Ponad 130 tys. złotych na remont nieruchomości! Skorzystają tylko te osoby!

Martyna P.
Dofinansowania
29.01.2024 9:25
Ponad 130 tys. złotych na remont nieruchomości! Skorzystają tylko te osoby!

Państwo oferuje Polakom dotacje do termomodernizacji nieruchomości. Maksymalne dofinansowanie wynosi ponad 130 tysięcy złotych. Obowiązuje jednak kryterium dochodowe. Najwyższą dotację otrzymają osoby skromnie zarabiające. 

 

 

Możesz otrzymać dofinansowanie na remont nieruchomości

Celem programu „Czyste Powietrze” jest ograniczenie zjawiska niskiej emisji, której efektem jest smog. Założeniami programu jest poprawa jakości powietrza i zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych poprzez:

 • wymianę przestarzałych pieców grzewczych (kopciuchów) na nowe bardziej ekologiczne źródła ciepła, 
 • poprawę efektywności energetycznej budynków mieszkalnych jednorodzinnych, 
 • ocieplenie domu, 
 • Mikroinstalacje fotowoltaiczną,
 • Wymianę drzwi, okien lub bramy garażowej,
 • Audyt energetyczny budynku,
 • Instalacje CO i CWU,
 • Wentylacje mechaniczną z odzyskaniem ciepła.

Przypomnijmy, że program Czyste Powietrze działa w Polsce od 2018 roku. Budżet programu na 2024 rok wynosi 5,4 mld złotych.

Wnioski należy składać do właściwego wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (FOŚiGW).

 

Maksymalna dotacja wynosi 136 tys. złotych

 Program podzielony jest na trzy części. Oto, jak wyglądają kwoty dofinansowań:

 • Podstawowy poziom dofinansowania – maksymalne dofinansowanie wynosi 66 tys. złotych. Intensywność dofinansowania od 40% do 50%,
 • Podwyższony poziom dofinansowania - maksymalne dofinansowanie wynosi 99 tys. złotych. Intensywność dofinansowania: od 70% do 80%,
 • Najwyższy poziom dofinansowania - maksymalne dofinansowanie wynosi 136 tys. złotych. Intensywność dofinansowania do 100%.

 

Otrzymasz bezzwrotną dotację ale nie możesz za dużo zarabiać

 

 • Próg dochodowy przy dofinansowaniu podstawowym wynosi 135 tysięcy złotych (Maksymalna kwota dotacji wynosi 66 tysięcy złotych).
 • Przy podwyższonym dofinansowaniu próg dochodowy wynosi 1894 zł na osobę w gospodarstwie wieloosobowym oraz w gospodarstwie jednoosobowym próg wynosi 2651 złotych (Maksymalna dotacja w takim przypadku wynosi do 99 tys. złotych).
 • Przy najwyższym wymiarze wsparcia (pełna termomodernizacja) próg wynosi 1090 złotych w gospodarstwie wieloosobowym oraz 1526 zł w przypadku gospodarstw wieloosobowych (Maksymalna dotacja w tym progu wynosi 136 tys. zł).

 

Zdjęcie Ponad 130 tys. złotych na remont nieruchomości! Skorzystają tylko te osoby! #1

Jakie należy spełnić warunki?

Aby otrzymać dofinansowanie (na kompleksową termomodernizacje) należy przedstawić audyt energetyczny budynku mieszkalnego jednorodzinnego lub lokalu mieszkalnego w tym budynku. Dodajmy, że na przeprowadzenie audytu można otrzymać dofinansowanie do 1,2 tys. zł.

Ponadto konieczne jest realizowanie w całości wariantu z wykonanego audytu energetycznego, który gwarantuje konkretny cel (np. zmniejszenia zapotrzebowania na energię użytkową o minimum 40%).

 

100% dofinansowania na wymianę okien

Właściciele (lub współwłaściciele) nieruchomości starszej niż 10 lat mogą ubiegać się o dofinansowanie do przeprowadzenia głębokiej termomodernizacji. Mowa tutaj o wymianie okien i drzwi, czy dociepleniu ścian i stropów.

100-procentowe dofinansowanie do wymiany okien mogą otrzymać osoby o najniższych dochodach.

Warunkiem jest, by w wyniku kompleksowej termomodernizacji domu, zapotrzebowanie na ciepło zmniejszyło się o min. 40%. Wówczas właściciele mogą otrzymać pełny zwrot kwot netto wydanych na inwestycję

Aby dostać dofinansowanie do wymiany okien, stolarka musi spełniać surowe normy:

 • przenikalność cieplna dla okien nie może być większa niż 0,9 W/(m²·K),
 • podane wartości muszą być potwierdzone deklaracjami producenta.

 

Kluczowe Punkty
 • Program 'Czyste Powietrze' oferuje dotacje do termomodernizacji nieruchomości.
 • Maksymalne dofinansowanie wynosi ponad 130 tysięcy złotych.
 • Dotacja jest dostępna dla osób o różnych dochodach, z najwyższymi kwotami dostępnymi dla osób o skromnych dochodach.
 • Wymiana przestarzałych pieców grzewczych oraz poprawa efektywności energetycznej budynków to główne cele programu.
 • Wnioski o dofinansowanie należy składać do właściwego wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (FOŚiGW).
 • Program działa w Polsce od 2018 roku, a na 2024 rok przeznaczono na niego 5,4 mld złotych.
 • Możliwe jest uzyskanie 100% dofinansowania na wymianę okien dla osób o najniższych dochodach, pod warunkiem spełnienia surowych norm.
 • Aby otrzymać dofinansowanie na kompleksową termomodernizację, należy przedstawić audyt energetyczny budynku.
Zostań z nami
Pobierz naszą aplikację mobilną