Jesteś uczniem lub studentem? Nie zapomnij o tym terminie bo stracisz pieniądze!

Martyna P.
Dofinansowania
21.09.2023 9:46
Jesteś uczniem lub studentem? Nie zapomnij o tym terminie bo stracisz pieniądze!

Uczniowie i studenci, którzy pobierają rentę rodzinną muszą pamiętać o dostarczeniu ważnych dokumentów w wyznaczonym terminie. W przeciwnym razie mogą stracić prawo do świadczenia.

Renta rodzinna: Złóż zaświadczenie ze szkoły

Uczniowie, którzy pobierają rentę po zmarłym rodzicu i ukończyli 16. rok życia zobowiązani są dostarczyć do ZUS-u zaświadczenie o kontynuacji nauki.

Pamiętaj o złożeniu zaświadczenia w odpowiednim terminie

Aby nie stracić prawa do świadczenia konieczne jest złożenie zaświadczenia w odpowiednim terminie – do końca września 2023 roku.

Jeśli uczniowie kończą 16 lat w trakcie roku szkolnego powinni złożyć komplet dokumentów w miesiącu, w którym osiągają wymagany wiek. Wówczas świadczenie będzie wypłacane bez przerwy.

Rzecznik prasowy ZUS Paweł Żebrowski podał przykład ucznia, który 4 listopada kończy 16 lat.

„[...] By nie stracić prawa do renty rodzinnej – musi maksymalnie do końca listopada przekazać niezbędne dokumenty do ZUS-u. „A jeśli chce zachować ciągłość wypłaty, to dokumenty musi przekazać nie później niż 12 dni roboczych przed terminem płatności swojego świadczenia” - zakomunikował mężczyzna.

Zdjęcie Jesteś uczniem lub studentem? Nie zapomnij o tym terminie bo stracisz pieniądze! #1

Dostałeś się na studia? Koniecznie złóż dokumenty

Maturzyści, którzy dostali się na pierwszy rok studiów muszą złożyć wniosek o kontynuację wypłaty renty.

Do wniosku należy dołączyć zaświadczenie z uczelni potwierdzające przyjęcie na studia (do końca września).

Natomiast do końca października należy dostarczyć zaświadczenie z uczelni o rozpoczęciu studiów.

Jestem studentem i kontynuuje naukę

Studenci, którzy kontynuują naukę mogą złożyć wniosek i zaświadczenie (o kontynuacji nauki) do końca października 2023.

„Studenci, którzy kontynuują studia, a zaświadczenie o nauce mieli wydane tylko na rok, wniosek i zaświadczenie o kontynuowaniu nauki składają do końca października” – zakomunikował rzecznik ZUS-u.

Kto może ubiegać się rentę rodzinną?

Renta rodzinna skierowana jest do członków rodziny zmarłej osoby.

Świadczenie mogą pobierać dzieci (własne, dzieci drugiego małżonka, dzieci przysposobione):

  • do ukończenia 16 lat;

  • jeśli się uczą – do ukończenia 25 lat (jeżeli dziecko ukończyło 25 lat na ostatnim roku studiów w szkole wyższej, prawo do renty przedłużamy do zakończenia tego roku studiów);

  • bez względu na wiek, jeżeli stały się całkowicie niezdolne do pracy przed ukończeniem 16 lat lub w przypadku kontynuowania nauki w szkole przed ukończeniem 25 lat.

Zostań z nami
Pobierz naszą aplikację mobilną