Złóż wniosek, aby nie stracić świadczenia! 30 listopada mija ostateczny termin!

Martyna P.
Dofinansowania
29.11.2023 9:53
Złóż wniosek, aby nie stracić świadczenia! 30 listopada mija ostateczny termin!

Rodziny, które chcą otrzymać świadczenie pieniężne na nowy okres rozliczeniowy muszą pośpieszyć się ze złożeniem wniosku.

Złóż wniosek do 30 listopada aby nie stracić świadczenia 

Osoby, które chcą pobierać świadczenie na nowy okres rozliczeniowy w ramach zasiłku rodzinnego muszą złożyć wniosek o ustalenie prawa do zasiłku rodzinnego oraz dodatków do zasiłków.

Termin na złożenie wniosku mija 30 listopada 2023 roku.

Resort Zdrowia przypomina, że wnioski na zasiłek rodzinny w formie papierowej można składać od 1 sierpnia 2023 r. najpóźniej do 30 listopada 2023r. aby nie stracić zasiłku rodzinnego od listopada 2023r.

Złożenie wniosku a termin wypłaty zasiłku

Na rządowej stronie opublikowano harmonogram wypłat świadczenia zasiłku rodzinnego. Termin wypłaty uzależniony jest od terminu złożenia wniosku. Oto szczegóły:

 • Wniosek złożony do dnia 31 sierpnia 2023 roku  – wypłata świadczenia nastąpi do 30 listopada 2023 roku,

 • Wniosek złożony w terminie między 1 września a 31 października 2023 roku – wypłata świadczenia nastąpi najpóźniej do 31 grudnia,

 • Wniosek złożony w listopadzie 2023 roku– wypłata świadczenia nastąpi najpóźniej do ostatniego dnia lutego 2024 roku,
 • Wniosek złożony w grudniu – wypłata przysługujących świadczeń za miesiąc grudzień danego roku i kolejne miesiące może nastąpi najpóźniej do ostatniego dnia lutego 2024 roku.
Zdjęcie Złóż wniosek, aby nie stracić świadczenia! Zbliża się ważny termin! #1

Jak złożyć wniosek?

Wniosek można złożyć osobiście – w urzędzie gminy lub miasta, lub ośrodku pomocy społecznej.

Wniosek można złożyć także za pośrednictwem portalu Emp@tia.

Komu przysługuje zasiłek rodzinny?

Zasiłek rodzinny przysługuje:

 • rodzicom,

 • jednemu z rodziców,

 • opiekunowi prawnemu dziecka,

 • opiekunowi faktycznemu dziecka,

 • osobie uczącej się (osoba pełnoletnia ucząca się, niepozostająca na utrzymaniu rodziców w związku z ich śmiercią lub w związku z ustaleniem wyrokiem sądowym, lub ugodą sądową prawa do alimentów z ich strony).

Musisz spełnić ten warunek!

Przyznanie prawa do zasiłku rodzinnego uzależnione jest od spełnienia kryterium dochodowego.

 • Zasiłek zostanie przyznany, jeśli przeciętny dochód rodzinny w przeliczeniu na osobę albo dochód osoby uczącej się nie przekracza kwoty 674 złote.

 • W przypadku, gdy dziecko posiada orzeczenie o niepełnosprawności lub orzeczenie o umiarkowanym, lub znacznym stopniu niepełnosprawności, wówczas przeciętny miesięczny dochód w przeliczeniu na osobę (albo dochód osoby uczącej się) nie przekracza 764 złote.

Ile można otrzymać w ramach zasiłku rodzinnego?

Oto jak prezentują się kwoty zasiłku rodzinnego:

 • 95 złotych – na dziecko w wieku do ukończenia 5 roku życia;

 • 124 złote - na dziecko w wieku powyżej 5 roku życia do ukończenia 18 roku życia;

 • 135 złotych – na dziecko w wieku powyżej 18 roku życia do ukończenia 24 roku życia.

Możesz otrzymać także dodatki!

Ważną informacją jest to, że do zasiłku rodzinnego przysługują dodatki. Jest to np.

 • dodatek z tytułu samotnego wychowania dziecka,

 • dodatek z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego. 

Więcej szczegółowych informacji znajdziesz TUTAJ

Wniosek znajdziesz TUTAJ

Kluczowe Punkty
 • Termin na złożenie wniosku o zasiłek rodzinny mija 30 listopada 2023 roku.
 • Termin wypłaty zasiłku uzależniony jest od terminu złożenia wniosku, na przykład wniosek złożony do 31 sierpnia 2023 roku oznacza wypłatę świadczenia do 30 listopada 2023 roku.
 • Złożyć wniosek można osobiście lub przez portal Emp@tia.
 • Zasiłek rodzinny przysługuje rodzicom, opiekunom prawnym i faktycznym dziecka oraz osobie uczącej się.
 • Kryterium dochodowe: Zasiłek przysługuje jeśli przeciętny dochód rodzinny na osobę lub dochód osoby uczącej się nie przekracza 674 złote.
 • Kwoty zasiłku rodzinnego: 95 złotych na dziecko do 5 roku życia, 124 złote na dziecko powyżej 5 roku życia do 18 roku życia, 135 złotych na dziecko powyżej 18 roku życia do 24 roku życia.
 • Do zasiłku rodzinnego przysługują dodatki, na przykład z tytułu samotnego wychowania dziecka lub rozpoczęcia roku szkolnego.
Zostań z nami
Pobierz naszą aplikację mobilną