Ponad 2 tys. zł dodatku miesięcznie na zatrudnienie! Rząd dopłaci do tych pracowników!

Martyna P.
Dofinansowania
03.04.2024 11:31
Ponad 2 tys. zł dodatku miesięcznie na zatrudnienie!  Rząd dopłaci do tych pracowników!

Rząd przygotował dofinansowania dla pracodawców. Miesięcznie będzie można otrzymać ponad 2 tysiące złotych.

Ponad 2 tys. zł miesięcznie za zatrudnienie 

Ustawa o rynku pracy i służbach wprowadziła premiowanie zatrudniania kobiet powyżej 60 życia oraz mężczyzn powyżej 65 roku życia.

Pracodawcy będą mogli ubiegać się dofinansowanie na zatrudnienie osób w tym wieku. Ta nowa forma pomocy kierowana jest do przedsiębiorców zatrudniających seniorów.

Seniora należy zatrudnić na 3 lata, wówczas dofinansowanie będzie przysługiwało na 2 lata.

Wysokość dofinansowania będzie wynosić do 50% minimalnego wynagrodzenia za pracę miesięcznie. Miesięcznie do pracodawcy lub przedsiębiorcy będzie trafiać około 2150 złotych.

Szacunkowy koszt dofinansowania od rządu za okres dwóch lat to około 51600 złotych.

Po upływie dwóch lat prawodawca lub przedsiębiorca będzie zobowiązany do dalszego zatrudnienia seniora przez okres kolejnych 12 miesięcy.

"Wprowadzona zostanie nowa forma pomocy, która będzie skierowana do przedsiębiorców zatrudniających seniorów. Przedsiębiorca będzie mógł otrzymać dofinansowanie za zatrudnienie osoby, poszukującej pracy (np. emeryta), który ukończył 60 lat – w przypadku kobiety lub 65 lat – w przypadku mężczyzny. Wysokość dofinansowania będzie wynosić maksymalnie do 50% minimalnego wynagrodzenia za pracę miesięcznie. Dofinansowanie wynagrodzenia będzie przysługiwało przez 24 miesiące. Pracodawca lub przedsiębiorca po upływie okresu przysługiwania dofinansowania wynagrodzenia będzie obowiązany do dalszego zatrudnienia seniora przez okres kolejnych 12 miesięcy." - czytamy w komunikacie rządu.

Zdjęcie 51 600 złotych dla pracodawców! Rząd dopłaci do zatrudnienia tych pracowników! #1

Zatrudnienie seniora 50 +

Przypomnijmy, że obecnie starosta ma możliwość przyznać pracodawcy lub przedsiębiorcy dofinansowania wynagrodzenia za zatrudnienie skierowanego bezrobotnego powyżej 50 roku życia.

Dofinansowanie zatrudnienia może przysługiwać:

  • na 12 miesięcy – w przypadku zatrudnienia osoby, która ukończyła 50 lat, a nie ukończyła 60 lat,

  • na 24 miesiące – w przypadku zatrudnienia bezrobotnego po ukończeniu przez niego 60 lat.

Jaka jest kwota dofinansowania?

Dofinansowanie wynagrodzenia przysługuje w kwocie określonej w umowie. Kwota ta nie może być wyższa niż połowa minimalnego wynagrodzenia za pracę miesięcznie obowiązującego w dniu zawarcia umowy, za każdego zatrudnionego bezrobotnego.

Kluczowe Punkty
  • Rząd przygotował dofinansowania dla pracodawców zatrudniających osoby starsze.
  • Premiowanie zatrudniania kobiet powyżej 60 życia oraz mężczyzn powyżej 65 roku życia wprowadza nowa ustawa.
  • Dofinansowanie będzie przysługiwało na 2 lata, jeżeli senior będzie zatrudniony na 3 lata.
  • Wysokość dofinansowania będzie wynosić do 50% minimalnego wynagrodzenia za pracę miesięcznie, co daje około 2150 złotych.
  • Szacunkowy koszt dofinansowania od rządu za okres dwóch lat to około 51600 złotych.
  • Po upływie dwóch lat pracodawca lub przedsiębiorca będzie zobowiązany do dalszego zatrudnienia seniora przez okres kolejnych 12 miesięcy.
Zostań z nami
Pobierz naszą aplikację mobilną