Aż 248 złotych miesięcznie dla ucznia! Nie przegap tego terminu!

Martyna P.
Dofinansowania
21.08.2023 9:59
Aż 248 złotych miesięcznie dla ucznia! Nie przegap tego terminu!

Rok szkolny 2023/20254 zbliża się wielkimi krokami. Osoby, które chcą uzyskać finansowe wsparcie muszą mieć na uwadze ważny termin.

Finansowe wsparcie dla uczniów 

Stypendium szkolne

Uczniowie mogą ubiegać się stypendium szkolne. Jest to świadczenie pomocy materialnej o charakterze socjalnym.

Jego wysokość wynosi od 99,20 do 248 złotych miesięcznie. Jest ono wypłacane od jednego do 10 miesięcy w konkretnym roku szkolnym.

Na stronie Ministerstwa Edukacji Narodowej czytamy, że dochód uprawniający do ubiegania się o stypendium szkolne wynosił 600 złotych netto na osobę w rodzinie.

Kwota ta wyliczana jest w oparciu o ustawę pomocy społecznej (art. 90d ust. 7 ustawy o systemie oświaty).

Stypendium szkolne kierowane jest do uczniów znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej, która wynika z niskich dochodów na osobę w rodzinie. Szczególnie chodzi o występowanie w rodzinie ciężkiej długotrwałej choroby, bezrobocia, niepełnosprawności, alkoholizmu, narkomani. Może być to także zdarzenie lodowe, niepełna rodzina lub brak umiejętności wypełniania funkcji opiekuńczo-wychowawczych.

Jaką formę ma wsparcie?

  • Pomoc rzeczowa o charakterze edukacyjnym (zakup podręczników),

  • Całkowite/częściowe pokrycie kosztów udziału w zajęciach edukacyjnych (zajęcia wyrównawcze, udział z zajęciach edukacyjnych realizowanych poza szkołą).

Nie przegap tego terminu

Termin na złożenie wniosku o stypendium szkolne mija 15 września 2023 roku. W niektórych przypadkach wniosek może zostać złożony po wyznaczonym terminie.

Zdjęcie Aż 248 złotych miesięcznie dla ucznia! Nie przegap tego terminu! #1

Zasiłek szkolny

Zasiłek szkolny jest formą pomocy materialnej o charakterze socjalnym.

Wsparcie kierowane jest do uczniów, którzy znajdują się przejściowo w trudnej sytuacji materialnej z powodu zdarzenia losowego (np. których sytuacja materialna uległa pogorszeniu i z powodu śmierci rodzica.

Świadczenie może mieć formę:

  • świadczenia pieniężnego (na pokrycie wydatków związanych z procesem edukacyjnym),

  • pomocy rzeczowej o charakterze edukacyjnym

Zasiłek może być przyznawany raz lub kilka razy w ciągu roku.

Ważną informacją jest to, że jest on wypłacany niezależnie od otrzymanego stypendium szkolnego.

Wysokość zasiłku nie może przekroczyć jednorazowo pięciokrotności kwoty zasiłku rodzinnego, który przysługuje na dziecko w wieku 5-18 lat.

Więcej o stypendium i zasiłku znajdziesz TUTAJ

Zostań z nami
Pobierz naszą aplikację mobilną