6 ważnych zmian dla tysięcy Polaków! Od 1 marca 2024 nowe regulacje w przepisach!

Martyna P.
Biznes i finanse
22.02.2024 10:01
6 ważnych zmian dla tysięcy Polaków!  Od 1 marca 2024 nowe regulacje w przepisach!

Marzec 2024 roku przyniesie sporo zmian dla Polaków. Dziś przybliżymy ten temat i przedstawimy najważniejsze z nich.

6 najważniejszych zmian od marca 2024 

1. Waloryzacja emerytur i rent

Waloryzacja emerytury w marcu 2024 roku ma wynieść 12,12%. Minimalna emerytura wyniesie wówczas 1780,96 złotych brutto (wrośnie z 1588,44 złotych). Będzie to podwyżka o 192,52 zł.

2. Wyższe świadczenie przedemerytalne

Obecnie wysokość świadczenia przedemerytalnego wynosi 1350,70 złotych na rękę (1600,70 złotych brutto).

Świadczenie to podlega corocznej waloryzacji. Jego wysokość jest ustalana w kwocie ryczałtowej (jednakowej dla wszystkich) .W związku z marcową waloryzacją uprawieni do świadczenia będą otrzymać nawet 1873,19 złotych.

3. Wyższy dodatek pielęgnacyjny

Od marca 2024 roku dodatek pielęgnacyjny wzrośnie z 294,39 do 330,07 złotych. 

Dodatek pielęgnacyjny dla inwalidy wojennego uznanego za całkowicie niezdolnego do pracy i do samodzielnej egzystencji wzrośnie z 441,59 do 495,11 złotych. 

Dodatek pielęgnacyjny jest świadczeniem wypłacanym przez ZUS. Kierowany jest do:

  • osób, które ukończyły 75 lat,

  • osób niezdolnych do pracy niezdolnych do samodzielnej egzystencji (nie trzeba mieć ukończonych 75 lat).

Dodatek pielęgnacyjny wypłacany jest przez ZUS do emerytury lub renty.

Zdjęcie Co się zmieni od marca 2024? Oto, lista najważniejszych zmian! #1

4. Wyższy dodatek dla sieroty zupełnej

Dodatek dla sieroty zupełnej wzrośnie z 553,30 do 620,36 złotych. Kwota jest waloryzowana co roku. 

Świadczenie to wypłacane jest przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych. Kierowane jest do osób, które straciły rodziców. Ważną informacją jest to, że przy przyznawaniu dodatku nie ma znaczenia wiek dziecka.

Warunkiem, jaki należy spełnić jest posiadanie uprawnienia do pobierania przez daną osobę renty rodzinnej.

5. Wyższy ryczałt energetyczny

Ryczałt energetyczny wzrośnie z 255,17 do 299,82 złotych. Kwota ryczałtu energetycznego podlega corocznej waloryzacji. 

Ryczał energetyczny jest dodatkiem finansowym przyznawanym przez ZUS. Jest on uzupełnieniem świadczenia emerytalnego. Ryczał jest formą pomocy dla seniorów w opłaceniu rachunków za gaz, prąd oraz energię cieplną.

6. Świadczenie uzupełniające

Do końca lutego 2024 roku próg świadczeniowy uprawniający do pobierania świadczenia uzupełniającego (500 + dla niesamodzielnych) wynosi 2157,80 złotych.

Od marca 2024 roku próg świadczeniowy 500 + dla niesamodzielnych wrośnie. Ma to związek z macową waloryzacją.

Kwota graniczna świadczenia uzupełniającego wzrośnie do 2 419,33 zł.

Kluczowe Punkty
  • Wzrost emerytur i rent o 12,12% w marcu 2024 roku, minimalna emerytura wyniesie 1780,96 złotych brutto.
  • Wyższe świadczenie przedemerytalne, uprawnieni do świadczenia otrzymają nawet 1873,19 złotych.
  • Zwiększenie dodatku pielęgnacyjnego z 294,39 do 330,07 złotych.
  • Wzrost dodatku pielęgnacyjnego dla inwalidy wojennego uznanego za całkowicie niezdolnego do pracy i do samodzielnej egzystencji z 441,59 do 495,11 złotych.
  • Wzrost dodatku dla sieroty zupełnej z 553,30 do 620,36 złotych.
  • Zwiększenie ryczałtu energetycznego z 255,17 do 299,82 złotych.
  • Podwyższenie progu świadczeniowego 500 + dla niesamodzielnych do 2419,33 złotych.
Zostań z nami
Pobierz naszą aplikację mobilną