440 złotych dodatku miesięcznie od ZUS. Kto otrzyma świadczenie?

Martyna P.
Dofinansowania
22.08.2023 8:37
440 złotych dodatku miesięcznie od ZUS. Kto otrzyma świadczenie?

Osoby niezdolne do pracy i samodzielnej egzystencji oraz osoby po 75. roku życia mogą ubiegać się o dodatek wypłacany przez ZUS. Przedstawiamy szczegóły.

Dodatek pielęgnacyjny od ZUS-u

Dodatek pielęgnacyjny jest świadczeniem wypłacanym przez ZUS. Kierowany jest do:

  • osób, które ukończyły 75 lat,

  • osób niezdolnych do pracy niezdolnych do samodzielnej egzystencji (nie trzeba mieć ukończonych 75 lat).

Dodatek pielęgnacyjny wypłacany jest przez ZUS do emerytury lub renty.

Ile wynosi dodatek pielęgnacyjny?

Od 1 marca 2023 roku wysokość dodatku pielęgnacyjnego to:

  • 294,39 złotych – dla osób po 75. roku życia,

  • 441,59 złotych – dla osób niezdolnych do pracy i niezdolności do samodzielnej egzystencji. 

Jak otrzymać dodatek pielęgnacyjny?

Istnieją dwa sposoby ubiegania się o świadczenie:

  • po ukończeniu 75. roku życia ZUS sam wypłaca świadczenie. Nie trzeba składać żadnych wniosków,

  • wniosek należy złożyć w przypadku, gdy lekarz orzecznik wyda orzeczenie o całkowitej niezdolności do pracy i samodzielnej egzystencji.

Zdjęcie 440 złotych dodatku miesięcznie od ZUS. Kto otrzyma świadczenie? #1

Potrzebne zaświadczenie o stanie zdrowia!

Aby ubiegać się o świadczenie konieczne jest posiadanie zaświadczenia o stanie zdrowia – Druk OL-9. Można go pobrać ze strony ZUS-u. Zaświadczenie musi być wypełnione przez lekarza prowadzącego nie później niż na miesiąc przed dniem,w którym złożysz wniosek o dodatek.

Kto nie może otrzymać dodatku pielęgnacyjnego?

Dodatek pielęgnacyjny nie jest przyznawany osobom, które przebywają w zakładach opiekuńczo-leczniczych lub w zakładach pielęgnacyjno-opiekuńczych powyżej 2 tygodni w miesiącu.

Ważną informacją jest to, że prawo do zasiłku pielęgnacyjnego – przyznanego przez wójta, burmistrza lub prezydenta miasta – nie przysługuje jeśli dana osoba posiada ustalone prawo do dodatku pielęgnacyjnego z ZUS.

„Jeśli jesteś uprawniony do zasiłku pielęgnacyjnego i ZUS przyznał Ci dodatek pielęgnacyjny powinieneś niezwłocznie powiadomić o tym właściwy organ, który wypłaca Ci zasiłek pielęgnacyjny” - czytamy na stronie ZUS.

Osoba niezdolna do pracy

Osoba niezdolna do pracy jest to osoba, która częściowo lub całkowicie straciła zdolność do pracy zarobkowej z powodu uszczerbku sprawności organizmu.

Osoba niezdolna do samodzielnej egzystencji

Osoba niezdolna do samodzielnej egzystencji jest to osoba, która doznała naruszenia sprawności organizmu w stopniu powodującym konieczność stałej lub długotrwałej opieki i pomocy innej osoby w zaspokojeniu podstawowych potrzeb życiowych.

Zostań z nami
Pobierz naszą aplikację mobilną