2 tysiące złotych jeszcze w 2023 roku! Nagła decyzja rządu o jednorazowym dodatku!

Martyna P.
Dofinansowania
28.11.2023 10:24
2 tysiące złotych jeszcze w 2023 roku! Nagła decyzja rządu o jednorazowym dodatku!

W Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 22 listopada 2023 roku opublikowano szereg zmian i przywilejów. Nowe przepisy przewidują różne formy wsparcia w formie dofinansowania. 

 

 

 

2000 złotych dodatku w 2023 roku!

Uchwała nr 219 Rady Ministrów zakłada przyznanie asystentom rodziny dodatku w wysokości 2 tysięcy złotych w 2023 roku. Pieniądze będą wypłacane za pośrednictwem gmin. Środki zostaną wypłacone z Funduszu Pracy w ramach Rządowego programu wspierania rodziny, zatytułowanego "Asystent rodziny w 2023 r."

Ponadto przewidziano dofinasowania kosztów zatrudnienia asystentów rodziny w wysokości do 80% poniesionych kosztów za listopad i grudzień 2023 r.

Na realizację Programu przeznaczono do 30 000 000 zł.

Kto może otrzymać wsparcie? 

O wsparcie finansowe mogą ubiegać się gminy za pośrednictwem wojewody.

Gminy mogą uzyskać środki na:

 • dofinansowanie dodatku do wynagrodzenia asystenta rodziny w wysokości do 2000 zł;
 • dofinansowanie kosztów zatrudnienia asystentów rodziny – w wysokości nieprzekraczającej 80% (wynagrodzenie wraz z pochodnymi), poniesionych kosztów za okres: listopad i grudzień2023 r.

Więcej szczegółowych informacji znajdziesz TUTAJ.

 

Dodatek do wynagrodzenia

W propozycjach rządu znalazła się podwyżka dla pracowników MOPS, GOPS oraz DPS. Miesięczne dodatki będą wynosić 200, 800 oraz 1000 złotych netto miesięcznie. Kwota dodatku uzależniona będzie od wykształcenia, stażu oraz rodzaju wykonywanej pracy.

 

Zdjęcie 2 tysiące złotych jeszcze w 2023 roku! Nagła decyzja rządu o jednorazowym dodatku! #1

Pomoc w tworzeniu rodzinnych form opieki zastępczej 

Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej poinformowało także, że powiaty mogą ubiegać się o wsparcie finansowe ze środków Funduszu Pracy w ramach rządowego programu wsparcia powiatu w organizacji i tworzeniu rodzinnych form pieczy zastępczej w 2023 r. Na realizację Programu przeznaczono do 40 000 000 zł.

 

W ramach Programu powiaty mogą uzyskać środki na:

 • dofinansowanie wynagrodzeń wraz z pochodnymi od wynagrodzeń zawodowej rodziny zastępczej oraz prowadzącego rodzinny dom dziecka,  przysługujących za 2023 r., począwszy od dnia 1 czerwca, za każdy rozpoczęty miesiąc pełnienia wskazanej funkcji;
 • dofinansowanie wynagrodzeń wraz z pochodnymi od wynagrodzeń rodziny zastępczej zawodowej pełniącej funkcję pogotowia rodzinnego, przysługujących za 2023 r., począwszy od dnia 1 czerwca, za każdy rozpoczęty miesiąc pełnienia wskazanej funkcji.

 

Wysokość dofinansowania

W Programie stosowane są dwie stawki dofinansowania, w zależności od funkcji, jaką pełni podmiot, którego wynagrodzenia mogą zostać dofinansowane:

 • 1 900 zł za każdy rozpoczęty miesiąc pełnienia funkcji w okresie czerwiec-grudzień 2023 r. – w odniesieniu do rodziny zastępczej zawodowej (z wyłączeniem rodzin pełniących funkcję pogotowia rodzinnego) oraz prowadzącego rodzinny dom dziecka.
 • 2 360 zł za każdy rozpoczęty miesiąc pełnienia funkcji w okresie czerwiec-grudzień 2023 r. – w odniesieniu do rodziny zastępczej zawodowej pełniącej funkcję pogotowia rodzinnego.

 

Więcej szczegółowych informacji znajdziesz TUTAJ. 

Rząd planuje także inne podwyżki

Przypomnijmy, że nowy rząd pracuje już nad ustawą wprowadzającą następujące podwyżki:

 • Podwyżka dla nauczycieli – o około 58%,
 • Podwyżka renty socjalnej – o 170%.
 • Podwyżka dla pielęgniarek.

 

Kluczowe Punkty
 • W Dzienniku Urzędowym RP z dnia 22 listopada 2023 roku opublikowano szereg zmian i przywilejów.
 • Asystentom rodziny przysługuje dodatek w wysokości 2 tysięcy złotych w 2023 roku. Dodatkowo przewidziano dofinansowania kosztów zatrudnienia asystentów rodziny w wysokości do 80% poniesionych kosztów za listopad i grudzień 2023 r.
 • Na realizację programu wsparcia asystentów rodziny przeznaczono do 30 000 000 zł.
 • Wsparcie finansowe mogą otrzymać gminy za pośrednictwem wojewody.
 • Planowane są podwyżki dla pracowników MOPS, GOPS oraz DPS.
 • Powiaty mogą ubiegać się o wsparcie finansowe ze środków Funduszu Pracy w ramach rządowego programu wsparcia powiatu w organizacji i tworzeniu rodzinnych form pieczy zastępczej w 2023 r.
 • Na realizację tego programu przeznaczono do 40 000 000 zł.
Zostań z nami
Pobierz naszą aplikację mobilną