Podejrzewasz ADHD? Odkryj 20 symptomów, które rozwieją Twoje wątpliwości!

Martyna P.
Zdrowie
20.09.2023 11:40
Podejrzewasz ADHD? Odkryj 20 symptomów, które rozwieją Twoje wątpliwości!

ADHD, czyli zespół nadpobudliwości psychoruchowej z deficytem uwagi, jest zaburzeniem, które najczęściej diagnozuje się w dzieciństwie, choć może utrzymywać się także w wieku dorosłym. Charakteryzuje się trudnościami w koncentrowaniu się, nadmierną aktywnością oraz impulsywnością. Diagnoza ADHD może być procesem skomplikowanym, obejmującym ocenę wielu aspektów funkcjonowania jednostki. Poniżej przedstawiamy 20 kluczowych sygnałów, które mogą świadczyć o obecności ADHD.

20 symptomów świadczących o ADHD

1. Trudności z koncentracją

Osoby z ADHD często mają problem z utrzymaniem koncentracji, co przejawia się w łatwym rozpraszaniu oraz trudnościami w skoncentrowaniu się na jednym zadaniu na dłuższy czas.

2. Impulsywność

Osoby z ADHD mogą podejmować pochopne decyzje bez zastanowienia nad konsekwencjami, co często prowadzi do problemów w relacjach interpersonalnych.

3. Nadmierna aktywność motoryczna

Osoby z ADHD mogą być niezdolne do siedzenia w miejscu, często poruszają się, wiercą się lub niepotrzebnie dotykają przedmiotów.

4. Problemy z organizacją

Trudności w planowaniu i organizacji mogą być zauważalne zarówno w życiu codziennym, jak i zawodowym.

5. Zapominanie o codziennych obowiązkach

Osoby z ADHD mogą zapominać o codziennych obowiązkach, takich jak zrobienie zakupów czy opłacenie rachunków.

Zdjęcie Podejrzewasz u siebie ADHD? Odkryj 20 symptomów, które rozwieją Twoje wątpliwości! #1

6. Trudności w zachowaniu uwagi

Często zauważa się, że osoby z ADHD mają problem z zachowaniem uwagi na jedno źródło informacji.

7. Frustracja i brak cierpliwości

Osoby z ADHD mogą szybko się frustrować i mają problemy z cierpliwością, co może prowadzić do konfliktów interpersonalnych.

8. Częste przerywanie innych

Osoby z ADHD mogą przerywać innym, mając trudności z oczekiwaniem na swoją kolej w rozmowie.

9. Trudności w zakończeniu zadań

Osoby z ADHD mogą zaczynać wiele zadań jednocześnie, ale rzadko je kończą, co prowadzi do poczucia nieefektywności.

10. Nadmierna impulsywność w zakupach

Osoby z ADHD mogą mieć problemy z kontrolą impulsywności, co objawia się w niemożnością powstrzymania się od zakupów.

11. Problemy ze snem

Osoby z ADHD często mają trudności z zasypianiem i utrzymaniem regularnego rytmu snu.

12. Szybka zmiana zainteresowań

Osoby z ADHD często zmieniają swoje zainteresowania, nie mogąc skoncentrować się na jednym obszarze na dłuższy czas.

13. Nadwrażliwość na stymulację sensoryczną

Osoby z ADHD mogą być nadwrażliwe na różne bodźce sensoryczne, włączając hałas czy światło.

14. Trudności z czytaniem i pisaniem

Osoby z ADHD mogą doświadczać trudności w czytaniu i pisaniu, co objawia się w powolnym tempie pracy i błędach.

15. Problemy z relacjami interpersonalnymi

Osoby z ADHD często mają trudności w nawiązywaniu i utrzymywaniu relacji interpersonalnych.

16. Nieumiejętność przewidywania konsekwencji

Osoby z ADHD mogą mieć trudności z analizowaniem konsekwencji swoich działań.

17. Nieprzewidywalność

Osoby z ADHD mogą być nieprzewidywalne w swoim zachowaniu, co często sprawia, że trudno jest im zbudować stabilne relacje.

18. Trudności z przestrzeganiem zasad i norm społecznych

Osoby z ADHD mogą mieć problem z przestrzeganiem zasad i norm społecznych, co często prowadzi do konfliktów.

19. Skłonność do eksperymentowania z substancjami psychoaktywnymi

Osoby z ADHD mogą być bardziej skłonne do eksperymentowania z substancjami psychoaktywnymi, włączając alkohol i narkotyki.

20. Problemy z samooceną

Osoby z ADHD mogą mieć niską samoocenę, często czując się nieadekwatnymi lub nieudanymi.

Na co zwrócić uwagę? 

W diagnozowaniu ADHD ważne jest, aby zwrócić uwagę nie tylko na obecność symptomów, ale także na ich nasilenie oraz wpływ na funkcjonowanie osoby w różnych obszarach życia. Zaleca się konsultację z lekarzem lub specjalistą, który może przeprowadzić szczegółową ocenę i zalecić odpowiednie leczenie.

Rozpoznanie ADHD jest kluczowe dla lepszego zrozumienia i zarządzania symptomami tego zaburzenia. Mimo że ADHD jest zaburzeniem, z którym można się zmagać przez całe życie, z właściwą diagnozą i wsparciem, osoby z ADHD mogą prowadzić produktywne i satysfakcjonujące życie.

Zostań z nami
Pobierz naszą aplikację mobilną