Nie chcesz, aby twoje dziecko chodziło na religię? Wyjaśniamy, jak możesz je wypisać!

Justyna
Dziecko
09.03.2024 18:25
Nie chcesz, aby twoje dziecko chodziło na religię? Wyjaśniamy, jak możesz je wypisać!

W dobie rosnącej różnorodności światopoglądowej i poszukiwania indywidualnej drogi rozwoju dla naszych dzieci, wielu rodziców zastanawia się, jak można dostosować edukację szkolną do własnych przekonań i potrzeb ich pociech. Jedną z kwestii, która często pojawia się w tych rozważaniach, jest rezygnacja z lekcji religii w szkole. Wyjaśnimy krok po kroku, jak w prosty i zgodny z prawem sposób wypisać swoje dziecko z tych lekcji!

Prawo po Twojej stronie

Przede wszystkim, ważne jest, aby zdawać sobie sprawę, że w Polsce uczestnictwo w zajęciach z religii w szkole jest całkowicie dobrowolne. Ta zasada wynika wprost z przepisów prawa oświatowego, które gwarantują rodzicom prawo do decydowania o wychowaniu dzieci zgodnie z własnymi przekonaniami.

Proces wypisania

Wypisanie dziecka z lekcji religii nie jest skomplikowanym procesem. Wystarczy złożyć pisemne oświadczenie do dyrekcji szkoły, w którym poinformujesz o swojej decyzji. Nie musisz podawać powodu swojej decyzji, choć możesz to zrobić, jeśli uznasz za stosowne.

Twoje oświadczenie powinno zawierać:

 • miejscowość,
 • datę,
 • imię i nazwisko rodzica/opiekuna prawnego,
 • dane dziecka (imię, nazwisko, klasa),
 • nazwę szkoły, do której oświadczenie jest kierowane,
 • jasne stwierdzenie decyzji o rezygnacji z uczestnictwa dziecka w lekcjach religii,
 • podpis.

Po złożeniu oświadczenia, szkoła jest zobowiązana uszanować Twoją decyzję. Dziecko będzie mogło w tym czasie uczestniczyć w alternatywnych zajęciach edukacyjnych lub, w zależności od możliwości organizacyjnych szkoły, wykorzystać go na samodzielną naukęe. Ważne jest, aby dziecko miało możliwość konstruktywnego wykorzystania tego czasu.

Komunikacja z dzieckiem

Nie zapomnij również o rozmowie z Twoim dzieckiem na temat tej decyzji. Zrozumienie, dlaczego nie będzie uczestniczyło w lekcjach religii i jakie wartości są dla Was ważne w edukacji i życiu rodzinnym, jest kluczowe dla jego rozwoju emocjonalnego i intelektualnego.

Kiedy dziecko może samo zdecydować?

Interesującym aspektem procesu wypisywania z lekcji religii jest moment, w którym dziecko osiąga pełnoletniość i zgodnie z polskim prawem może samodzielnie podejmować decyzje dotyczące swojej edukacji, w tym także uczestnictwa w zajęciach z religii. Od momentu ukończenia 18. roku życia, młody człowiek nabywa pełnię praw cywilnych, co oznacza, że może samodzielnie złożyć oświadczenie o rezygnacji z uczestnictwa w lekcjach religii bez konieczności uzyskania zgody rodziców lub opiekunów prawnych.

Warto jednak pamiętać, że tak jak w przypadku decyzji podejmowanych przez rodziców, młody dorosły powinien poinformować szkołę o swojej decyzji w formie pisemnego oświadczenia, by proces ten przebiegł płynnie i bez niepotrzebnych komplikacji.

Kształtowanie świadomości

Co istotne, decyzja o wypisaniu dziecka z lekcji religii nie powinna być postrzegana jako kontrowersyjna. Jest to wyraz poszanowania dla różnorodności przekonań i prawo każdego rodzica do decydowania o edukacji swojego dziecka. Proces ten jest prosty i przejrzysty, a jego podjęcie może być ważnym krokiem w kształtowaniu świadomej i odpowiedzialnej postawy młodego człowieka.

Pamiętaj, że edukacja to nie tylko nauka i oceny, ale również budowanie systemu wartości i uczenie się szacunku dla różnorodności. Decyzja o wypisaniu dziecka z lekcji religii może być ważną częścią tego procesu.

Kluczowe Punkty
 • W Polsce uczestnictwo w zajęciach z religii w szkole jest dobrowolne.
 • Wypisanie dziecka z lekcji religii jest prostym procesem i wymaga jedynie złożenia pisemnego oświadczenia do dyrekcji szkoły.
 • Dziecko po złożeniu oświadczenia może uczestniczyć w alternatywnych zajęciach edukacyjnych lub wykorzystać ten czas na samodzielną naukę.
 • Decyzja o wypisaniu dziecka z zajęć religii powinna być omówiona z dzieckiem.
 • Dziecko po ukończeniu 18. roku życia może samodzielnie złożyć oświadczenie o rezygnacji z zajęć religii.
 • Wypisanie dziecka z lekcji religii to wyraz poszanowania dla różnorodności przekonań i prawo rodzica do decydowania o edukacji swojego dziecka.
Zostań z nami
Pobierz naszą aplikację mobilną