Usługi dentystyczne na NFZ! Więcej darmowych zabiegów już w tym roku! (LISTA)

Agnieszka
Newsy
28.03.2024 13:14
Usługi dentystyczne na NFZ! Więcej darmowych zabiegów już w tym roku! (LISTA)

Ministerstwo Zdrowia przedstawiło projekt zmian, jakie zajdą w zakresie refundowanych usług stomatologicznych. Katalog bezpłatnych zabiegów zostanie rozszerzony. Co zostanie dodane do koszyka świadczeń gwarantowanych z zakresu stomatologii?

Stomatologia: Nowe świadczenia na NFZ

Każda osoba posiadająca ubezpieczenie zdrowotne może korzystać bezpłatnie z wielu usług dentystycznych. Koszyk takich świadczeń być może zostanie wkrótce poszerzony. 

Ministerstwo Zdrowia przygotowało i opublikowało 27 marca 2024 r. projekt rozporządzenia zmieniającego ww. rozporządzenie w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu leczenia stomatologicznego.

Bezpłatne usługi stomatologiczne, oprócz tych dostępnych teraz, mają poszerzyć się o:

  • Badanie rentgenowskie, w tym zdjęcie pantomograficzne z opisem, jest dostępne raz na dwa lata dla osób poddających się leczeniu kanałowemu i raz na pięć lat dla osób rozpoczynających leczenie protetyczne.
  • Usługi stomatologiczne realizowane pod znieczuleniem ogólnym dla pacjentów z alergią na znieczulenie miejscowe.
  • Zabezpieczenie bruzd zębów materiałami profilaktycznymi typu PRR typ 1.
  • Aplikacja lakieru na ćwiartkę łuku zębowego.
  • Proteza całkowita górna typu overdenture, opierająca się na zabezpieczonych korzeniach, oraz proteza całkowita dolna typu overdenture, również oparta na zabezpieczonych korzeniach.
  • Usługa profilaktyczna stomatologiczna przeznaczona dla dzieci w wieku trzecim roku życia.
  • Wizyta adaptacyjna dla dzieci w wieku 3 i 4 lat, mająca na celu przyzwyczajenie do warunków panujących w gabinecie stomatologicznym.
  • Naprawa i stabilizacja zwichniętego zęba lub grupy zębów, a także usunięcie aparatu stabilizującego po zakończeniu leczenia.

Powyższe zabiegi stomatologiczne uzyskały pozytywną opinię Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji wydała pozytywne rekomendacje.

Kiedy zmiany wejdą w życie?

Obecnie projekt Ministerstwa Zdrowia podlega konsultacjom publicznym. Gdy zostanie przyjęty, to w ciągu 14 dni od opublikowania rozporządzenia w Dzienniku Ustaw, zacznie obowiązywać. 

Najpierw jednak rozporządzenie będzie musiało zostać podpisane przez ministra zdrowia. Nie podano konkretnej daty, ale można się spodziewać, że koszyk darmowych usług stomatologicznych zostanie poszerzony jeszcze w 2024 roku. 

Zostań z nami
Pobierz naszą aplikację mobilną