Wyższe podatki od nieruchomości w 2024 roku! Co to oznacza dla Twojego portfela?

Justyna
Podatki
15.07.2023 9:53
Wyższe podatki od nieruchomości w 2024 roku! Co to oznacza dla Twojego portfela?

Zapowiadany na 2024 rok wzrost podatków od nieruchomości może stanowić dużą zmianę dla właścicieli domów i mieszkań. Poznaj prognozowane stawki podatku od nieruchomości na kolejny rok i dowiedz się jak mogą one wpłynąć na Twoje finanse!

Wzrost cen nieruchomości

W ostatnich latach obserwowaliśmy dynamiczny wzrost cen mieszkań i domów. Wyższe stawki podatku od nieruchomości w 2024 roku są bezpośrednio związane z tym wzrostem. Rosnące ceny wpływają na wartość nieruchomości, a co za tym idzie, na wysokość podatku.

Warto pamiętać, że ostateczna wysokość podatku od nieruchomości zależy od decyzji samorządów. Często przyjmują one stawki podatku bliskie lub równe maksymalnym. W związku z tym szczególną uwagę należy zwrócić na praktyki samorządów w Twoim regionie, co pozwoli oszacować jakie mogą być konsekwencje tych zmian dla Twojego portfela.

Maksymalne stawki podatku

Główny Urząd Statystyczny (GUS) opublikował prognozy dotyczące maksymalnych stawek podatku od nieruchomości na rok 2024. Przewiduje się, że stawki wzrosną o 15% w porównaniu z poprzednim rokiem. Przyjrzyjmy się prognozom dla różnych rodzajów nieruchomości:

Grunty związane z prowadzeniem działalności gospodarczej

Właściciele gruntów związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej staną przed wyzwaniem, ponieważ prognozuje się wzrost stawki podatku od gruntów. Wysokość podatku będzie zależała od powierzchni posiadanych gruntów. Przykładowo, stawka podatku za 1 m² powierzchni gruntu mogłaby wzrosnąć z 1,16 zł w 2023 roku do 1,34 zł w 2024 roku.

Budynki związane z prowadzeniem działalności gospodarczej

Jeśli posiadasz budynek lub jego część, która jest wykorzystywana do prowadzenia działalności gospodarczej, również oczekuje się wzrostu stawek podatku. Wysokość podatku będzie obliczana na podstawie powierzchni użytkowej budynku. Przykładowo, stawka podatku za 1 m² powierzchni użytkowej mogłaby wzrosnąć z 28,78 zł w 2023 roku do 33,10 zł w 2024 roku.

Mieszkania

Właściciele mieszkań również staną przed wyzwaniem. Przewiduje się, że stawka podatku za 1 m² powierzchni mieszkania wzrośnie z 1 zł w 2023 roku do 1,15 zł w 2024 roku. Dla osób posiadających większe powierzchnie mieszkalne, ten wzrost może być szczególnie odczuwalny.

 

Zostań z nami
Pobierz naszą aplikację mobilną