Referendum 2023. Znamy już trzy pytania referendalne!

Justyna
Newsy
13.08.2023 10:06
Referendum 2023. Znamy już trzy pytania referendalne!

Nadchodzące referendum w Polsce stało się obiektem gorących dyskusji i zainteresowania społecznego. Prawo i Sprawiedliwość (PiS) ogłosiło dotychczas trzy pytania referendalne, na które będą mogli odpowiedzieć Polacy już jesienią. To wyjątkowy moment, w którym obywatele mają możliwość wzięcia udziału w kształtowaniu polityki państwa i wyrażenia swojego zdania w kluczowych kwestiach.

Pytania dla obywateli

Na kolejne dni (12, 13 i 14 sierpnia) zaplanowano publikowanie filmów z pytaniami referendalnymi. Wszystkie dotychczas ujawnione dotykają kwestii istotnych dla Polski i jej społeczeństwa. To poprzez swoje odpowiedzi obywatele będą wskazywać, jakie kierunki chcieliby obrać w wybranych obszarach życia publicznego. Referendum ma się odbyć 15 października, w tym samym czasie, co wybory parlamentarne 2023.

Wyprzedaż państwowych przedsiębiorstw

Pierwsze pytanie brzmi: „Czy popierasz wyprzedaż państwowych przedsiębiorstw?". Ta kwestia stawia pod znakiem zapytania przyszłość gospodarki narodowej. Dyskusje dotyczące tego pytania obejmują zagadnienia związane z efektywnością, konkurencyjnością i równością dostępu do usług publicznych.

Podwyższenie wieku emerytalnego

Drugie pytanie zaprezentowała wiceprezes PiS, była premier Beata Szydło. Brzmi następująco: „Czy jesteś za podwyższeniem wieku emerytalnego wynoszącego dziś 60 lat dla kobiet i 65 lat dla mężczyzn?”.

To zagadnienie dotyczy przyszłości pracujących osób oraz systemu emerytalnego. Wzrost wieku emerytalnego ma na celu zrównoważenie finansów systemu emerytalnego i dostosowanie go do zmieniających się realiów społecznych.

Polityka migracyjna i przyjęcie imigrantów

Trzecie pytanie przekazał w niedzielę premier Mateusz Morawiecki. Będzie ono brzmiało: „Czy popierasz przyjęcie tysięcy nielegalnych imigrantów z Bliskiego Wschodu i Afryki, zgodnie z przymusowym mechanizmem relokacji narzucanym przez biurokrację europejską?”.

Ta kwestia dotyka polityki migracyjnej i globalnych wyzwań z nią związanych. Warto podkreślić, że unijny pakt migracyjny jest wciąż na etapie prac. Projekt rozporządzenia został uzgodniony na poziomie ministrów państw UE (Polska i Węgry głosowały przeciw). Opcji pomocy jest kilka, w tym furtka, która może całkowicie zwolnić dany kraj z udziału w programie solidarnościowym.

Nadchodzące Posiedzenie Sejmu

W dniach 16-17 sierpnia odbędzie się posiedzenie Sejmu, które ma kluczowe znaczenie dla procesu referendum. Ostatniego dnia posiedzenia, zgodnie z harmonogramem, izba ma zająć się m.in. rozpatrzeniem wniosku o zarządzenie ogólnokrajowego referendum. Parlamentarzyści będą mieli okazję omówić i wyrazić swoje stanowiska wobec zaprezentowanych pytań. Jak przekazał rzecznik PiS Rafał Bochenek:

„uchwała referendalna zostanie przedłożona na posiedzeniu Sejmu i będzie obejmowała cztery pytania, które będą systematycznie w najbliższych dniach prezentowane".

Zostań z nami
Pobierz naszą aplikację mobilną