Zmiany w podatku od nieruchomości - Jak wyrok TK wpłynie na naszą kieszeń?

Justyna
Podatki
04.07.2023 22:00
Zmiany w podatku od nieruchomości - Jak wyrok TK wpłynie na naszą kieszeń?

Ostatni wyrok Trybunału Konstytucyjnego (TK) w sprawie definicji budowli w ustawie o podatkach i opłatach lokalnych wzbudził duże zainteresowanie i niepewność wśród właścicieli nieruchomości. Jakich zmian i konsekwencji dla podatników możemy się spodziewać?

Dotychczasowa sytuacja

Do tej pory opodatkowanie podatkiem od nieruchomości było oparte na definicji budowli, która odwoływała się do przepisów prawa budowlanego. Zgodnie z nią, budowla to:

„obiekt budowlany w rozumieniu przepisów prawa budowlanego niebędący budynkiem lub obiektem małej architektury, a także urządzenie budowlane w rozumieniu przepisów prawa budowlanego związane z obiektem budowlanym, które zapewnia możliwość użytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem".

Jednak Trybunał Konstytucyjny (TK) orzekł we wtorek, że zawarta w ustawie o podatkach i opłatach lokalnych definicja budowli jest niekonstytucyjna. Trybunał wskazuje, że nie pozwala ona jednoznacznie ustalić, które akty prawne należą do prawa budowlanego, a które nie. To wprowadzało dużą niepewność dla podatników i organów podatkowych, co do kwalifikacji danego obiektu jako budowli i podstawy opodatkowania.

Konsekwencje wyroku TK

Wyrok TK wymaga od ustawodawcy wprowadzenia nowej definicji budowli w ustawie o podatkach i opłatach lokalnych, która nie będzie odwoływać się do przepisów niepodatkowych. Jednocześnie konieczne będzie zmienienie definicji budynku, która również odwoływała się do prawa budowlanego.

Jest to proces, który zajmie pewien czas, a wyrok TK wyznaczył okres 18 miesięcy na dokonanie tych zmian. Oznacza to, że wszystkie decyzje i rozstrzygnięcia wydane na podstawie dotychczasowej definicji budowli pozostaną w mocy.

Niepewność podatników

Obecnie, podatnicy stoją w obliczu niepewności co do przyszłych zmian w podatku od nieruchomości. Zmiana definicji budowli może mieć znaczący wpływ na wysokość zobowiązań podatkowych przedsiębiorców, a w rezultacie na budżety gmin i samych podatników.

W ocenie ekspertów PwC:

„ze względu na ogromne zastosowanie definicji budowli dzisiejszy wyrok TK z pewnością będzie początkiem największej zmiany w podatku od nieruchomości w Polsce od lat, przy czym trudno przewidzieć jej konsekwencje".

Niemożliwe jest obecnie dokładne określenie, jak nowa definicja budowli wpłynie na nasze kieszenie i jakie będą konsekwencje dla poszczególnych podatników. Eksperci zalecają monitorowanie sytuacji i obserwację projektu nowych przepisów, które zostaną opublikowane w przyszłości.

Zostań z nami
Pobierz naszą aplikację mobilną