Rewolucyjne zmiany w prawie farmaceutycznym! Czy to koniec aptek jakie znamy?

Agnieszka
Newsy
29.09.2023 9:34
Rewolucyjne zmiany w prawie farmaceutycznym! Czy to koniec aptek jakie znamy?

 W czwartek weszła w życie ustawa z dnia 13 lipca 2023 r., która  wprowadza między innymi zmiany w Prawie farmaceutycznym, w tak zwanej zasadzie Apteka dla aptekarza. "Nowe prawo doprowadzi do stopniowego rozdrobnienia rynku" - wskazała Konfederacja Lewiatan i zapowiedziała skierowanie tej części nowelizacji do Trybunały Konstytucyjnego.

Zmiany w prawie farmaceutycznym

Nowelizacja o której mowa wprowadziła zakaz przejmowania kontroli nad podmiotami prowadzącymi apteki, przez kogokolwiek poza farmaceutami oraz ich spółkami, pod warunkiem, że nie prowadzą lub nie kontrolują czterech lub więcej placówek.

Do istniejących przepisów dodano także ten mówiący o zakazie przejmowania kontroli nad aptekami już istniejącymi, wprowadzając jednocześnie kary sięgające nawet 5 milionów i sankcję cofnięcia zezwolenia" - wyjaśniła Konfederacja Lewiatan.

Zwrócono także uwagę na fakt, że pojęcie "przejęcia kontroli" w prawie konkurencji jest szerokie i może obejmować nie tylko zakup większości udziałów w spółce, ale także umowy franczyzowe lub inne formy współpracy gospodarczej.

Ustawa prawdopodobnie doprowadzi do rozdrobnienia rynku aptecznego w Polsce, co jest przedstawione zarówno jako pozytyw, jak i negatyw. Rozdrobnienie może ograniczyć monopolistyczne zachowania, ale również osłabić pozycję negocjacyjną pojedynczych aptek wobec większych podmiotów, takich jak hurtownie farmaceutyczne.

Wniosek do Trybunały Konstytucyjnego

Prezydencka minister Małgorzata Paprocka informowała Polską Agencję Prasową, że zawarte w ustawie o ubezpieczeniach eksportowych przepisy dotyczące Prawa farmaceutycznego zostaną skierowane do Trybunału Konstytucyjnego w trybie kontroli następczej.

Dodała jednocześnie, że ustawa sama w sobie wprowadza dobre rozwiązania dla polskich przedsiębiorców. Jednak dołączone do ustawy w toku prac Sejmu przepisy dotyczące Prawa farmaceutycznego wymagają skierowania do Trybunału Konstytucyjnego w trybie kontroli następczej.

Niezgodność z prawem europejskim?

Konfederacja Lewiatan w swoim czwartkowym oświadczeniu podkreśla też konieczność skonfrontowania nowych przepisów z przepisami europejskimi.

"Należy też zadać pytanie o zgodność nowej regulacji z prawem europejskim. Chodzi zarówno o samą jej treść, która może być niezgodna z zasadą swobodnego przepływu kapitału między państwami członkowskimi czy ochroną prawa własności, jak i o tryb jej uchwalenia" - czytamy.

Podsumowując. Pomimo potencjalnych korzyści z rozdrobnienia rynku, istnieją obawy dotyczące wpływu nowych przepisów na działające już apteki, ich wartość oraz ich zdolność do konkurowania na rynku.

Sama minister Paprocka podkreśliła, że do Kancelarii Prezydenta RP wpłynęło w tej sprawie wiele głosów zarówno popierających nowe przepisy Prawa farmaceutycznego, jak i tych, które wskazują na spore zagrożenia. 

Zostań z nami
Pobierz naszą aplikację mobilną