255,17 złotych dodatku miesięcznie! Pomoc w opłacaniu rachunków! Jak skorzystać?

Martyna P.
Dofinansowania
24.11.2023 9:49
255,17 złotych dodatku miesięcznie! Pomoc w opłacaniu rachunków! Jak skorzystać?

Niektórzy seniorzy mogą liczyć na comiesięczny dodatek do emerytury. Kto może ubiegać się o dodatkowe pieniądze? Jakie warunki trzeba spełnić?

 

Ryczałt energetyczny – Forma wsparcia dla seniorów

Ryczał energetyczny jest dodatkiem finansowym przyznawanym przez ZUS. Jest on uzupełnieniem świadczenia emerytalnego. Ryczał jest formą pomocy dla seniorów w opłaceniu rachunków za gaz, prąd oraz energię cieplną.

 

255,17 złotych miesięcznie na opłacenie rachunków

Kwota ryczałtu energetycznego podlega corocznej waloryzacji. W 2023 roku jego kwota wynosi 255,17 złotych miesięcznie.

W 2022 roku było to 192,58 złotych.

 

 

Zdjęcie 255,17 złotych dodatku miesięcznie! Pomoc w opłacaniu rachunków! Jak skorzystać? #1

Komu przysługuje ryczałt energetyczny?

Ryczałt energetyczny przysługuje osobie będącej:

 • kombatantem
 • ofiarą represji wojennych i okresu powojennego
 • żołnierzem zastępczej służby wojskowej przymusowo zatrudnianym w kopalniach węgla, kamieniołomach, zakładach rud uranu albo batalionach budowlanych
 • wdową (wdowcem) po osobach wymienionych powyżej.

Jakie dokumenty należy złożyć?

 • Wniosek o przyznanie ryczałtu energetycznego – należy go pobrać ze strony zus.pl. Formularz wniosku jest również dostępny w punkcie informacyjnym w sali obsługi klientów w każdej jednostce organizacyjnej ZUS
 • Decyzję Szefa Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych:

 - stwierdzająca, określone w ustawie o kombatantach, okresy działalności kombatanckiej lub represji – w przypadku kombatantów i osób represjonowanych

- potwierdzająca uprawnienia jako członka rodziny po kombatancie – w przypadku wdów (wdowców) po kombatancie (lub innej osobie uprawnionej)

 • zaświadczenie Wojskowej Komendy Uzupełnień (właściwej ze względu na miejsce zamieszkania osoby zainteresowanej) potwierdzające okres i rodzaj przymusowego zatrudnienia w ramach zastępczej służby wojskowej – w przypadku żołnierzy przymusowo zatrudnianych
 • zaświadczenie właściwego organu wojskowego – w przypadku wdów po żołnierzach przymusowo zatrudnianych.

 

Kiedy złożyć dokumenty?

Dokumenty można złożyć w dowolnym czasie.

WAŻNE: Jeżeli wniosek zostanie złożony w kolejnych miesiącach po spełnieniu warunków, prawo do dodatku zostanie ustalone od miesiąca zgłoszenia wniosku.

 

Gdzie złożyć wniosek?

Wniosek można złożyć:

 • osobiście lub przez pełnomocnikaw dowolnej jednostce organizacyjnej ZUS (pisemnie lub ustnie do protokołu)
 • za pośrednictwem: operatora pocztowego, polskiego urzędu konsularnego.

 

Więcej szczegółowych informacji znajdziesz TUTAJ.

 

 

 

 

Kluczowe Punkty
 • Ryczałt energetyczny to dodatek do emerytury, który służy pomocą seniorom w opłaceniu rachunków za energię.
 • W 2023 roku ryczałt wynosi 255,17 złotych miesięcznie.
 • Ryczałt przysługuje osobom takim jak kombatanci, ofiary represji wojennych i okresu powojennego, żołnierzy przymusowo zatrudnianych w kopalniach węgla, kamieniołomach, zakładach rud uranu albo batalionach budowlanych, a także wdowom po tych osobach.
 • Aby ubiegać się o ryczałt, należy złożyć wniosek dostępny na stronie zus.pl, a także odpowiednie dokumenty potwierdzające uprawnienia.
Zostań z nami
Pobierz naszą aplikację mobilną