Powstanie nowy rejestr medyczny. Pacjent i rodzina z nowymi uprawnieniami!

Martyna P.
Newsy
06.11.2023 10:57
Powstanie nowy rejestr medyczny. Pacjent i rodzina z nowymi uprawnieniami!

Zostało kilka miesięcy na uruchomienie rejestru zdarzeń niepożądanych. Na jakich zasadach będzie on działał? Czy będzie anonimowy?

 

Powstanie rejestr zdarzeń niepożądanych

Ustawa o jakości i bezpieczeństwie pacjenta zakłada, że do 30 czerwca 2024 roku ma zostać wdrożony wewnętrzny system zarządzania jakością i bezpieczeństwem – czyli tzw. rejestr zdarzeń niepożądanych. Mają go wprowadzić podmioty lecznicze posiadające umowę z NFZ.

Jego celem ma być monitorowanie zdarzeń niepożądanych i zapewnienie większego bezpieczeństwa pacjentom.

 

Rejestr będzie anonimowy a zgłoszenie dobrowolne

Rejestr zdarzeń niepożądanych będzie anonimowy. Specjaliści z branży podkreślają, że musi on zapewniać poufność.

Zgodnie z założeniami projektu ustawy, dane osobowe zgłaszających zdarzenia niepożądane w powiązaniu z danymi identyfikującymi konkretne zdarzenie, a także wszelkie informacje zgromadzone w ramach analizy przyczyn zdarzeń nie będą udostępniane. 

Szpitale będą publikować informację o liczbie zdarzeń niepożądanych oraz wdrożonych działaniach korygujących i naprawczych.

Zgłaszanie zdarzeń niepożądanych do rejestru ma być dobrowolne. Przypomnijmy, że pierwotne przepisy zakładały, że zgłaszanie będzie obowiązkowe i będzie miało wyznaczone ramy czasowe.

 

Zdjęcie Nieprawidłowości w szpitalu: Pacjent i rodzina z nowymi uprawnieniami! #1

W jaki sposób będzie można dokonać zgłoszenia?

Zgłoszenia będzie można dokonać za pomocą:

  • formularza elektronicznego,
  • drogą mailową,
  • formularza papierowego,
  • ustnie.

 

Nie tylko lekarz dokona zgłoszenia

Przepisy zakładają, że zgłoszenia będą mogli dokonać:

  • Lekarze,
  • Pielęgniarki,
  • Pracownicy niemedyczni,
  • Pacjenci i ich rodziny.

Brak sankcji dla personelu medycznego

Projekt zakłada brak sankcji wobec personelu medycznego w związku ze zgłoszeniem zdarzenia.

Zdarzenia niepożądane w placówkach medycznych

Zdarzenia niepożądane w placówkach medycznych to incydenty, które spowodowały lub mogły spowodować szkodę dla pacjentów. Nie są one zamierzone i mogą występować na każdym etapie procesu opieki zdrowotnej, włączając diagnostykę, leczenie, pooperacyjną opiekę oraz zarządzanie. Zdarzenia takie mogą być wynikiem błędów, niedopatrzeń, zaniedbań lub innych czynników, które nie były intencjonalne.

 

 

Zostań z nami
Pobierz naszą aplikację mobilną