Polska stolicą rozwodów kościelnych?! W tym nasz kraj bije europejskie rekordy!

Ewelina
Związki
09.02.2024 20:29
Polska stolicą rozwodów kościelnych?!  W tym nasz kraj bije europejskie rekordy!

W Polsce obserwujemy wyraźny wzrost zainteresowania procesami o unieważnienie małżeństwa kościelnego, znanych potocznie jako "rozwody kościelne". Mimo że doktryna Kościoła Katolickiego formalnie nie uznaje możliwości rozwodu w rozumieniu prawa świeckiego, wierni mają możliwość ubiegania się o stwierdzenie nieważności zawartego związku małżeńskiego. Trend ten jest szczególnie widoczny w sądach diecezjalnych, gdzie liczba rozpatrywanych spraw znacząco wzrosła. Szczególnie duże obłożenie odnotowuje diecezja tarnowska, z prawie 700 sprawami w toku dotyczącymi nieważności małżeństwa.

Polska liderem europejskim w liczbie unieważnień

Polska znajduje się w awangardzie europejskich krajów pod względem liczby przypadków stwierdzania nieważności małżeństw kościelnych. Dane pokazują, że od 1989 roku liczba tych procesów wzrosła o 160%, osiągając w 2020 roku 2813 unieważnień. Tarnów, jako przykład lokalny, wyróżnia się prawie 700 sprawami, co świadczy o ogólnokrajowym trendzie wzrostowym.

Zdjęcie Polska stolicą rozwodów kościelnych?!  W tym nasz kraj bije europejskie rekordy! #1

Przyczyny zwiększonego zainteresowania unieważnieniami

Zmieniająca się dynamika związków: Współczesne małżeństwa charakteryzują się mniejszą trwałością, co prowadzi do częstszego ich rozpadu.Większa świadomość społeczna: Ludzie są lepiej poinformowani o możliwości ubiegania się o unieważnienie małżeństwa kościelnego.Uproszczenie procedur: Proces unieważniania został znacząco przyspieszony i uproszczony, szczególnie po reformie wprowadzonej przez papieża Franciszka w 2015 roku, skracając czas oczekiwania i procedury rozpatrywania spraw.

Rola przykładów publicznych

Publiczne postacie, takie jak unieważnienie małżeństwa Jacka Kurskiego, prezesa TVP, po 24 latach, działają jako katalizator zainteresowania procesem unieważnienia. Takie przykłady sprawiają, że więcej osób wierzy w możliwość pozytywnego rozpatrzenia ich własnych przypadków.

Podsumowanie

Coraz więcej Polaków decyduje się na drogę kościelnego stwierdzenia nieważności małżeństwa, co jest odzwierciedleniem zmian społecznych, większej świadomości możliwości prawnych oraz uproszczenia procedur kościelnych. Ta tendencja, obserwowana zarówno na poziomie lokalnym, jak i ogólnokrajowym, stawia Polskę w czołówce europejskich krajów pod względem liczby unieważnień małżeństw kościelnych.

Zostań z nami
Pobierz naszą aplikację mobilną