Dofinansowanie do niani! Kto może liczyć na wsparcie i na jakich zasadach?

Agnieszka
Newsy
11.09.2023 12:56
Dofinansowanie do niani! Kto może liczyć na wsparcie i na jakich zasadach?

Osoby, które planują zatrudnić nianię, mogą podpisać z nią umowę uaktywniającą. Dzięki temu otrzymają dotację z budżetu państwa. Konieczne jest jednak spełnienie kilku warunków. 

Dofinansowanie do zatrudnienia. Umowa uaktywniająca

Dofinansowanie do zatrudnienia polega na opłacaniu części składek. Od połowy minimalnego wynagrodzenia opłaca składki Zakład Ubezpieczeń Społecznych – pozostałą część składek opłaca osoba zatrudniająca.

Oznacza to, że jeśli ktoś zatrudni nianię za np. 5000 zł, zapłaci za nią składki tylko od kwoty 3200 zł. Jest to spowodowane kwotą płacy minimalnej. Od 1 lipca i wynosi ona 3600 zł. Zatem ZUS od lipca 2023 roku opłaca składki od połowy kwoty minimalnego wynagrodzenia, czyli od 1800 zł. 

Kto może ubiegać się o dofinansowanie do zatrudnienia?

Umowa uaktywniająca to umowa zlecenie dla osoby fizycznej, która opiekuje się dzieckiem w wieku:

 • od ukończenia 20. tygodnia życia do końca roku szkolnego, w którym dziecko skończy 3 lata,
 • do 4 lat – jeśli niemożliwe lub utrudnione jest objęcie dziecka wychowaniem przedszkolnym. 

Rodzice mogą skorzystać z dofinansowania niezależnie od sytuacji życiowej i materialnej. 

Rodzice, opiekunowie prawni albo inne osoby, które opiekują się dzieckiem na podstawie orzeczenia sądu – jeśli:

 • ich dziecko ma od 20 tygodni do 3 lat – mogą korzystać z dofinansowania do końca roku szkolnego. Wyjątkowo, jeśli dziecko nie może pójść do przedszkola, na przykład przez brak miejsc – do ukończenia 4 lat,
 • nie są na urlopie macierzyńskim, ojcowskim albo wychowawczym,
 • nie tworzą zawodowej rodziny zastępczej,
 • nie korzystają z ulgi na podstawie umowy aktywizacyjnej, czyli na przykład nie zatrudniają innej osoby, która była bezrobotna,
 • spełnią 1 z poniższych warunków:
  • pracują na umowę o pracę (bez względu na wymiar etatu) albo zlecenie,
  • prowadzą działalność pozarolniczą,
  • prowadzą działalność rolniczą. Wyjątkiem są osoby, które są domownikami w gospodarstwie rolnym i podlegają ubezpieczeniu społecznemu rolników.

Kogo można zatrudnić jako nianię, aby otrzymać dofinansowanie?

Osoba zatrudniona jako niania musi:

 • Nie mieć własnego małego dziecka, którym musi się opiekować.
 • Mieć ukończone 18 lat.
 • Zrobi badania dla celów sanitarno-epidemiologicznych i dostanie orzeczenie o braku przeciwwskazań do pracy.

Oznacza to, że nianią może być także członek rodziny: babcia, siostra, ciocia, itd, a także znajomi: sąsiadka, koleżanka, itd. 

Uwaga: niania nie musi mieć polskiego obywatelstwa.

 

Zostań z nami
Pobierz naszą aplikację mobilną