Nie można zwolnić dziecka z lekcji religii! Zaskakujące fakty o systemie zapisów w szkole!

Martyna P.
Newsy
05.09.2023 8:42
Nie można zwolnić dziecka z lekcji religii! Zaskakujące fakty o systemie zapisów w szkole!

Zajęcia religii od dawna wywołują sporo kontrowersji. Dużo wątpliwości pojawia się w kwestii zwalniania dzieci z tych zajęć i wymagania od rodziców deklaracji i oświadczeń. Nie można zwolnić dzieci z zajęć religii, gdyż zwolnienie funkcjonuje automatycznie. 

Kontrowersje wokół zajęć religii

Przedmiot religii od dawna wzbudzał wiele kontrowersji. Wielu rodziców domagało się, aby przedmiot ten nauczany był w parafialnych salkach katechetycznych, a nie w świeckich szkołach. Były także postulaty, aby zajęcia religii obejmowały tematyką różne religie na świecie (nie tylko katolicyzm).

Przypomnijmy, że obecnie zajęcia z religii i etyki nie są obowiązkowe. Udział w nich jest dobrowolny. Uczeń może uczestniczyć w zajęciach z religii lub etyki, w obu przedmiotach, może też nie wybrać żadnego z nich.

Pobieranie oświadczeń i deklaracji niezgodne z prawem

Wielu rodziców wyraża sprzeciw wobec obowiązku składania deklaracji zawierającej informacje o tym, że ich dziecko nie będzie uczęszczało na lekcje religii. Taka praktyka stosowana jest jednak w wielu szkołach.

Placówki powinny domagać się od rodziców (lub pełnoletnich uczniów) jedynie pisemnego oświadczenia, w którym wyrażą wolę uczestnictwa w lekcjach religii.

Dodajmy, że szkoły nie mogą narzucać także terminu wycofanie się z chęci uczestnictwa w zajęciach religii, gdyż jest to niezgodne z prawem. Przepisy mówią, że oświadczenie o chęci uczestnictwa w zajęciach może zostać zmienione w dowolnym czasie. Mimo tego placówki wymagają od rodziców składania podania o zwolnienie dziecka z religii.

Ponadto szkoły wymagają, aby rodzice zadeklarowali branie na dzieci odpowiedzialności w czasie trwania lekcji, a przecież to szkoła powinna zapewnić opiekę uczniom, którzy nie chodzą na etykę lub religię.

 

Zdjęcie Nie można zwolnić dziecka z lekcji religii! Zaskakujące fakty o systemie zapisów w szkole! #1

Religia i etyka przedmiotami obowiązkowymi?!

Minister Edukacji zapowiedział, że nauka religii, bądź etyki będzie obligatoryjna. Przemysław Czarnek poinformował, że obowiązkiem ucznia będzie dokonanie wyboru pomiędzy dwoma przedmiotami. Otóż – religia i etyka znajdą się w podstawie programowej. Oznacza to, że jeden z tych przedmiotów (wybrany przez ucznia) będzie obowiązkowy.

Mężczyzna uważa, że do młodzieży musi docierać jakikolwiek przekaz o systemie wartości. Szef resortu podkreśla, że zadaniem szkoły jest wzmacnianie funkcji wychowawczej rodziny.

Minister Edukacji i Nauki poinformował również, że zostaną uruchomione studia podyplomowe na kierunku etyka, aby uzupełnić braki kadrowe.

Dokształcanie nauczycieli będzie realizowane na:

  • Wyższej Szkole Kultury Społecznej i Medialnej w Toruniu,
  • Katolickim Uniwersytecie Lubelskim,
  • Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie,
  • Jezuickiej Akademii Ignatianum w Krakowie.

 

Nieobecności w e-dzienniku

Do kuratorium trafia wiele skarg od rodziców, którzy informują, że nauczyciele wpisują dzieciom nieobecności w e-dzienniku, mimo tego, że nie są one zapisane na zajęcia.

 

 

Zostań z nami
Pobierz naszą aplikację mobilną