550 zł dodatku od ZUS bez względu na wiek! Trzeba spełnić jeden smutny warunek!

Martyna P.
Dofinansowania
29.06.2023 10:53
550 zł dodatku od ZUS bez względu na wiek! Trzeba spełnić jeden smutny warunek!

Po złożeniu odpowiedniego wniosku ZUS może wypłacić 553,30 złotych dodatku. Należy spełnić konkretne warunki. Kto może liczyć na dodatkowe pieniądze?

Dodatek od ZUS-u 

Dziś przybliżymy temat dodatku dla sieroty zupełnej. Świadczenie to wypłacane jest przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych. Kierowane jest do osób, które straciły rodziców. Ważną informacją jest to, że przy przyznawaniu dodatku nie ma znaczenia wiek dziecka.

Jakie warunki należy spełnić?

Warunkiem, jaki należy spełnić jest posiadanie uprawnienia do pobierania przez daną osobę renty rodzinnej.

Kto może otrzymać dodatek?

Dodatek kierowany jest do:

  • osób, które straciły rodziców,

  • o pieniądze można ubiegać się także dziecko, którego matka zmarła a sytuacja ojca jest nieznana (ojciec musi być osobą nieznaną już w momencie narodzin dziecka).

Jaka jest wysokość dodatku?

Wysokość dodatku wynosi 553,30 złotych. Kwota ta jest waloryzowana co roku. 

Ważne: Dodatek wypłacamy każdej sierocie zupełnej, niezależnie od tego, ile sierot zupełnych jest uprawnionych do tej samej renty rodzinnej.

Zdjęcie 550 zł dodatku od ZUS bez względu na wiek! Trzeba spełnić jeden smutny warunek! #1

Jakie dokumenty należy złożyć?

Aby otrzymać dodatek należy złożyć odpowiedni wniosek (wniosek o dodatek dla sieroty zupełnej – ERRD),

Należy także dołączyć do niego komplet dokumentów:

  • akty zgonów rodziców (musi być potwierdzona data zgonu) lub

  • dokument wskazujący na datę zgonu matki wraz z aktem urodzenia wskazującym na to, że ojciec od momentu narodzin dziecka był nieznany.

Gdzie i jak złożyć wniosek?

Wniosek z dokumentami należy kierować do jednostki Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.

Wniosek można złożyć:

  • osobiście,

  • za pomocą pośrednika,

  • pocztą.

Kiedy otrzymam decyzje o przyznaniu dodatku?

Wnioski o przyznanie wniosku rozpatrywane są w ciągu 30 dni.

Możesz się odwołać od decyzji

Może zdarzyć się, że ZUS odrzuci wniosek o przyznanie dodatku. Wówczas możemy odwołać się od tej decyzji. Czas na dopełnienie formalności wynosi miesiąc.

Odwołanie należy złożyć na piśmie lub ustnie do protokołu w placówce ZUS, która wydała decyzje do sądu okręgowego.

 

Zostań z nami
Pobierz naszą aplikację mobilną