Ulga na dziecko. Jak działa w przypadku alimentów i podzielonej opieki?

Agnieszka
Podatki
16.08.2023 11:54
Ulga na dziecko. Jak działa w przypadku alimentów i podzielonej opieki?

Dzięki uldze na dziecko osoby uprawnione mogą liczyć na znaczące obniżenie podatku w rocznym zeznaniu PIT. Jak to jednak wygląda w przypadku alimentów i podziału opieki nad dzieckiem?

Ulga na dziecko - komu przysługuje odliczenie od podatku?

Ulga na dziecko przysługuje rodzicom i opiekunom prawnym dziecka, które nie ukończyło jeszcze 18. roku życia. Ulga dotyczy również dzieci z niepełnosprawnością, na które pobierany jest zasiłek pielęgnacyjny lub renta socjalna, bez względu na wiek.

Ulga na dziecko a podzielona opieka

Jeśli rodzice nie pełnią wspólnej pieczy nad dzieckiem, ulga na dziecko może być podzielona pomiędzy rodzicami w dowolnej, ustalonej przez nich proporcji.

Jeśli rodzice nie są w stanie porozumieć się co do tej kwestii, to ulga na dziecko zostaje przyznana temu rodzicowi, u którego mieszka dziecko.

Kwotę tę podatnicy mogą odliczyć od podatku w dowolnej proporcji przez nich ustalonej. W przypadku braku porozumienia między podatnikami, którzy zgodnie z rozstrzygnięciem sądu wspólnie wykonują władzę rodzicielską nad małoletnim dzieckiem po rozwodzie lub w trakcie separacji (piecza naprzemienna) (…) kwotę tę podatnicy odliczają w częściach równych. W pozostałych przypadkach odliczenie w wysokości 100% stosuje podatnik, u którego dziecko ma miejsce zamieszkania.”

Ulga na dziecko a pobieranie alimentów

Najnowsza interpretacja podatkowa potwierdza, że rodzicowi, który sprawuje pieczę nad dzieckiem, a który pobiera na dziecko alimenty od drugiego rodzica, ulga na dziecko przysługuje w całości.

Ile wynosi ulga na dziecko w 2023 roku?

Kwota ulgi na dziecko, którą możemy odliczyć od podatku, zależy od ilości dzieci. Za pierwsze i kolejne dzieci przyznawana jest nieco inna kwota:

  • Za pierwsze dziecko - 1112,04 zł rocznie (92,67 zł miesięcznie).
  • Za drugie dziecko - taka kwota jak za pierwsze dziecko. Rodziny z dwójką dzieci mają więc 2224,08 zł ulgi w skali roku. 
  • Za trzecie dziecko - 2000,04 zł rocznie (166,67 zł miesięcznie).
  • Za czwarte i kolejne dziecko - 2700 zł rocznie (225 zł miesięcznie). 

Ulgi się sumują! Przykład:

Przypuśćmy, że masz troje dzieci. Wtedy ulga wyniesie:

  • 1 112,04 zł na pierwsze dziecko,
  • 1 112,04 zł na drugie dziecko,
  • 2 000,04 zł na trzecie dziecko,

czyli łącznie przysługuje ulga w wysokości 4 224,12 zł rocznie. - czytamy na stronie gov.pl

Zostań z nami
Pobierz naszą aplikację mobilną