Jak obniżyć podatek 2023/2024? Z jakich ulg skorzystać?

Martyna P.
Podatki
07.12.2023 11:42
Jak obniżyć podatek 2023/2024? Z jakich ulg skorzystać?

Zbliża się koniec roku. Warto zastanowić się nad obniżeniem podatku. Z jakich ulg można skorzystać i co odliczyć od podatku w 2024 roku?

Odliczenia podatkowe 2023/2024 

Ulga termomodernizacyjna

Co potrzebujesz? Faktury z podatkiem VAT (od podatników VAT czynnych)

Kwota odliczenia: 53 000 zł

Dla kogo? PIT-36PIT-28PIT-36L

Ulga IKZE

Co potrzebujesz? Potwierdzenie pobranych lub zapłaconych składek

Kwota odliczenia: Max. 7 106,40 zł, chyba że osoba prowadzi działalność gospodarczą – 10 659,60 zł

Dla kogo? PIT-28PIT-36PIT-36LPIT-37

Zdjęcie Jak obniżyć podatek 2023/2024? Z jakich ulg skorzystać? #1

Składki ZUS

Co potrzebujesz? RMUA / Dokument potwierdzający pobranie lub zapłacenie składek

Kwota odliczenia: 

 • Podatek liniowy: 8700 zł z zapłaconych lub pobranych składek w 2023
 • Ryczałt:50% zapłaconych lub pobranych składek w 2023
 • Karta podatkowa:19% zapłaconych lub pobranych składek w 2023

Dla kogo? PIT-16APIT-28PIT-36L

Ulga rehabilitacyjna

Co potrzebujesz? Dowód poniesienia wydatku, orzeczenie o niepełnosprawności/zaświadczenie lekarskiego konieczności stosowania leków

Kwota:

Kwota wydatków, w zależności od kategorii:

 • Limitowane - 2.280 zł,
 • Nielimitowane - pełna wartość poniesionych kosztów,
 • Kwota leków - nadwyżka ponad 100 zł

Dla kogo? PIT-28, PIT-36, PIT-37

Darowizny na cele organizacji pożytku publicznego

Czego potrzebujesz? Potwierdzenie przyjęcia, dokument z informacją o darczyńcy, kwocie, dacie

Kwota odliczenia: 6% dochodu podatnika

Dla kogo? PIT-28, PIT-36, PIT-37

Ulga dla krwiodawców

Co potrzebujesz? Potwierdzenie stacji krwiodawstwa

Kwota: 6% dochodu podatnika

Dla kogo? PIT-28, PIT-36, PIT-37

Ulga na powrót

Co potrzebujesz? Certyfikat rezydencji podatkowej lub inna dokumentacja poświadczająca miejsce zamieszkania za granicą

Kwota odliczeń: Uldze podlegają przychody uzyskane od stycznia do grudnia do wysokości nieprzekraczającej w roku podatkowym kwoty 85 528 zł.

Dla kogo? PIT-28PIT-36PIT-36LPIT-37

Ulga dla młodych

Kwota odliczeń: Uldze podlegają przychody uzyskane od stycznia do grudnia do wysokości nieprzekraczającej w roku podatkowym kwoty 85 528 zł.

Dla kogo? PIT-28PIT-36PIT-36LPIT-37

Ulga na Internet

Kwota obliczenia: 760 złotych

Dla kogo? PIT-28, PIT-36, PIT-37

Ulga prorodzinna

Co potrzebujesz? Odpis aktu urodzenia, zaświadczenie o uczęszczaniu do szkoły, potwierdzenie bycia opiekunem

Kwota:  zależy od ilości dzieci

Dla kogo? PIT-28, PIT-36, PIT-37

Ulga 4+

Czego potrzebujesz? Potwierdzenie wieku oraz ilości dzieci

Kwota: 85.528 zł

Dla kogo? PIT‑28, PIT‑36, PIT‑36L, PIT‑37

Za pracę za granicą (abolicyjna)

Czego potrzebujesz? Dokument z zagranicy (odpowiednik PIT‑11)

Kwota: Kwota podatku z zagranicy

Dla kogo? PIT‑28, PIT‑36, PIT‑36L, PIT‑37[PIT/O]

Ulga na remont i modernizację zabytków

Czego potrzebujesz? faktury od podatnika VAT czynnego

Kwota: 50% wydatku

Dla kogo? PIT‑37,PIT‑28, PIT‑36, PIT‑36L

Ulga na leki

Czego potrzebujesz? Potwierdzenie wydatku (kto, komu, kiedy, ile)

Kwota: Koszt leków minus 100 zł za miesiąc W przypadku pieluch i pieluchomajtek itp. - max. 2.280 zł

Dla kogo? PIT‑28, PIT‑36, PIT‑37[PIT/O]

Ulga na złe długi

Czego potrzebujesz? Dokument potwierdzający termin do zapłaty

Kwota: Wartość nieopłaconych wierzytelności, które zwiększyły przychód podatkowy

Dla kogo? PIT‑28, PIT‑36, PIT‑36L[PIT/O]

Kluczowe Punkty
 • Zbliża się koniec roku - pora zastanowić się nad obniżeniem podatku.
 • Ulga termomodernizacyjna - potrzebne są faktury z VAT, kwota odliczenia to 53 000 zł.
 • Ulga IKZE - potrzebne jest potwierdzenie pobranych lub zapłaconych składek, kwota odliczenia to max. 7 106,40 zł, a dla osób prowadzących działalność gospodarczą 10 659,60 zł.
 • Składki ZUS - potrzebne jest potwierdzenie pobrania lub zapłacenia składek, kwota odliczenia zależy od formy opodatkowania.
 • Ulga rehabilitacyjna - potrzebny jest dowód poniesienia wydatku i orzeczenie o niepełnosprawności/zaświadczenie lekarskiego konieczności stosowania leków, kwota zależy od kategorii wydatków.
 • Darowizny na cele organizacji pożytku publicznego - potrzebne jest potwierdzenie przyjęcia darowizny, kwota odliczenia to 6% dochodu podatnika.
 • Ulga dla krwiodawców - potrzebne jest potwierdzenie stacji krwiodawstwa, kwota to 6% dochodu podatnika.
 • Ulga na powrót - potrzebny jest certyfikat rezydencji podatkowej lub inna dokumentacja poświadczająca miejsce zamieszkania za granicą, uldze podlegają przychody do wysokości 85 528 zł.
 • Ulga dla młodych - uldze podlegają przychody do wysokości 85 528 zł.
 • Ulga na Internet - kwota odliczenia to 760 zł.
 • Ulga prorodzinna - potrzebne są dokumenty potwierdzające bycie opiekunem, kwota zależy od ilości dzieci.
 • Ulga 4+ - potrzebne jest potwierdzenie wieku oraz ilości dzieci, kwota to 85.528 zł.
 • Za pracę za granicą (abolicyjna) - potrzebny jest dokument z zagranicy (odpowiednik PIT‑11), kwota to kwota podatku z zagranicy.
 • Ulga na remont i modernizację zabytków - potrzebne są faktury od podatnika VAT czynnego, kwota to 50% wydatku.
 • Ulga na leki - potrzebne jest potwierdzenie wydatku, kwota to koszt leków minus 100 zł za miesiąc (dla pieluch i pieluchomajtek max. 2.280 zł).
 • Ulga na złe długi - potrzebny jest dokument potwierdzający termin do zapłaty, kwota to wartość nieopłaconych wierzytelności, które zwiększyły przychód podatkowy.
Zostań z nami
Pobierz naszą aplikację mobilną