Zmiany w przychodniach. Nowe obowiązki dla lekarzy. Skorzystają pacjenci.

Martyna P.
Newsy
17.08.2023 8:27
Zmiany w przychodniach. Nowe obowiązki dla lekarzy. Skorzystają pacjenci.

Na początku sierpnia zaczęły funkcjonować nowe przepisy dotyczące przewlekle chorych pacjentów objętych opieką koordynowaną. Wdrożono Indywidulany Plan Opieki Medycznej (IPOM).

 

 

Powstał Indywidualny Plan Opieki Medycznej 

Od 2 sierpnia 2023 roku działają przepisy, które wprowadziły zmiany w dokumentacjach medycznych w przychodniach POZ.

Pojawił się obowiązek prowadzenia Indywidualnego Planu Opieki Medycznej dla przewlekle chorych.

Nowy obowiązek wynika z wprowadzenia do przychodni tzw. opieki koordynowanej.

Indywidualny Plan Opieki Medycznej ma być elementem porady kompleksowej, w chodzącej w zakres świadczeń opieki koordynowanej.

Indywidulany Plan Opieki Medycznej będzie miał formę elektronicznej dokumentacji medycznej (do 31 grudnia 2023 roku będzie akceptowana forma papierowa).

Wpisu do Indywidualnego Planu Opieki Medycznej będzie dokonywał lekarz lub pielęgniarka podstawowej opieki zdrowotnej (POZ).

 

Jakie informacje będą zawarte w IPOM?

Indywidualny Plan Opieki Medycznej musi zawierać następujące dane:

 • Informacje o ordynowanych lekach, środkach specjalnego przeznaczenia żywieniowego o wyrobach medycznych (informacje o okresie ich stosowania, dawkowaniu, poradach edukacyjnych, konsultacjach dietetycznych, zaleceniach, konsultacjach specjalistycznych),
 • Informacje o planowanych świadczeniach zdrowotnych (wizyty kontrolne i kontrolne badania diagnostyczne),
 • Informacje na temat pacjenta,
 • Informacje na temat osoby, która udziela świadczeń zdrowotnych,
 • Informacje określające stan zdrowia, proces diagnostyki, rozpoznanie choroby i problem zdrowotny.

 

Zdjęcie Zmiany w przychodniach. Nowe obowiązki dla lekarzy. Skorzystają pacjenci. #1

Opieka koordynowana

Przypomnijmy, że opieka koordynowana dała lekarzom rodzinnym nowe uprawnienia.

Została poszerzona lista badań, na które mogą kierować pacjentów.

Chodzi m.in. o:

 • pakiet badań tarczycowych: antyTPO, antyTSHR, antyTG
 • EKG wysiłkowe
 • Holter EKG (24, 48, 72 godz.)
 • USG Doppler naczyń kończyn dolnych
 • ECHO serca.

Do tej pory na te badania kierował lekarz specjalista.

Lekarz POZ będzie mógł zlecić pacjentowi (w sytuacji medycznie uzasadnionej) konsultacje z dietetykiem (przy rozpoznaniu np. cukrzycy) oraz konsultacje z lekarzem specjalistą z zakresu diabetologii, endokrynologii, kardiologii, pulmonologii lub alergologii.

Opieka koordynowana zakłada również większy dostęp do profilaktyki, edukacji i porad dietetycznych.

 

Kto może skorzystać z opieki koordynowanej?

Opieka koordynowana obejmuje kilka grup pacjentów:

 • Pierwsza grupa: pacjenci z nadciśnieniem tętniczym, migotaniem przedsionków, przewlekłą chorobą niedokrwienną serca, niewydolnością serca;
 • Druga grupa: będą to pacjenci z cukrzycą – lekarz rodziny może zlecić im wykonanie badania wskaźnika albuminy/kreatyniny w moczu oraz badanie USG doppler naczyń kończyn dolnych;
 • Trzecia grupa: pacjenci z astmą i przewlekłą obturacyjną chorobą płuc (POChP). Lekarz rodzinny wypisze skierowanie na spirometrię z próbą rozkurczową;
 • Czwarta grupa: pacjenci z chorobami tarczycy. W tym przypadku lekarz może zlecić badanie antyTPO, antyTSHR, antyTg. Ponadto wypisze skierowanie na celowaną biopsję aspiracyjną cienkoigłową tarczycy u dorosłych. Lekarz rodzinny może wypisać skierowanie na celowaną biopsję aspiracyjną cienkoigłową tarczycy.
Zostań z nami
Pobierz naszą aplikację mobilną