Tylko 1 zł za godzinę w przedszkolu? Zasady opłat i zajęć dodatkowych!

Martyna P.
Newsy
06.09.2023 8:55
Tylko 1 zł za godzinę w przedszkolu? Zasady opłat i zajęć dodatkowych!

Dziś omówimy ważne kwestie związane z organizacją dodatkowych zajęć w przedszkolach. Oto, co powinni wiedzieć rodzice.

Statutowa oferta edukacyjna

Statutowa oferta edukacyjna uzależniona jest od inicjatywy dyrekcji przedszkoli.

Program wychowania przedszkolnego przygotowywany jest w oparciu o podstawę programową wychowania przedszkolnego. Program ten ma być realizowany od momentu przyjścia dziecka do przedszkola do momentu wyjścia z oddziału. Realizacja programu ma odbywać się w sposób ciągły. Podstawa programowa obejmuje różnorodne zajęcia edukacyjne i wychowawcze, których celem jest rozwijanie osobowości dzieci. Program obejmuje zajęcia plastyczne, taneczne i umuzykalniające.

Zajęcia dodatkowe po godzinach

Resort Edukacji podkreśla, że zajęcia dodatkowe (np. karate, robotyka itp) powinny być realizowane po godzinach racy przedszkola (lub oddziału przedszkolnego). Przedszkole nie może organizować dodatkowych zajęć podczas pracy przedszkola, ponieważ uniemożliwia to korzystanie z wychowania przedszkolnego w sposób ciągły.

Opłaty za zajęcia dodatkowe

Opłaty za zajęcia dodatkowe nie mogą być wyższe niż 1 złotych za godzinę.

Opuszczanie przedszkola na zajęcia dodatkowe 

Opuszczanie przedszkola w celu realizacji zajęć dodatkowych jest niewłaściwe, gdyż przerywa to ciągłość prowadzenia procesu dydaktycznego. Ponadto pojawiają się wątpliwości dotyczące bezpieczeństwa dzieci podczas opuszczania placówki.

Zajęcia dodatkowe a firma zewnętrzna

Ministerstwo Edukacji i Nauki podkreśla, że nie można organizować zajęć poza przedszkolem z udziałem firmy zewnętrznej. Dzieci nie mogą opuszczać placówki pod opieką pracowników zewnętrznych firm.

Przedszkole może wynająć sale

Dopuszczalne jest, aby przedszkole wynajmowało podmiotowi zewnętrznemu salę na prowadzenie zajęć edukacyjnych. Działalność ta musi być organizowana po zakończeniu wychowania przedszkolnego .

Zdjęcie Tylko 1 zł za godzinę w przedszkolu? Zasady opłat i zajęć dodatkowych! #1

Wskazówki dotyczące zajęć dodatkowych

Planowanie i celowość

Najważniejszym aspektem jest celowość i zrozumienie, dla jakiej grupy wiekowej zajęcia są przeznaczone. Plan powinien być dostosowany do wieku dzieci oraz ich poziomu rozwojowego. Zajęcia powinny być różnorodne: od nauki języków obcych, przez zajęcia sportowe, aż do zajęć artystycznych.

Koncentracja na rozwoju dziecka

Zajęcia dodatkowe powinny być ukierunkowane na rozwój różnych umiejętności dziecka – nie tylko intelektualnych, ale i społecznych, emocjonalnych oraz motorycznych.

Zgoda rodziców

W Polsce zgodnie z prawem, zgoda rodziców na udział ich dzieci w zajęciach dodatkowych jest obowiązkowa. Rodzice powinni być informowani o charakterze zajęć, celach oraz metodach pracy.

Czas trwania i częstotliwość

Zajęcia dodatkowe nie powinny być zbyt długie ani zbyt częste, aby nie przeciążać dzieci. Często zajęcia trwają od 30 minut do jednej godziny i odbywają się raz czy dwa razy w tygodniu.

Kwalifikacje prowadzących

Osoby prowadzące zajęcia dodatkowe powinny posiadać odpowiednie kwalifikacje. To może być nauczyciel z odpowiednimi uprawnieniami, ale również instruktor czy trener z doświadczeniem w pracy z dziećmi.

Materiały i sprzęt

Należy zwrócić uwagę na jakość materiałów i sprzętu używanego podczas zajęć. Wszystko powinno być bezpieczne i dostosowane do potrzeb dzieci.

Ocenianie i feedback

Niektóre formy zajęć dodatkowych mogą wymagać formy oceny postępów, jednak w przypadku dzieci w wieku przedszkolnym najważniejszy jest feedback w formie pochwały i zachęty do dalszego działania, a nie konkurencyjne ocenianie.

Zostań z nami
Pobierz naszą aplikację mobilną