PIT 2023/2024: Czy warto rozliczać się wspólnie z małżonkiem?

Martyna P.
Podatki
26.01.2024 8:49
PIT 2023/2024: Czy warto rozliczać się wspólnie z małżonkiem?

Lada chwila będziemy składać deklaracje PIT za 2023 rok. Warto zastanowić się nad opcją wspólnego rozliczania się z małżonkiem. Komu się to opłaca? Jakie są zasady takiego rozliczenia? 

 

Wspólne rozliczenie z małżonkiem

Przy wspólnym rozliczaniu z małżonkiem podatek naliczany jest na podstawie sumy podstawy opodatkowania obydwu osób. Następnie suma ta podzielona jest przez dwa.

Aby skorzystać z opcji wspólnego rozliczania z małżonkiem należy spełnić następujące warunki:

 • Małżonkowie muszą posiadać wspólność majątkową
 • Każda z osób musi posiadać status rezydenta podatkowego w Polsce
 • Żaden z małżonków nie może korzystać z rozliczenia podatku liniowego lub ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych ( wyjątkiem są przychodu od najmu oraz dzierżawy)
 • Preferencyjne rozliczanie przysługuje od dnia zawarcia małżeństwa.

Przypomnijmy, że przed wprowadzeniem zasad Polskiego Ładu warunkiem było pozostawianie w małżeństwie przez cały rok podatkowy. Warunek ten został zniesiony z dniem 1 stycznia 2022 roku. Obecnie wspólnie rozliczyć się mogą małżonkowie, którzy zawarli związek małżeński w trakcie roku i pozostawali w nim do końca roku.

 

WAŻNE: Małżonkowie mają prawo do podwójnej kwoty wolnej od podatku - przy wspólnym rozliczeniu jest to 60 000 zł bez podatku.

 

 

Korzyści ze wspólnego rozliczania

 Obecnie na 12-procentowej skali podatkowej obowiązuje 30 tysięcy kwoty wolnej. Drugi próg obowiązuje dopiero po osiągnięciu 120 tysięcy złotych dochodów.

W wielu przypadkach bardzo często wspólne rozliczenie pozwala uniknąć wejścia w drugi próg podatkowy.

Przypomnijmy, że od lipca 2022 roku rząd wprowadził nowe progi podatkowe dla małżonków:

 1. I próg podatkowy – dla osób, których dochód nie przekracza 120 tysięcy złotych rocznie. Można skorzystać z niższej stawki podatku. Było 17%, a jest 12%.
 2. Dochód przekraczający 120 000 zł jest nadal opodatkowany stawką 32%.

 

 

Zdjęcie PIT 2023/2024: Czy warto rozliczać się wspólnie z małżonkiem? #1

Komu opłaca się wspólne rozliczanie z małżonkiem?

Na wspólnym rozliczeniu najbardziej skorzystają osoby, u których występuje duża różnica w dochodach.

Z wyliczeń wynika, że maksymalny zysk ze wspólnego rozliczania uzyskają małżeństwa, u których jedna z osób w ogóle nie zarabia (tym samym nie może skorzystać z kwoty zmniejszającej podatek), a druga zarabia dużo. Podzielenie dochodów na dwie osoby sprawi, że obie będą mogły skorzystać z ulg podatkowych i kwoty wolnej od podatku.

Wspólne rozliczanie się z małżonkiem jest też korzystne w przypadku, gdy jedna z osób wpada w drugi próg podatkowy - zarabia powyżej 120 tysięcy złotych. Wtedy podzielenie dochodu na pół sprawia, że podatnik wraca z powrotem w pierwszy próg podatkowy i odprowadza niższą kwotę.

Analogicznie ma to miejsce w przypadku, gdy jeden z małżonków wpada w trzeci próg podatkowy - po wspólnym rozliczeniu wraca do drugiego progu.

Wspólne rozliczenie jest również dobrą opcją dla małżeństw emerytów lub rencistów. Jeśli jedna osoba ma o wiele wyższą emeryturę, a druga otrzymuje niższe świadczenie można wówczas skorzystać z ulgi rehabilitacyjnej, która zwiększy zwrot podatku.

 

Jak rozliczyć się wspólnie z małżonkiem?

 • Małżonkowie składają wniosek w zeznaniu podatkowym. Mogą to zrobić wspólnie (pod wnioskiem podpisuje się mąż i żona) albo wniosek składa jeden z małżonków.
 • Złożenie wniosku przez jednego z małżonków traktuje się na równi ze złożeniem przez niego oświadczenia o upoważnieniu go, przez jego współmałżonka, do złożenia wniosku o łączne opodatkowanie ich dochodów. Oświadczenie to składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za fałszywe zeznania.
 • Małżonkowie, którzy złożą wniosek o łączne opodatkowanie ich dochodów oraz spełniają warunki do tej preferencji, obliczają podatek od sumy swoich dochodów – po uprzednim odliczeniu przez każdego z małżonków ulg od dochodu.
 • Podatek obliczają od połowy łącznych dochodów małżonków. Tak obliczony podatek mnożą razy dwa.

Więcej szczegółowych informacji znajdziesz TUTAJ.

Kluczowe Punkty
 • Wspólne rozliczenie PIT z małżonkiem opłaca się parom, u których występuje duża różnica w dochodach. Podatek naliczany jest na podstawie sumy podstawy opodatkowania obydwu osób, a potem ta suma jest dzielona przez dwa.
 • Małżonkowie muszą spełniać kilka warunków, aby skorzystać z opcji wspólnego rozliczania: muszą posiadać wspólność majątkową, obie osoby muszą mieć status rezydenta podatkowego w Polsce, żadne z nich nie może korzystać z rozliczenia podatku liniowego lub ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych, a preferencyjne rozliczanie przysługuje od dnia zawarcia małżeństwa.
 • Możliwość wspólnego rozliczenia przysługuje małżonkom, którzy zawarli związek małżeński w trakcie roku i pozostawali w nim do końca roku.
 • Małżonkowie mają prawo do podwójnej kwoty wolnej od podatku - przy wspólnym rozliczeniu jest to 60 000 zł bez podatku.
 • Wiele par może uniknąć wejścia w drugi próg podatkowy dzięki wspólnemu rozliczeniu.
 • Od lipca 2022 roku rząd wprowadził nowe progi podatkowe dla małżonków: I próg podatkowy obowiązuje dla osób, których dochód nie przekracza 120 tysięcy złotych rocznie, a dochód przekraczający 120 000 zł jest nadal opodatkowany stawką 32%.
 • Pary, których jedna osoba nie zarabia, a druga zarabia dużo, mogą maksymalnie zyskać na wspólnym rozliczeniu.
 • Wspólne rozliczenie z małżonkiem jest korzystne, gdy jedna z osób wpada w drugi - lub trzeci - próg podatkowy, ponieważ podzielenie dochodu na pół sprawia, że podatnik wraca do niższego progu podatkowego.
 • Wspólne rozliczenie jest również dobrą opcją dla małżeństw emerytów lub rencistów, jeśli jedna osoba ma o wiele wyższą emeryturę, a druga otrzymuje niższe świadczenie.
Zostań z nami
Pobierz naszą aplikację mobilną