Zmiany w świadczeniach od 1 stycznia 2024. Te osoby zyskają dodatkowe 281 złotych

Martyna
Dofinansowania
12.12.2023 19:10
Zmiany w świadczeniach od 1 stycznia 2024. Te osoby zyskają dodatkowe 281 złotych

Zbliżający się rok 2024 przyniesie istotne zmiany dla beneficjentów zasiłku stałego. Od stycznia zacznie obowiązywać nowa wysokość świadczenia, a maksymalna kwota wzrośnie o 281 zł. Jakie są szczegóły i kto skorzysta na tych zmianach?

Zmiana wysokości zasiłku stałego

Dotychczasowe widełki zasiłku stałego już w przyszłym roku ulegną znacznej modyfikacji. Minimalna kwota, która do tej pory wynosiła jedynie 30 zł, zostanie podniesiona. Natomiast górna granica świadczenia, ustalona wcześniej na 719 zł również się zmieni. Od 1 stycznia 2024 roku, beneficjenci zasiłku stałego otrzymają świadczenia w zakresie od 100 do maksymalnie 1000 zł.

Od stycznia 2024 r. zasiłek będzie obliczany na podstawie kryterium dochodowego. Zgodnie z przewidywaniami:

  • Dla osób prowadzących gospodarstwo domowe samodzielnie, zasiłek stały będzie obliczany jako różnica między 130% kryterium dochodowego a jej własnym dochodem, jednak nie przekroczy kwoty 1000 zł na miesiąc
  • Dla osób z rodziną świadczenie będzie obliczane na podstawie 130% kryterium dochodowego na jedną osobę w rodzinie, a dochodem przeliczonym na jednego członka rodziny

Kryterium dochodowe dla osoby prowadzącej gospodarstwo domowe samodzielnie wynosi 776 zł, a dla osoby w rodzinie 600 zł; te kwoty pozostają niezmienne.

Komu przysługuje prawo do otrzymania zasiłku?

Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej precyzyjnie określa, komu przysługuje zasiłek stały. Zgodnie z prawem:

"Z zasiłku stałego mogą skorzystać osoby pełnoletnie, całkowicie niezdolne do pracy lub niezdolne do pracy z powodu wieku, które prowadzą jednoosobowe gospodarstwo domowe lub pozostają w rodzinie." - poradnikprzedsiebiorcy.pl

Korzyści zasiłku stałego

Zasiłek stały, wprowadzony z myślą o wsparciu osób znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej, niesie ze sobą szereg korzyści. Przede wszystkim, stanowi stabilne źródło finansowania dla beneficjentów, co pozwala im lepiej planować swoje codzienne wydatki i pokrywać podstawowe potrzeby.

Istotnym atutem zasiłku stałego jest również jego elastyczność, umożliwiająca dostosowanie kwoty świadczenia do indywidualnych potrzeb beneficjenta, co sprawia, że stanowi on skuteczne narzędzie walki z nierównościami społecznymi i wspierania osób najbardziej potrzebujących.

Niestety rosnąca inflacja spowodowała, że przyznawane dotychczasowe świadczenie nie wystarczy na bieżące wydatki. Dlatego z pewnością od przyszłego roku zwiększenie świadczenia poprawi sytuacje wielu osób. 

Kluczowe Punkty
  • Zasiłek stały ulegnie modyfikacji w 2024 roku, z minimalnej kwoty 30 zł do 100 zł, a maksymalna wzrośnie z 719 zł do 1000 zł.
  • Od stycznia 2024 r. zasiłek będzie obliczany na podstawie kryterium dochodowego.
  • Z zasiłku stałego mogą skorzystać osoby pełnoletnie, całkowicie niezdolne do pracy lub niezdolne do pracy z powodu wieku, które prowadzą jednoosobowe gospodarstwo domowe lub pozostają w rodzinie.
  • Zasiłek stały stanowi stabilne źródło finansowania dla beneficjentów, umożliwiając lepsze planowanie codziennych wydatków.
  • Zmiana wysokości zasiłku pomoże poprawić sytuację finansową osób najbardziej potrzebujących.
Zostań z nami
Pobierz naszą aplikację mobilną