Międzynarodowy Dzień Równej Płacy: Czy Równość Płac Jest Możliwa?

Krzysztof
Newsy
18.09.2023 2:11
Międzynarodowy Dzień Równej Płacy: Czy Równość Płac Jest Możliwa?

Dzisiaj, 18 września, obchodzimy Międzynarodowy Dzień Równej Płacy . Jest to okazja, aby zastanowić się nad tym, jak daleko zaszliśmy w kierunku równości płac i jakie wyzwania nadal przed nami stoją.

Według danych Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD), różnica w wynagrodzeniach między kobietami a mężczyznami w Polsce wynosi około 7%. To oznacza, że kobiety zarabiają średnio o 7% mniej niż mężczyźni na tych samych stanowiskach. Ta różnica jest znacznie mniejsza niż średnia dla krajów OECD, która wynosi 13,5%, ale nadal jest to znaczący problem.

Problem nierówności płac jest złożony i ma wiele przyczyn. Jednym z głównych czynników jest tzw. 'szklany sufit', czyli nieformalne bariery, które utrudniają kobietom awans na wyższe stanowiska. Kobiety często muszą zmagać się z stereotypami i uprzedzeniami, które mogą wpływać na decyzje dotyczące awansów i wynagrodzeń.

Innym czynnikiem jest tzw. 'podział pracy według płci', który polega na tym, że niektóre zawody są tradycyjnie uważane za 'męskie' lub 'kobiece'. Zawody 'kobiece' są często gorzej płatne niż zawody 'męskie', co przyczynia się do nierówności płac.

Co możemy zrobić, aby zmniejszyć nierówność płac ? Przede wszystkim, potrzebne są działania na poziomie polityki. Rządy i organizacje międzynarodowe muszą podjąć działania, aby promować równość płac i eliminować bariery, które utrudniają kobietom awans. Może to obejmować wprowadzenie ustaw o równości płac, promowanie równości płci w edukacji i na rynku pracy, a także walkę z dyskryminacją i stereotypami.

Na poziomie indywidualnym, każdy z nas może przyczynić się do promowania równości płac. Możemy zacząć od edukacji siebie i innych na temat problemu nierówności płac. Możemy również wspierać firmy, które promują równość płac, i naciskać na te, które tego nie robią.

W tym Międzynarodowym Dniu Równej Płacy , zastanówmy się, co możemy zrobić, aby przyczynić się do osiągnięcia równości płac. Pamiętajmy, że równość płac to nie tylko kwestia sprawiedliwości, ale także klucz do zrównoważonego rozwoju gospodarczego i społecznego.

Źródło: Raport OECD na temat różnic w wynagrodzeniach między kobietami a mężczyznami (2023)

Zostań z nami
Pobierz naszą aplikację mobilną