Taka recepta traci ważność! Bez tych elementów zapłacisz 100%!

Martyna P.
Newsy
13.10.2023 10:02
Taka recepta traci ważność! Bez tych elementów zapłacisz 100%!

Narodowy Fundusz Zdrowia opublikował komunikat na swojej stronie, w którym przypomina, że niektóre recepty na leki refundowane mogą być nieważne.

 

Recepta musi być prawidłowo wystawiona 

Przypomnijmy, że od września 2023 roku bezpłatne leki mogą otrzymać dzieci i młodzież do lat 18 oraz seniorzy w wieku 65+. Aby skorzystać z tego przywileju, recepta na refundowane leki powinna być prawidłowo wystawiona. Na co należy zwrócić uwagę?

Kto może wystawić receptę na leki refundowane?

Recepta na leki refundowane musi być wystawiona przez:

 • Lekarza,
 • lekarza dentystę,
 • Felczera,
 • Pielęgniarkę,
 • Położną.

Osoby, te musza posiadać uprawnienia do wystawiania recept.

Zdjęcie Taka recepta traci ważność - Bez tych elementów zapłacisz 100%! #1

Co powinna zawierać recepta na refundowany lek?

Aby lek z recepty był refundowany, recepta musi zawierać numer nadany przez NFZ. Ponadto musi widnieć na niej informacja o świadczeniodawcy i osobie przepisującej leki.

Musi także zawierać dane pacjenta:

 • Imię i nazwisko,
 • Adres,
 • Wiek,
 • Numer poświadczenia,
 • Kod uprawnień dodatkowych pacjenta,
 • Numer PESEL.

Na prawidłowo wystawionej recepcie musi znaleźć się:

 • Data wystawienia,
 • Data realizacji,
 • Odręczny podpis i dane osoby wystawiającej receptę (w formie nadruku, naklejki lub pieczątki).

WAŻNE: Każda poprawka musi także być opatrzona odręcznym podpisem i pieczątką.

Kody uprawnień dodatkowych:

 • Oznaczenie „S”- seniorzy,
 • Oznaczanie „DZ” – dzieci i młodzież.

WAŻNE: Farmaceuta nie może wpisać tego kodu. Musi on zostać wpisany przez osobę uprawnioną. Bez oznaczenia pacjent będzie musiał zapłacić 100%.

 

Gdzie można zrealizować receptę na leki refundowane?

Receptę na leki refundowane można zrealizować w aptekach, które posiadają umowę z Narodowym Funduszem Zdrowia. Apteki takie oznaczone są tablicami i naklejkami.

 

Gdzie można sprawdzić refundowane leki?

Lista leków refundowanych znajduje się na stronie Ministerstwa Zdrowia.

Ponadto możemy sprawdzić wykaz:

 • Na Internetowym Koncie Pacjenta,
 • W aplikacji mojeIKP.

 

Zostań z nami
Pobierz naszą aplikację mobilną