Nawet 1900 złotych dofinansowania do wyjazdu na majówkę! Te osoby mogą złożyć wniosek!

Martyna P.
Dofinansowania
15.03.2024 10:12
Nawet 1900 złotych dofinansowania do wyjazdu na majówkę! Te osoby mogą złożyć wniosek!

Lada chwila i będziemy odpoczywać podczas weekendu majowego. Wiele osób decyduje się w tym okresie na wyjazdy. Już teraz warto rozplanować czas i wydatki. Czy możemy skorzystać z dofinansowania na majówkę?

 

 

Dofinansowanie do majówki 

Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych (ZFŚS) pozwala na dofinansowanie różnych form wypoczynku. Dotacja ta jest potocznie nazywana wczasami pod gruszą.

Fundusz ten tworzą pracodawcy zatrudniający według stanu na 1 stycznia danego roku co najmniej 50 pracowników w przeliczeniu na pełne etaty.

Z ZFŚS mogą korzystać pracownicy i ich rodziny, emeryci i renciści – byli pracownicy i ich rodziny, inne osoby, którym pracodawca przyznał w regulaminie ZFŚS prawo do korzystania ze świadczeń socjalnych.

Pieniądze z dofinansowania można przeznaczyć na przykład na majowy lub wakacyjny wyjazd z rodziną lub kolonię dla pociechy.

 

Ile dotacji do majowego wyjazdu?

Należy podkreślić, że dopłaty finansowane są z funduszu świadczeń socjalnych.

Ustawodawca określa, że przyznawanie ulgowych usług i świadczeń oraz wysokość dopłat z funduszu uzależnia się od sytuacji życiowej, rodzinnej i materialnej osoby uprawnionej do korzystania z niego.

Maksymalne dofinansowanie do wypoczynku wynosi 1914,34 złotych na jednego pracownika.

Wysokość dofinansowania ustalana jest indywidualnie.

W praktyce osoby z gorszą sytuacją materialną (mniej zarabiające) otrzymają wyższe świadczenie.

Osoby, które pracuj w trudnych warunkach mogą otrzymać dodatkowo 200-300 złotych.

WAŻNE: Niedopuszczalne jest również wypłacanie wszystkim pracownikom takiej samej kwoty.

 

 

Musisz spełnić te warunki

Z dofinansowania w ramach ZFŚS mogą skorzystać pracownicy, którzy zatrudnieni są na podstawie umowy o pracę.

Aby otrzymać dofinansowanie należy pobrać 14 dni nieprzerwanego urlopu.

Ważnym czynnikiem jest kryterium dochodowe. Wyznacza ono wysokość oraz częstotliwość wypłat świadczenia.

WAŻNE: O przyznaniu świadczenia nie decyduje obejmowane stanowisko, czy staż pracy.

Zdjęcie Nawet 1900 złotych dofinansowania do wyjazdu na majówkę! Te osoby mogą złożyć wniosek! #1

Gdzie złożyć wniosek?

Wniosek o wczasy pod gruszą należy kierować do pracodawcy (dokładne informacje na temat wniosku znajdziesz w regulaminie ZFŚS swojej firmy).

Do wniosku należy dołączyć oświadczenie o sytuacji materialnej (dochody całej rodziny).

W niektórych firmach jest także obowiązek dołączania PIT-u za poprzedni rok.

WAŻNE: Pracownik nie jest zobowiązany przedstawiać pracodawcy żadnych rachunków związanych z wyjazdem.

 

Zwróć uwagę na ten zapis

Należy dokładnie zapoznać się z regulaminem ZFŚS w swoim zakładzie i sprawdzić, czy odnosi się on do wykorzystanych przez pracownika dni urlopu wypoczynkowego, czy do dni kalendarzowych wypoczynku.

 

Jak przedłużyć sobie wolne w maju?

Powinniśmy rozważyć wzięcie dnia wolnego 2 maja (wtorek). Przypomnijmy, że 1 i 3 maja są dniami ustawowo wolnymi od pracy. Wobec tego zyskamy 5 dniowy odpoczynek od pracy.

Skorzystanie urlopu 29 i 30 kwietnia oraz 2 maja da nam 9 dni wolnego.

Boże Ciało 2024 wypada 30 maja w czwartek. Jeśli chcemy cieszyć się czterodniowym odpoczynkiem weźmy dzień wolny 31 maja (piątek).

 

Kluczowe Punkty
  • Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych (ZFŚS) umożliwia dofinansowanie majówki, zwane potocznie wczasami pod gruszą.
  • Ze środków ZFŚS mogą korzystać pracownicy i ich rodziny, emeryci, renciści oraz inne osoby, którym pracodawca przyznał w regulaminie ZFŚS prawo do korzystania ze świadczeń socjalnych.
  • Maksymalne dofinansowanie do wypoczynku wynosi 1914,34 złotych na jednego pracownika, a jego wysokość zależy od sytuacji życiowej, rodzinnej i materialnej osoby uprawnionej.
  • Osoby pracujące w trudnych warunkach mogą otrzymać dodatkowo 200-300 złotych.
  • Z dofinansowania w ramach ZFŚS mogą skorzystać pracownicy, którzy zatrudnieni są na podstawie umowy o pracę i biorą 14 dni nieprzerwanego urlopu.
  • Wniosek o wczasy pod gruszą należy złożyć u pracodawcy, dołączając do niego oświadczenie o sytuacji materialnej oraz, w niektórych firmach, PIT za poprzedni rok.
  • Pracownik nie jest zobowiązany do przedstawiania pracodawcy rachunków związanych z wyjazdem.
Zostań z nami
Pobierz naszą aplikację mobilną