Nadchodzi nowe prawo pogrzebowe?! Oto, nad czym aktualnie pracuje rząd!

Martyna P.
Dofinansowania
17.01.2024 9:50
Nadchodzi nowe prawo pogrzebowe?! Oto, nad czym aktualnie pracuje rząd!

16 stycznia 2024 roku odbyła się audycja w Polskim Radiu 24 podczas której minister rodziny, pracy i polityki społecznej zapowiedział istotne zmiany dotyczące zasiłków pogrzebowych.

Zasiłek pogrzebowy w górę! 

Sebastian Gajewski zakomunikował, że konieczna jest waloryzacja świadczenia pogrzebowego, gdyż obecnie Polacy otrzymują niewystarczające środki na finansowanie pochowków. W związku z tym zaplanowano wzrost wysokości zasiłku pogrzebowego.

Wiceminister rodziny, pracy i polityki społecznej powiedział na antenie, że obecnie trwają pracę nad formułą podwyżki wysokości zasiłku pogrzebowego. Rozważane są trzy opcje:

 • waloryzacja zasiłku pogrzebowego,

 • kwota bezwzględna,

 • kwota wskazana przez podstawę do ojej ustalenia.

Sebastian Gajewski zdradził że podwyżka będzie znaczna lecz nie przekroczy kwoty 8 tysięcy złotych.

Przypomnijmy, że obecnie wysokość zasiłku pogrzebowego wynosi 4 tysiące złotych. Wypłatą zasiłków pogrzebowych zajmuje się ZUS.

Zdjęcie Nadchodzi nowe prawo pogrzebowe?! Oto, nad czym aktualnie pracuje rząd?! #1

Kto może otrzymać zasiłek?

Zasiłek mogą otrzymać:

 • małżonek (wdowa lub wdowiec), także pozostający w separacji orzeczonej wyrokiem sądu,

 • rodzice, macocha, ojczym i osoby przysposabiające,

 • dzieci własne, dzieci drugiego małżonka, dzieci przysposobione,

 • dzieci przyjęte na wychowanie w ramach rodziny zastępczej,

 • inne dzieci przyjęte na wychowanie i utrzymanie w ramach rodziny zastępczej, które nie ukończyły 18. roku życia,

 • rodzeństwo,

 • babcia i dziadek,

 • wnuki,

 • osoby, nad którymi została ustanowiona opieka prawna.

O zasiłek pogrzebowy moog ubiegać się domy pomocy społecznej, pracodawcy, powiaty, gminy, osoby obce. Warunkiem jest pokrywie kosztów pogrzebu.

Gdzie i w jakim terminie złożyć wniosek o zasiłek pogrzebowy?

Wnioski należy kierować do placówki ZUS. Termin na jego złożenie wynosi 12 miesięcy od dnia śmierci bliskiej osoby.

Zakład Ubezpieczeń Społecznych wypłaca świadczenie w ciągu 30 dni kalendarzowych od złożenia wniosku.

Jakie dokumenty dołączyć do wniosku?

Poza wnioskiem do ZUS-u należy dostarczyć:

 • akt zgonu,

 • akt urodzenia dziecka, które urodziło się martwe lub odpis zupełny aktu urodzenia dziecka z adnotacją, że urodziło się martwe,

 • dokumenty, które potwierdzają pokrewieństwo lub powinowactwo z osobą zmarłą,

 • oryginały rachunków za poniesione koszty organizacji pogrzebu,

 • zaświadczenie płatnika składek o podleganiu ubezpieczeniu emerytalnemu i rentownemu.

Kluczowe Punkty
 • 16 stycznia 2024 roku minister rodziny, pracy i polityki społecznej, Sebastian Gajewski, zapowiedział waloryzację zasiłku pogrzebowego.
 • Rozważane są trzy formuły podwyżki: waloryzacja zasiłku, kwota bezwzględna, kwota wskazana przez podstawę do jej ustalenia.
 • Planowana podwyżka nie przekroczy 8 tysięcy złotych. Obecnie wysokość zasiłku pogrzebowego wynosi 4 tysiące złotych.
 • Zasiłek pogrzebowy mogą otrzymać m.in. małżonkowie, rodzice, dzieci, rodzeństwo czy osoby, nad którymi została ustanowiona opieka prawna.
 • O zasiłek mogą ubiegać się także domy pomocy społecznej, pracodawcy, powiaty, gminy, osoby obce, pod warunkiem pokrycia kosztów pogrzebu.
 • Wniosek o zasiłek należy złożyć do placówki ZUS w ciągu 12 miesięcy od dnia śmierci bliskiej osoby. Świadczenie wypłacane jest w ciągu 30 dni od złożenia wniosku.
Zostań z nami
Pobierz naszą aplikację mobilną