Zmiany w programie "Czyste Powietrze". Resort podał szczegóły dofinansowania na rok 2024

Martyna P.
Dofinansowania
18.12.2023 11:02
Zmiany w programie "Czyste Powietrze". Resort podał szczegóły dofinansowania na rok 2024

Celem programu „Czyste Powietrze” jest ograniczenie zjawiska niskiej emisji, której efektem jest smog. Ile wyniesie dotacja w 2024 roku? Kto może być beneficjentem? Na co można przeznaczyć środki?

Czy program "Czyste Powietrze" będzie działał w 2024 roku? 

Celem programu Czyste Powietrze jest ograniczenie zjawiska niskiej emisji, której efektem jest smog.

Założeniami programu jest poprawa jakości powietrza i zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych poprzez:

 • wymianę przestarzałych pieców grzewczych (kopciuchów) na nowe bardziej ekologiczne źródła ciepła;

 • poprawę efektywności energetycznej budynków mieszkalnych jednorodzinnych.

Przypomnijmy, że program Czyste Powietrze działa w Polsce od 2018 roku.

Resort potwierdził, że kolejna edycja programu „Czyste Powietrze” będzie realizowana w I kwartale 2024 roku.

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej zakomunikował, że przeznaczy na program ponad 5,4 mld zł.

Zdjęcie Zmiany w programie "Czyste Powietrze". Resort podał szczegóły dofinansowania na rok 2024 #1

Jakie zmiany w programie w 2024 roku?

Nie wszystkie pompy ciepła będą finansowane

Resort zapowiedział, że wprowadzi dodatkowe wymogi dla pomp ciepła. Zmiany te podyktowane są nieuczciwymi praktykami sprzedawców pomp. Oferują oni urządzenia w okazyjnej cenie. Są one jednak niskiej jakości, zużywają dużo prądu, a ich trwałość jest słaba. Już w okresie wakacyjnym NFOŚiGW ostrzegał konsumentów przed zakupem niejakościowych pomp ciepła.

Po wdrożeniu nowych wytycznych parametry pomp ciepła będą musiały być potwierdzone:

 • raportem z badań w akredytowanym laboratorium z Unii Europejskiej lub
 • raportem z badań w akredytowanym laboratorium jednego z państwa EOG lub
 • certyfikatami HP Keymark lub
 • certyfikatami EHPA Q wraz z załącznikiem technicznym potwierdzającym przeprowadzenie badań.

Pojawił się także pomysł, aby pompy ciepła spełniały co najmniej klasę efektywności A ++ (obecnie wymagana jest klasa A+).

Ponadto NFOŚiGW chce uregulować kwestię minimalnej sprawności sezonowej dla klimatu chłodnego, mocy akustycznej oraz stosowania naturalnego czynnika roboczego.

Czy będą nowe kwoty dotacji i progi?

Resort poinformował, że NIE BĘDZIE zmian wysokości dotacji.

Przypominamy, jak obecnie prezentują się progi i kwoty dotacji: 

 • Próg dochodowy przy dofinansowaniu podstawowym wynosi 135 tysięcy złotych. Maksymalna kwota dotacji wynosi 66 tysięcy złotych.
 • Przy podwyższonym dofinansowaniu próg dochodowy wynosi 1894 zł na osobę w gospodarstwie wieloosobowym oraz w gospodarstwie jednoosobowym próg wynosi 2651 złotych. Maksymalna dotacja w takim przypadku wynosi do 99 tys. złotych.
 • Przy najwyższym wymiarze wsparcia (pełna termomodernizacja) próg wynosi 1090 złotych w gospodarstwie wieloosobowym oraz 1526 zł w przypadku gospodarstw wieloosobowych. Maksymalna dotacja w tym progu wynosi 135 tys. zł.

Jakie należy spełnić warunki?

Aby otrzymać dofinansowanie (na kompleksową termomodernizacje) należy przedstawić audyt energetyczny budynku mieszkalnego jednorodzinnego lub lokalu mieszkalnego w tym budynku. Dodajmy, że na przeprowadzenie audytu można otrzymać dofinansowanie do 1,2 tys. zł.

Ponadto konieczne jest realizowanie w całości wariantu z wykonanego audytu energetycznego, który gwarantuje konkretny cel (np. zmniejszenia zapotrzebowania na energię użytkową o minimum 40%).

Kluczowe Punkty
 • Program „Czyste Powietrze”, mający na celu ograniczenie smogu, będzie kontynuowany w 2024 roku.
 • 5,4 mld zł zostanie przeznaczone na realizację tego programu.
 • Program obejmuje wymianę przestarzałych pieców grzewczych na nowe, bardziej ekologiczne źródła ciepła oraz poprawę efektywności energetycznej budynków mieszkalnych jednorodzinnych.
 • W 2024 roku wprowadzone zostaną dodatkowe wymogi dla pomp ciepła, takie jak potwierdzenie parametrów raportem z badań w akredytowanym laboratorium lub certyfikatami HP Keymark czy EHPA Q.
 • Wysokość dotacji oraz progi dochodowe nie ulegną zmianie w 2024 roku.
 • Aby otrzymać dofinansowanie na kompleksową termomodernizację, należy przedstawić audyt energetyczny budynku i realizować wariant z wykonanego audytu, który gwarantuje konkretne cele.
Zostań z nami
Pobierz naszą aplikację mobilną