobierać rodzice, którzy prowadzą własną działalność. Warunkiem jest minimalny poziom oskładkowania. Ponadto działalność nie może być zawieszona.  

 

Babciowe a praca TYLKO jednego z rodziców 

Świadczenie będzie przysługiwało tylko, gdy OBOJE rodzice podejmują zatrudnienie (podlegają pod ubezpieczenie emerytalne i rentowe) 

Babciowe a umowa zlecenie 

Ze świadczenia BĘDĄ MOGLI skorzystać rodzice zatrudnieni na podstawie umowy zlecenia. Warunkiem jest zgłoszenie OBOJGA rodziców do ubezpieczenia emerytalnego i rentowego.  

 

Zdjęcie Babciowe pod lupą ZUS-u! Na celowniku konta rodziców #1

Czy trzeba będzie okazać umowę? 

Nie. Nie będzie konieczności okazywania umów. ZUS samodzielnie będzie weryfikował zgłoszenia do ubezpieczenia.  

 

Babciowe a rolnicy  

Z Babciowego będą mogli skorzystać rolnicy, którzy podlegają pod ubezpieczenie społeczne w Kasie Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego (KRUS).  

 

Czy trzeba mieć umowę z nianią lub Babcią? 

Okazuje się, że program NIE PRZEWIDUJE obowiązku podpisywania umowy z nianią, czy Babcią. Umowa uaktywniająca pozwoli na dofinansowanie z budżetu państwa kosztów ubezpieczenia emerytalnego i zdrowotnego, ALE nie będzie obowiązkowa. Podpisanie umowy nie będzie warunkiem skorzystania ze świadczenia. W związku z tym rodzice będą mogli zachować 1500 złotych i rozdysponować je według uznania, korzystając przy tym z nieformalnej opieki Babci. Inną możliwością będzie również zatrudnienie niani bez umowy i zapłacenie jej “do ręki”.    

 

Babciowe w pigułce 

1500 złotych miesięcznie  

Program „Aktywny rodzic” jest inicjatywą Koalicji Obywatelskiej.  

Pieniądze z tego programu kierowane będą do mam, które skończyły urlop macierzyński i chcą wrócić do pracy. 

Świadczenie będzie wypłacane co miesiąc do 3 roku życia dziecka.  

Rodzic będzie decydować, czy chce przeznaczyć pieniądze na żłobek, opiekunkę, czy przekazać je babci opiekującej się wnukiem.  

Świadczenie będzie wynosić 1500 złotych miesięcznie. 

Trzy warianty dofinansowania  

Okazuje się, że wysokość wsparcia w ramach programu "Aktywny Rodzic" ma być uzależniona od formy opieki nad dzieckiem:  

  • AKTYWNI RODZICE W PRACY - 1,5 tys. złotych otrzymają rodzice, którzy oboje pracują i korzystają z usług niani lub Babci. 
  • AKTYWNIE W ŻŁOBKU - 1,5 tys. złotych otrzymają rodzice, którzy wyślą dziecko do żłobka,  
  • AKTYWNIE W DOMU - 500 złotych na miesiąc – dla rodzica, który zostaje z dzieckiem w domu.  

 

Kluczowe Punkty
  • Donald Tusk zapowiada świadczenie “Babciowe”, które ma ruszyć po wakacjach.
  • Świadczenie Babciowe ma być wypłacane obojgu rodzicom, którzy są zatrudnieni i podlegają ubezpieczeniu emerytalnemu i rentowemu.
  • Babciowe będzie dostępne również dla rodziców prowadzących własną działalność, pod warunkiem niezawieszenia działalności.
  • Program “Aktywny rodzic” w ramach którego wypłacane jest Babciowe, przeznacza 1500 zł miesięcznie dla aktywnych rodziców.
  • Trzy warianty dofinansowania w ramach programu zależne od formy opieki nad dzieckiem: 1,5 tys. zł dla aktywnych w pracy, żłobku lub 500 zł dla opiekujących się dzieckiem w domu.
Zostań z nami
Pobierz naszą aplikację mobilną