Rewolucja w systemie opieki zdrowotnej! Ważne zmiany w odszkodowaniach dla pacjentów

Agnieszka
Newsy
12.09.2023 9:30
Rewolucja w systemie opieki zdrowotnej! Ważne zmiany w odszkodowaniach dla pacjentów

6 września 2023 roku weszły w życie przepisy z nowelizacji Ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta oraz niektórych innych ustaw. Dzięki tym przepisom łatwiej ma być uzyskać odszkodowanie, zmniejszy się presja ciążąca na szpitalach, a sądy będą miały mniej pracy.

Model no-fault. Rewolucja w odszkodowaniach dla pacjentów

Nowelizacja wprowadza w Polsce funkcjonujący w Szwecji system no-fault. Od teraz poszkodowani pacjenci nie będą musieli kierować swoich roszczeń bezpośrednio do szpitala lub sądu. Powołany został bowiem tzw. Zespół ds. Świadczeń z Funduszu Kompensacyjnego Zdarzeń Medycznych, działający przy Rzeczniku Praw Pacjenta. 

Odszkodowania dla poszkodowanego pacjenta

Zespół ds. Świadczeń z Funduszu Kompensacyjnego Zdarzeń Medycznych, działający przy Rzeczniku Praw Pacjenta, zajmie się rozpatrywaniem wniosków pacjentów.

Trafią do niego wnioski o odszkodowanie, czyli tak zwane świadczenie kompensacyjne. W toku postępowania organ będzie zobowiązany do przedstawienia opinii w przedmiocie wystąpienia zdarzenia medycznego i jego skutków.

Pacjenci będą mogli wnosić o świadczenia kompensacyjne w wysokości od 2 do 200 tys. zł w przypadku, gdy w wyniku udzielania bądź zaniechania udzielenia świadczeń zdrowotnych dojdzie do zakażenia biologicznym czynnikiem chorobotwórczym, uszkodzenia ciała lub rozstroju zdrowia. Natomiast w przypadku śmierci pacjenta, jego najbliższa osoba będzie mogła złożyć wniosek o kompensatę w wysokości od 20 do 100 tys. zł– tłumaczy dla dziennika.pl mec. Bartosz Wojciechowski, radca prawny z Kancelarii ANSWER.

Do tej pory  odszkodowania były wypłacane z budżetu szpitala lub jego ubezpieczyciela. Od teraz wypłatą zajmie się właśnie wspomniany Zespół ds. Świadczeń z Funduszu Kompensacyjnego Zdarzeń Medycznych.

Pieniądze mają trafiać do pacjenta bądź jego rodziny do dwóch tygodni od złożenia oświadczenia o przyjęciu świadczenia kompensacyjnego. 

Mniejsza odpowiedzialność szpitala i mniej pracy dla sądów

Na skutek powołania Zespołu ds. Świadczeń z Funduszu Kompensacyjnego Zdarzeń Medycznych, na szpitalach nie będzie już ciążył obowiązek wypłacania odszkodowań. Będą też odczuwać mniejszą presję związaną z potencjalną odpowiedzialnością karną. Co więcej, pracy odejdzie też sądom, które nie będą się już w takim stopniu zajmować rozpatrywaniem wniosków o odszkodowanie. 

Zostań z nami
Pobierz naszą aplikację mobilną