Zakończyłeś już karierę zawodową? Ubiegaj się o 1600 złotych miesięcznie!

Martyna P.
Dofinansowania
25.09.2023 10:02
Zakończyłeś już karierę zawodową? Ubiegaj się o 1600 złotych miesięcznie!

Osobom w wieku przedemerytalnym należy się świadczenie, które wypłacane jest co miesiąc. Jakie warunki należy spełnić, aby je otrzymać? Oto, co musisz wiedzieć.

 

 

Świadczenie przedemerytalne w 2023 roku

Świadczenie przedemerytalne wypłacane jest osobom, którzy nie osiągnęły jeszcze wieku emerytalnego, a zakończyły już pracę zawodową.

Mogą otrzymać je osoby o długim stażu pacy, które:

 • straciły posadę nie z własnej winy lub
 • ustało im prawo do renty lub świadczenia dla opiekuna osoby niepełnosprawnej i z powodu wieku mają trudności ze znalezieniem pracy.

Świadczenie ma formę wspomagającą w okresie przejściowym (między pracą, a emeryturą).

 

Wysokość świadczenia przedemerytalnego

Wysokość świadczenia przedemerytalnego to 1600,70 złotych brutto (kwota ta obowiązuje od marca 2023 roku).

Dodajmy, że kwota tego świadczenie podlega corocznej waloryzacji.

 

Kto może otrzymać świadczenie przedemerytalne?

O świadczenie mogą ubiegać się osoby:

 • które były zatrudnione na umowę o pracę i rozwiązano z nimi umowę z przyczyn dotyczących zakładu pracy;
 • które prowadziły pozarolniczą działalność gospodarczą i ogłosiły upadłość;
 • które pobierały rentę z tytułu niezdolności do pracy;
 • które pobierały świadczenie pielęgnacyjne lub specjalny zasiłek opiekuńczy lub zasiłek dla opiekuna z powodu śmierci osoby, nad którą sprawowały opiekę.
Zdjęcie Zakończyłeś już karierę zawodową? Ubiegaj się o 1600 złotych miesięcznie! #1

Jakie warunki należy spełnić?

Aby otrzymać świadczenie przedemerytalne należy spełnić DWA RODZAJE WARUNKÓW:

Warunki wspólne

Świadczenie przedemerytalne przysługuje po spełnieniu warunków indywidualnych oraz jeśli:

 • przez okres co najmniej 180 dni pobierałeś zasiłek dla bezrobotnych (okres ten potwierdzi urząd pracy odpowiednim zaświadczeniem),
 • nadal jesteś zarejestrowany jako bezrobotny (ten fakt potwierdzi urząd pracy odpowiednim zaświadczeniem),
 • w okresie pobierania zasiłku dla bezrobotnych nie odmówiłeś bez uzasadnionej przyczyny przyjęcia zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej (ten fakt potwierdzi urząd pracy odpowiednim zaświadczeniem),
 • wniosek o przyznanie świadczenia przedemerytalnego złożyłeś w ciągu 30 dni od dnia wydania przez urząd pracy dokumentu potwierdzającego, że przez 180 dni pobierałeś zasiłek dla bezrobotnych.

 

Warunki indywidulane

Aby otrzymać prawo do świadczenia przedemerytalnego konieczne jest spełnienie warunków, które są uzależnione od przyczyn rozwiązania stosunku pracy, wieku oraz stażu pracy.

 

ZUS może zawiesić świadczenie

Świadczenie może zostać zawieszone w przypadku:

 • zbyt wysokich dodatkowych przychodów osiągniętych przez pobierającego świadczenie,
 • nabycia prawa do renty z tytułu niezdolności do pracy lub renty inwalidzkiej,
 • podjęcia wypłaty renty strukturalnej lub świadczenia o charakterze rentowym z instytucji zagranicznej.

Więcej szczegółowych informacji znajdziesz TUTAJ

Zostań z nami
Pobierz naszą aplikację mobilną