Masz psa? Mamy złą wiadomość! Ministerstwo Finansów podało nowy limit!

Martyna P.
Podatki
07.08.2023 10:31
Masz psa? Mamy złą wiadomość! Ministerstwo Finansów podało nowy limit!

Ministerstwo Finansów opublikowało komunikat dotyczący maksymalnych stawek podatków i opłat lokalnych. Jaka będzie wysokość podatku za psa w 2024 roku?

 

Nowa stawka podatku od psa

Z obwieszczenia Ministerstwa Finansów wynika, że maksymalna stawka podatków i opłat lokalnych w 2024 roku wyniesie 173,57 złotych.

Przypomnijmy, że obecnie (2023 roku) wynosi ona 150,93 złote.

 

O wysokości podatku za psa decydują gminy

Należy podkreślić,  że opłata od posiadania psa nie jest obowiązkowa i jest wprowadzana fakultatywnie przez poszczególne samorządy.

O pobieraniu podatku od psa decydują poszczególny gminy.

Górną granicę wysokości podatku od psa ustala Resort Finansów. Dokładna kwota ustalana jest jednak przez daną gminę. Kwota może być uzależniona od rasy i wielkości psa. Zdarza się, że samorządy stosują niestety maksymalne stawki (w 2024 roku będzie to 173,57!).

Podatek od posiadania psa płacony jest co roku.

Dokładny termin jego uiszczania uzależniony jest od decyzji rady gminy podjętej w formie w uchwały. Informacji o obowiązującym terminie płatności podatku od psa należy szukać na stronie internetowej gminy lub w siedzibie gminy.

Podatek można zapłacić osobiście w kasie gminy lub przez przelew internetowy.

 

Zdjęcie Masz psa? W 2024 możesz zapłacić więcej! Ministerstwo podało nowe kwoty! #1

Kto może być zwolniony z płacenia podatku?

Z płacenia podatku od psa zwolnione są:

  • osoby, których pies ma status asystującego osobie niepełnosprawnej o dowolnym stopniu niepełnosprawności.;
  • osoby o znacznym stopniu niepełnosprawności;
  • osoby, które są posiadaczami psów i ukończyli 65 lat (samodzielnie prowadzą gospodarstwo domowe);
  • płatnicy podatku rolnego od gospodarstw rolnych, jeśli mają nie więcej niż dwa psy;
  • członkowie personelu przedstawicielstw dyplomatycznych i urzędów konsularnych oraz innych osób zrównanych z nimi na podstawie ustaw, umów lub zwyczajów międzynarodowych.

Niektóre gminy zwalniają też z obowiązku opłaty te osoby, które wzięły zwierzę ze schroniska, zaadoptowały bezdomnego psa lub posiadają zaczipowanego czworonoga.

Zostań z nami
Pobierz naszą aplikację mobilną