Sprawa w sądzie z szefem? Nie zapłacisz kosztów sądowych! Zmiany w prawie

Agnieszka
Newsy
06.10.2023 11:25
Sprawa w sądzie z szefem? Nie zapłacisz kosztów sądowych! Zmiany w prawie

Ustawa o kosztach sądowych w sprawach cywilnych mówi, że w niektórych przypadkach pracownik zwolniony jest z kosztów sądowych w sprawach, które dotyczą prawa pracy. Nowelizacja ustawy sprawiła, że konieczne opłaty są niższe. Poznaj szczegóły.

Opłaty sądowe dla pracowników - ile obecnie wynoszą?

Do tej pory pracownik wnoszący powództwo albo składający wniosek o wszczęcie postępowania nieprocesowego jest co do zasady zwolniony z obowiązku uiszczania kosztów sądowych.

Jeśli pracownik pozywał pracodawcę na przykład o sprostowanie świadectwa pracy lub o zaległości w wypłacaniu pensji, zwolniony był z ponoszenia opłat sądowych.

Warunkiem tego zwolnienia było to, żeby wartość przedmiotu sporu nie przekraczała 50 tysięcy złotych. 

Po przekroczeniu tej kwoty pracownik zobowiązany był do zapłacenia 5% wartości przedmiotu sporu, jednak nie więcej niż 200 tysięcy zł.

Niższe opłaty sądowe dla pracowników

Z dniem 28 września 2023 roku weszła w życie nowelizacja, która zmieniła zasady uiszczania opłat sądowych przez pracowników oraz ich wysokości. 

Nowelizacja ustawy sprawiła, że opłaty sądowe, które musi ponieść pracownik po przekroczeniu 50.000 złotych wartość przedmiotu sporu są o wiele niższe. 

Oprócz tego, pracownik będzie zobowiązany zapłacić jedynie w przypadku apelacji. Opłata od apelacji wymagana jest jedynie wówczas, gdy wartość przedmiotu sporu przekracza 50 tysięcy zł. 

Opłaty będą zależeć od kwoty, która przekracza limit:

1)  do 500 złotych - w kwocie 30 złotych; 

2)  ponad 500 złotych do 1500 złotych - w kwocie 100 złotych; 

3)  ponad 1500 złotych do 4000 złotych - w kwocie 200 złotych; 

4)  ponad 4000 złotych do 7500 złotych - w kwocie 400 złotych; 

5)  ponad 7500 złotych do 10 000 złotych - w kwocie 500 złotych; 

6)  ponad 10 000 złotych do 15 000 złotych - w kwocie 750 złotych; 

7)  ponad 15 000 złotych do 20 000 złotych - w kwocie 1000 złotych.

8) powyżej 20.000 złotych – opłata stosunkowa 5% wartości, nie więcej niż 200.000 złotych.  - czytamy na stronie sip.lex.pl

Zostań z nami
Pobierz naszą aplikację mobilną