Ponad 60 tysięcy złotych dla firmy! Nie przegap terminu bo nabór trwa tylko 10 dni!

Martyna P.
Dofinansowania
19.01.2024 9:44
Ponad 60 tysięcy złotych dla firmy! Nie przegap terminu bo nabór trwa tylko 10 dni!

Już 29 stycznia 2024 roku rusza nabór wniosków do projektu, który daje pracodawcom możliwość uzyskania wsparcia finansowego. Co to za projekt? Jak z niego skorzystać?

 

 

 

Wsparcie finansowe dla pracodawców

Mogą o projekcie „Pracownicy- najlepsza inwestycja dla firmy”. Jest on realizowany przez Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie.

Projekt zakłada przyznawanie pracodawcom wsparcia finansowego, które można przeznaczyć na lepsze zarządzanie pracownikami i tworzenie dla nich przyjaznych miejsc pracy.

W ramach programu oferowane jest również doradztwo strategiczne i HR oraz szkolenia.

 

Kto może skorzystać z projektu?

W projekcie „Pracownicy- najlepsza inwestycja dla firmy” mogą wziąć udział małe i średnie firmy z województwa Małopolskiego. Konieczne jest posiadanie siedziby (filii, oddziału, delegatury) w tym regionie.

Projekt zakłada, że w każdej edycji może wziąć udział 40 pracodawców.

 

Ile pieniędzy można otrzymać?

W ramach projektu „Pracownicy- najlepsza inwestycja dla firmy” można otrzymać do 63 tysięcy złotych.

 

Zdjęcie Ponad 60 tysięcy złotych da firmy! Nie przegap terminu bo nabór trwa tylko 10 dni! #1

Na co można przeznaczyć wsparcie finansowe?

Pieniądze można przeznaczyć na między innymi:

 • Profilaktykę zdrowotną,
 • Doposażenie zdalnego stanowiska pracy,
 • Wdrożenie elastycznych form pracy.

 

 

 

Jakie należy spełnić warunki?

Oto warunki, jakie pracodawca musi spełnić, aby wziąć udział w projekcie „Pracownicy- najlepsza inwestycja dla firmy”:

 • Pracodawca musi prowadzić działalność od minimum 2 lat,
 • Musi posiadać status aktywnego przedsiębiorstw,
 • Nie może ciążyć nad nim wniosek o ogłoszenie upadłości,
 • Nie może być wobec niego prowadzone postępowanie naprawcze, restrukturyzacyjne ani likwidacyjne,
 • Nie może mieć zaległości z  tytułu podatków, składek na ubezpieczenie społeczne, zdrowotne,
 • Nie może być skazany prawomocnym wyrokiem za naruszenie przepisów prawa pracy.

 

Kiedy rozpoczyna się nabór wniosków?

Nabór wniosków rozpoczyna się 29 stycznia 2024 roku i potrwa do 9 lutego 2024 roku.

 

Jak złożyć formularz rekrutacyjny?

Formularz rekrutacyjny można złożyć na kilka sposób:

 • Osobiście,
 • Za pomocą poczty tradycyjnej/firmy kurierskiej,
 • Za pośrednictwem ePUAP,
 • Pocztą elektroniczną - e-mail: [email protected] (formularz musi być podpisany elektronicznym podpisem kwalifikowanym lub  z użyciem profilu zaufanego).

 

Więcej szczegółowych informacji znajdziesz TUTAJ

 

 

 

 

Kluczowe Punkty
 • 29 stycznia 2024 roku rozpoczyna się nabór wniosków do projektu „Pracownicy- najlepsza inwestycja dla firmy”.
 • Projekt jest realizowany przez Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie.
 • Wsparcie finansowe można przeznaczyć na lepsze zarządzanie pracownikami i tworzenie dla nich przyjaznych miejsc pracy, profilaktykę zdrowotną, doposażenie zdalnego stanowiska pracy, wdrożenie elastycznych form pracy.
 • W projekcie mogą wziąć udział małe i średnie firmy z województwa Małopolskiego.
 • Można otrzymać do 63 tysięcy złotych wsparcia finansowego.
 • Formularz rekrutacyjny można złożyć osobiście, za pomocą poczty tradycyjnej/firmy kurierskiej, za pośrednictwem ePUAP, pocztą elektroniczną.
Zostań z nami
Pobierz naszą aplikację mobilną