Ta matematyczna zagadka dzieli Internet! Wielu dorosłych ma problem z dobrą odpowiedzią! A Ty?

Martyna P.
Człowiek
07.03.2024 13:18
Ta matematyczna zagadka dzieli Internet! Wielu dorosłych ma problem z dobrą odpowiedzią! A Ty?

Matematyka bywa czasami zaskakująca. Nierzadko to, co wydaje się banalnym działaniem, potrafi sprawić dorosłym więcej problemu niż dzieciom. Zagadka matematyczna przedstawiona na grafice to idealny przykład na to, jak ważne jest przypomnienie sobie podstawowych zasad arytmetyki. Mamy tu działanie 6 ÷ 2(2+1) – wydaje się proste, ale jak jest naprawdę?

Krok po kroku przez kolejność działań

Aby poprawnie rozwiązać to działanie, musimy przestrzegać kolejności działań matematycznych, która jest kluczowa dla uzyskania prawidłowego wyniku. Pamiętamy o akronimie PEMDAS (lub BODMAS w niektórych krajach), który przypomina nam o hierarchii: Nawiasy, Potęgi, Mnożenie i Dzielenie (od lewej do prawej), Dodawanie i Odejmowanie (również od lewej do prawej).

Zdjęcie Ta matematyczna zagadka dzieli Internet! Wielu dorosłych ma problem z dobrą odpowiedzią! A Ty? #1

Jaka jest Twoja odpowiedź? 

Jak poprawnie rozwiązać działanie? 

 1. Nawiasy: Rozpoczynamy od obliczenia wyrażenia w nawiasie, czyli (2+1), co daje nam 3.

 2. Mnożenie/Dzielenie: Następnie musimy zastosować działanie dzielenia i mnożenia. Tutaj matematycy mogą mieć różne interpretacje, ponieważ wyrażenie nie jest jednoznaczne i zależne jest od zastosowanej konwencji.

  • Niektórzy mogą interpretować to jako 6 ÷ (2 * 3), co dawałoby wynik 1.
  • Inni mogą zinterpretować to jako (6 ÷ 2) * 3, co dawałoby wynik 9.

Dlaczego odpowiedzi są różne?

Głównym powodem rozbieżności jest sposób interpretacji zapisu. W matematyce współczesnej dąży się do unikania tego typu niejednoznaczności poprzez jasne określanie kolejności działań za pomocą nawiasów. W tym przypadku, brak jasno określonej kolejności w wyrażeniu może prowadzić do różnych interpretacji.

Edukacyjna wartość zagadek

Zagadki matematyczne takie jak ta są świetnym narzędziem edukacyjnym. Pozwalają one na utrwalenie wiedzy oraz na zrozumienie, jak ważne jest stosowanie się do ustanowionych zasad. W przypadku tej zagadki warto pamiętać, że właściwe rozumienie matematyki nie ogranicza się tylko do znalezienia "jednej prawidłowej odpowiedzi", ale również do zrozumienia, dlaczego dane działanie jest wykonywane w ten, a nie inny sposób.

Kluczowe Punkty
 • Matematyka może bywać zaskakująca i czasami proste działania mogą sprawić dorosłym więcej problemu niż dzieciom.
 • Zagadka matematyczna 6 ÷ 2(2+1) ilustruje jak ważne jest przypomnienie sobie podstawowych zasad arytmetyki i przestrzeganie kolejności działań matematycznych (PEMDAS / BODMAS).
 • Zagadka może prowadzić do różnych interpretacji i wyników (1 lub 9) ze względu na brak jasno określonej kolejności działań.
 • W matematyce współczesnej dąży się do unikania niejednoznaczności poprzez jasne określanie kolejności działań za pomocą nawiasów.
 • Zagadki matematyczne są świetnym narzędziem edukacyjnym, pozwalającym na utrwalenie wiedzy i zrozumienie, jak ważne jest stosowanie się do ustanowionych zasad.
Zostań z nami
Pobierz naszą aplikację mobilną